Home » Artikelen » Gaatjes vullen bij kleine kinderen

Gaatjes vullen bij kleine kinderen

Hoe worden gaatjes bij kleine kinderen gevuld? Sommige tandartsen zeggen dat ze eerst een verdoving zullen geven, en dat je dan het hoofdje moet vasthouden...

Het vasthouden van een hoofd en het forceren van een behandeling, zoals sommige tandartsen aankondigen, vind ik een gruwelijke gedachte. Maar zo werkt het ook niet.

Er wordt met verdoving gewerkt, om pijn en schrik te voorkomen. Je kindje kan zich dan meer concentreren op wat er verteld wordt dan dat het last heeft van de behandeling.

Op de ouder liggen

Een goede manier van behandelen bij jonge kinderen is: op de vader of op de moeder gaan liggen, waarbij je er – als ouder – voor zorgt dat je kind lekker ontspannen ligt. Ga het kind dus niet krampachtig vasthouden.

Niet doen

  • zeg geen dreigende of bestraffende dingen;
  • ga ook niet van alles beloven;
  • vermijd geruststellingen als "het doet geen pijn", of "je hoeft niet bang te zijn". Je introduceert een nieuwe buurvrouw ook niet met "Ze gaat je niet slaan hoor!"

Wél doen

  • laat de tandarts het woord doen;
  • zorg dat je er bent voor je kind;
  • blijf kalm (en zorg dat je kind dat goed merkt);
  • ondersteun je kind;
  • toon je liefde en geef complimenten bij elk stapje (hoe klein ook).

Sta er ook even bij stil dat behandelingen niet altijd in één keer lukken. Soms is je kindje moe, of heeft het zijn of haar dag even niet.

Cariës op jonge leeftijd

Als een kind op jonge leeftijd, bijvoorbeeld 3 jaar, al een gat heeft, dan moet je je toch wel achter het oor krabben. Kiezen horen mee te gaan tot een jaar of 10-11.

Bedenk ook dat gaatjes voorkómen kunnen worden. Onder andere:

  • door niet de hele dag door te eten en/of sapjes te drinken (max. 5 per dag);
  • door goed te poetsen (2x per dag).

Zie verder: Folderteksten over mondgezondheid op de site van het Ivoren Kruis.

Behandeling

Sommige gaatjes doen geen pijn. Moet je ze dan toch laten behandelen, ook als ze in het melkgebit zitten? Ja!

Behandeling is altijd nuttig, want daarmee herstel je de kies en voorkom je problemen als pijn, ontsteking, dikke wang, slapeloze nachten, en verdriet. En dan moet je met die ellende alsnog de kies laten behandelen... Altijd doen dus.

Peter Put

is tandarts te Nijmegen. Hij heeft twee zoons, van 3 en 6 jaar.