Home » Artikelen » Onderhoudsplicht voor jongmeerderjarigen 18 21 jr

Onderhoudsplicht voor 'jongmeerderjarigen' (18-21 jr)

Door:

Esther Schoneveld

Ouders zijn verplicht hun kinderen financieel te steunen tot hun 21e verjaardag. Maar hoe ver gaat die verplichting? Wat te doen als je kind geen studiepunten haalt? Of als de relatie heel slecht is? Esther Schoneveld vertelt hoe het zit.

Esther Schoneveld - advocaat

Zodra jongeren de leeftijd van 18 jaar bereiken, zijn ze officieel meerderjarig. Dat betekent echter niet dat ze het dan helemaal alleen moeten rooien. Tot hun 21e verjaardag gelden ze namelijk als 'jongmeerderjarigen', wat inhoudt dat hun ouders in die periode wettelijk verplicht zijn om nog te voorzien in de kosten van hun levensonderhoud en hun studie.

De verplichting op zich is duidelijk, maar kan toch veel vragen oproepen. Bijvoorbeeld: wat zijn nu eigenlijk 'de kosten'? Bestaan daar normbedragen voor? Of: moeten we de studiekosten van onze dochter blijven doorbetalen als ze wéér geen enkel studiepunt heeft gehaald? Of: moet ik het levensonderhoud van mijn zoon blijven betalen als hij mij het leven op alle mogelijke manieren zuur maakt?

Vanzelfsprekend kan ik niet álle vragen behandelen die je over dit onderwerp kunt bedenken. Maar wel de belangrijkste en meest voorkomende.

Wie moet er betalen?

Om te beginnen is het belangrijk om te weten dat de verplichting om jongmeerderjarigen financieel te ondersteunen, niet alleen geldt voor 'gewone' ouders, maar ook voor: gescheiden ouders, stiefouders, voogden, adoptie-ouders, de verwekker, of de levensgezel van de moeder.

Met 'verwekker' wordt 'de biologische vader' bedoeld, maar niet een eventuele zaaddonor. Als de man betwist dat hij de verwekker is, zal het vaderschap meestal eerst gerechtelijk worden vastgesteld.

De levensgezel van de moeder is alleen onderhoudsplichtig als hij heeft ingestemd met de daad die verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad. Hierbij kun je denken aan de man die heeft ingestemd met bevruchting door middel van kunstmatige inseminatie.

Voor het gemak zal ik vanaf nu gewoon het woord 'ouders' blijven gebruiken. Daar moet u dan zelf de bovenstaande personen bij bedenken.

Welke kinderen komen in aanmerking?

In principe moeten alle jongmeerderjarigen financieel gesteund worden door hun ouders. Dus:

  • studerend of niet studerend;
  • werkend of niet werkend;
  • uitwonend of thuiswonend.

Om welke bedragen gaat het?

U moet voorzien in 'de kosten voor levensonderhoud en studie'. Afgezien van een paar technische details is dat gewoon hetzelfde als 'de kosten van verzorging en opvoeding' die u al betaalde toen uw kind nog minderjarig was. Vandaar dat het er niet toe doet of het kind nu studeert of niet.

In het normale geval stelt u het bedrag gewoon onderling vast, net zoals u dat voorheen al deed met zakgeld en kleedgeld. Je kijkt wat het kind nodig heeft en wat je kunt betalen, en samen maak je daar afspraken over. Juridisch gezien is daar verder niets spannends aan.

Er zijn echter gevallen waarin het bedrag al door een rechter is vastgesteld, namelijk bij gescheiden ouders die (kinder-)alimentatie moeten betalen. Aangezien 'de kosten voor levensonderhoud en studie' op hetzelfde neerkomt als 'de kosten van verzorging en opvoeding', loopt de (kinder-)alimentatie dus gewoon door tot het kind 21 wordt. Het enige verschil is dat de alimentatie vanaf de 18e verjaardag rechtstreeks aan het kind betaald moet worden. Daar is geen nieuwe uitspraak van de rechter voor nodig.

Mocht de alimentatieplichtige ouder zijn of haar verplichtingen niet nakomen, dan kan het kind zich wenden tot het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). Dat is dezelfde instantie die zich ook ontfermt over moeders die problemen hebben met vaders die hun alimentatieverplichtingen niet nakomen, maar dit terzijde.

Naar de rechter

Als je er samen niet uitkomt, kan het kind naar de rechter stappen. Het kan dan gaan om ouders die niet genoeg willen betalen, of ouders die helemaal niet willen betalen. Zelfs wanneer er voorheen al een bedrag is vastgesteld door de rechter (in de vorm van kinder-alimentatie), kan het kind bij de rechter om verhoging vragen. Bijvoorbeeld omdat zijn of haar behoefte is gestegen vanwege hoge studiekosten.

De rechter is niet gebonden aan wat voor norm dan ook. Nibud-normen of normen uit de Wet Studiefinanciering spelen dus geen rol. De rechter zal alleen kijken naar de behoefte van de jongmeerderjarige en de draagkracht van de ouders.

Het inkomen van de jongmeerderjarige of het inkomen dat hij of zij redelijkerwijs kan verdienen, is daarbij van invloed op 'de behoefte'. Vervolgens zal de rechter, rekening houdend met alle omstandigheden, de hoogte van het bedrag bepalen.

Matigingsrecht

Misschien heeft u ondertussen de indruk gekregen dat 'het recht' vooral bedoeld is ter bescherming van de jongmeerderjarigen. Inderdaad genieten zij bescherming, maar de ouders ook! De rechter kan uw onderhoudsplicht namelijk ook matigen, of zelfs op nul te stellen, als u daarom vraagt.

Redenen voor een rechter om de onderhoudsplicht te matigen (of op nul te stellen) kunnen zijn:

  • als het kind zijn of haar studie niet serieus neemt;
  • als de studiekeuze niet realistisch is;
  • of als het kind zich zo misdraagt dat een bijdrage in het levensonderhoud moreel niet van de ouders kan worden gevergd.

Houd er wel rekening mee dat kinderen het wel érg bont moeten maken, wil de rechter gebruik maken van zijn bevoegdheid om de onderhoudsplicht te matigen of te staken. Dat gebeurt echt alleen in heel uitzonderlijke gevallen. Zo was er bijvoorbeeld een meisje dat haar vader al jaren niet meer wilde zien. Voor de rechter was dat echter geen reden om de bijdrage van de vader te matigen.

Financiële steun ná de 21e verjaardag

Na het bereiken van het 21e levensjaar vervalt de verplichting van ouders om bij te dragen in het levensonderhoud van hun kinderen. Daarop zijn twee uitzonderingen.

Ten eerste moeten ouders die daartoe financieel in staat zijn, hun meerderjarige kinderen ook na hun 21e gedurende een redelijke tijd financieel in staat stellen om hun studie af te maken. Wanneer de ouders nadrukkelijk hebben toegezegd om bij te dragen in de studiekosten, kan hun meerderjarige kind zelfs eisen om die verplichting na te komen.

Ten tweede zijn ouders verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van hun meerderjarige kinderen als die 'behoeftig' zijn. Bijvoorbeeld als ze een ernstige handicap hebben. (Het omgekeerde geldt trouwens ook. Kinderen zijn verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van ouders of schoonouders als die zelf behoeftig zijn). Vanwege de huidige sociale wetgeving zal er van 'behoeftigheid' echter bijna nooit sprake zijn.

Esther Schoneveld

is advocaat, gespecialiseerd in familierecht en strafrecht. Meer informatie: www.svk-advocaten.nl

Reacties

Haegenaer

Heb binnen 2 dagen reactie gekregen van mevrouw Schooneveld over een specifieke vraag die we hadden nu mijn zoon 18 geworden is.
Bijzonder lezenswaard artikel waar wij zeer mee geholpen zijn.
:-)

Ron

Mijn zoon van 18 woont nog bij zijn moeder, hij studeert 1 dag in de week , met matige resultaten. Daarnaast is hij sinds kort gaan werken en daar verdient hij € 800,- bruto pm mee. Ik betaald tot zijn 18e € 580,- netto pm aan zijn moeder. Vanaf zijn 18e wilde ik dit rechtstreek sdoen en verminderen naar € 150,- pm, gezien zijn inkomen meer dan genoeg om van te leven leek mij. Nu gaat hij niet akkoord en wil hij nog steeds die € 580,- ontvangen. Het LBIO kan in deze geen advies geven, ik wil niet naar de rechter! Is er een instantie die ons beide kan informeren wat redelijk en billig is? Kan hier nergens iet sover vinden.

bvd

Ron

Elise

Mijn dochter van 19 zou helft bij mij en helft bij vader. Ik ontvang haar kinderalimentatie en betaal haar kosten. Nu woont ze al tijd merendeels bij vader. Ze wil haar KA zelf hebben. KA is berekend op feit dat inkomen vader VEEL hoger is dan van mij. Ik moest toch een groter huis huren vanwege de 3 kinderen. Er zit toch ook stuk algemene kosten in de KA verrekend? Moet vader dan hele bedrag aan haar betalen? Dat is dan een flinke achteruitgang voor mij....
Wie weet hier iets meer over?

Waarde

Ja, vanaf 18 jaar is het kind gewoon volwassen en is het de bedoeling dat het aan de jongvolwassene zelf overgemaakt wordt. Ik dacht dat het algemeen bekend was maar zo niet, dan had ik me er wel eerder in verdiept als ik jou was! Het is toch ook logisch, ze is zelf voor alles verantwoordelijk! Ziektekosten, eventueel huisvesting enzovoort. Als ze niet op kamers woont kan haar natuurlijk om wat kostgeld worden gevraagd (afhankelijk van wat ze dagelijks doet). Succes.

Waarde

En sowieso, ze had natuurlijk ook helemaal uit huis kunnen gaan (doet ze nu in feite ook een beetje, alleen ze woont nu grotendeels bij de anderen ouder). En het kan ook goed zijn dat vader op wil houden als kind 21 is.
En het gaat natuurlijk ook bij de andere kinderen gebeuren, dus misschien moet je nu verhuizen. Vind ik rot maar goed, er is tegen die tijd dus ook minder ruimte nodig.

Waarde

Wanneer had je dan gedacht dat het op zou houden? Ze is toch geen kind meer? Het hoeft toch niet via je ouders als je meerderjarig bent? Ik ben eigenlijk echt verbaasd over de vraag.

rebeka

Hoi, Ik was altijd alleenstaande moeder,maar nu woont mijn 19 jarige studerende 8vooltijd studie aan de hogeschool) zoon in de woning van zijn vader. Hij heeft een kamer gratis bij zijn vader. verder krijgt hij geen geld van hem. Ik stuur naar mijn zoon iedere maand 700 Euro voor zijn onderhoud.
Is zijn vader verder verplicht om financieel bij te dragen bij het onderhoud van zijn zoon?
Vroeger betaalde hij aan mij 300 Euro alimentatie per maand.
Mijn zoon werkt verder niet een heeft geen zommer baan gehad.
Ik woon en werk in Norwegen en word in de hooge belastingschaal ingedeeld, (betaal 35 % belasting) er word geen rekening gehouden met de feit dat ik financieel bijdraag bij de onderhoud van mijn zoon. In Norwegen zijn de ouders niet verplicht om voor de kinderen te zorgen naar 18 jaar.
Heft u een idee wat ik kan doen?

Barvaux

Woont de zoon dus in Nederland? Ja dan moet vader ook bijdragen aan zoon tot zijn 21ste.

Is 35% hoog? Zo laag zitten we hier niet eens in Nederland ;) en ik dacht dat de inkomens zo hoog waren in Noorwegen?

amy1997

hallo , ik word binnenkort 18 jaar en wil verder gaan met mijn studie , mijn moeder heeft niet genoeg inkomen om mij financieel bij te staan en mijn vader weigert om iets bij te dragen , kan ik dan naaar de rechter stappen?

Hortensia

Amy, met welke vraag wil je precies naar de rechter en wat wil je bereiken? Je moeder heeft het niet, je vader wil het niet.
Is er nog wel contact met je vader en betaalt hij wel alimentatie? Daar hangt ook veel van af.