Home » Artikelen » Week van de pleegzorg

Week van de Pleegzorg

Door:

Redactie Ouders Online

Dit jaar wordt voor de vierde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd van 31 oktober t/m 7 november. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. Er zijn meer dan 100 activiteiten verspreid over het land.

Dit is Pleegzorg

Ieder kind hoort op te groeien op een veilige plek met liefde en structuur. Als dat bij de eigen ouders (tijdelijk) niet lukt, dan het liefst bij pleegouders; mensen die voor korte of langere tijd voor een kind van een ander willen zorgen.

Als een kind uit huis wordt geplaatst, wordt eerst binnen het netwerk van het gezin gekeken of opvang mogelijk is. Bijvoorbeeld bij familie, of mensen van de school of sportclub. Lukt dat niet, dan biedt een onbekend pleeggezin de oplossing. Soms voor een weekend per maand. En in andere gevallen voor langere tijd. De animatie ‘Dit is pleegzorg’ geeft een korte uitleg over de zorg voor pleegkinderen.

Samenwerking sportverenigingen

Met de actie ‘Doneer je sporthek’ werkt Pleegzorg Nederland dit jaar samen met sportverenigingen om aandacht te vragen voor pleegzorg. Sportclubs kunnen op een simpele manier een bijdrage leveren aan de campagne Supergewone mensen gezocht door hun sporthek beschikbaar te stellen voor een spandoek. In heel het land helpen sportverenigingen mee bij de werving van nieuwe pleegouders, waaronder de betaald-voetbalclubs van Willem II, AZ en Telstar. Tijdens de Week van de Pleegzorg worden er verspreid over het land 1.500 spandoeken opgehangen.

Supergewone mensen gezocht

In de wervingscampagne SuperGewoneMensenGezocht worden twintig verhalen over pleegzorg verteld door voormalige pleegkinderen, (pleeg)ouders en experts. In korte videofilms blikken drie, inmiddels volwassen, pleegkinderen terug op hun jeugd bij pleegouders:

  • Wesley: ‘Bij mijn pleegouders leerde ik te praten over mijn gevoelens.’

 

  • Kristie: ‘Ze waren het ideale gezin, ze waren gewoon doodnormaal.’

 

  • Rosa: ‘Je hebt geen bloedband nodig om in een gezin te passen.'

 

Pleegzorg in cijfers

In 2017 woonden 23.206 jeugdigen voor korte of langere tijd bij pleegouders.

  • 83% van de kinderen verblijft fulltime in het pleeggezin
  • 12% een of meer dagdelen per week, in weekenden en/of vakanties
  • in 5% van de gevallen gaat het om een combinatie van deeltijd- en voltijdpleegzorg.

Als een pleegkind 18 wordt, is hij of zij voor de wet volwassen. Met ingang van 1 juli 2018 kunnen pleegkinderen standaard tot 21 jaar in hun pleeggezin verblijven,tenzij het pleegkind heeft aangegeven geen gebruik meer te willen maken van pleegzorg.

(bron Factsheet Pleegzorg 2017)

 

Meer weten over pleegzorg?
Kijk op https://pleegzorg.nl/. Of vraag direct een informatiepakket aan.

Redactie Ouders Online

Meer over

Reacties

Lees verder