Home » Artikelen » Wetsvoorstel partneralimentatie wat verandert er

Wetsvoorstel partneralimentatie. Wat verandert er?

Door:

Elske Damen

Er worden veel vragen gesteld over de Wet Herziening partneralimentatie 2018. “ Is het belangrijk om snel te scheiden als ik nog 12 jaar partneralimentatie wil krijgen?” of “tot wanneer moet ik betalen als de wet half 2019 in werking treedt?”

partneralimentatie

Er heerst nog veel onduidelijkheid over de wet en daarom zet ik de feiten voor je op een rijtje:

De VVD, PvdA en D66 hebben het wetsvoorstel ingediend om de maximale duur van de partneralimentatie te beperken. Tot max de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Ze vinden de huidige partneralimentatie regeling niet meer van deze tijd.

De huidige duur van de partneralimentatie

Is de scheiding op of na 1 juli 1994 tot stand gekomen? Dan gelden de volgende wettelijke termijnen:

  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;
  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
  • net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch. De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter.

Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de termijn die u met uw ex-partner heeft afgesproken of de periode die de rechter heeft vastgesteld.

Bij uitzondering kan de termijn ook voor langer dan 12 jaar worden gesteld (verlengd).

Mogelijk nieuwe situatie op basis van het wetsvoorstel

Indien er geen sprake is van verzorging van jonge kinderen, is de partneralimentatie max 5 jaar.

  • Behalve bij langdurige huwelijken, waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaren jonger is dan de toepasselijke AOW-leeftijd (bijvoorbeeld 57 jaar bij AOW-leeftijd van 67 jaar), kan de partneralimentatie maximaal 10 jaar duren (tot het bereiken van de AOW-leeftijd).
  • Behalve bij huwelijken waarbij de kinderen de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt.  Dan is de maximale duur van de partneralimentatie 12 jaar.

Voor wie heeft de eventuele wetswijziging consequenties

Wanneer u al gescheiden bent; dan verandert er voor u niets.

Wanneer u binnenkort gaat scheiden, maar vóór de aanname van het wetsvoorstel; dan blijft de huidige wetgeving van kracht en verandert er voor u niets.

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen en dus ‘wet’ wordt; dan treedt er alleen een verandering op voor echtgenoten die op dat moment nog getrouwd zijn of in het huwelijk treden en ná de nieuwe wet gaan scheiden.

Ingangsdatum

Het is nog onduidelijk of deze nieuwe wet in werking zal treden. We zullen de ontwikkelingen moeten afwachten. Er is dus ook nog niet bekend wanneer deze eventuele nieuwe wet in werking zal treden. 

Uiteraard moet er, indien de wet in werking is getreden, jurisprudentie ontstaan over de toepassing van de nieuwe wet.

Voor meer vragen over alimentatie kun je kijken op Nieuwe Stap.

Elske Damen

mede-oprichter van nieuwestap.nl. Het grootste online Magazine over scheiden en gescheiden zijn.

Naschrift: 

Meer over

Lees verder