Home » Columns » Crèche dilemma

Crèche-dilemma

Door:

Henk Boeke

Moet een crèche zich altijd aan de regels houden, ook als daarmee de veiligheid van kinderen in gevaar wordt gebracht? Voor ons is het antwoord duidelijk, maar voor u ook?

Van de redactie

Afgelopen week ontvingen we een opmerkelijke vraag van een student SPW (sociaal-pedagogisch werk) die we u niet willen onthouden. We zijn ook erg benieuwd wat u er zelf van vindt. Reacties zijn welkom.

De student liep stage op een kinderdagverblijf, en confronteerde ons met de volgende situatie. Eens in de twee weken komt een gescheiden vader zijn kinderen ophalen. De leidsters hebben telkens het vermoeden dat hij een flinke slok op heeft. Moeten ze de kinderen nu wel of niet meegeven aan deze potentiële brokkenpiloot?

Louter juridisch

De vraag die ons werd voorgelegd, was louter juridisch van aard. Is de crèche strafbaar als de kinderen worden meegegeven aan de dronken vader, of is de crèche juist strafbaar als de kinderen niet worden meegegeven (omdat hij het ouderlijk gezag heeft)?

We konden deze vraag niet inhoudelijk beantwoorden, omdat we geen juridische staf hebben. Bovendien kunnen we vragen van scholieren en studenten sowieso niet in behandeling nemen, omdat Ouders Online een site voor ouders is. Onze middelen zijn helaas te beperkt om de hele wereld te bedienen.

Hartenkreet

Daarom volstonden we met een hartenkreet. Namelijk dat we het een belachelijke vraag vonden, en dat we diep geschokt waren over het feit dat wetten en regels kennelijk belangrijker gevonden worden dan het welzijn van de kinderen. Het enige wat telt voor deze mensen, is dat ze juridisch gedekt willen zijn. Of die kinderen te pletter worden gereden door een dronken tor maakt ze kennelijk niet uit.

Om ons punt nog wat extra kracht bij te zetten, schetsten we een situatie waarin de kinderen de dood zouden vinden, terwijl de crèche zich keurig aan de regels had gehouden. En we vroegen ons daarbij af of de vraagstelster dan ooit nog rustig zou kunnen slapen. Dat was niet bepaald subtiel natuurlijk, maar wel uit het hart gegrepen.

Paarse krokodil

Zoals te verwachten, volgde er een woedende reactie van de vraagstelster. Waarschijnlijk omdat we een emotioneel beroep hadden gedaan op haar persoonlijke verantwoordelijkheid, en dat was natuurlijk niet de bedoeling. Van de scheldwoorden die daarbij vielen, werden we niet warm of koud, maar van de argumentatie wel.

"Het kind is van de ouders en niet van ons". "We hebben helaas niets te willen". "Leidsters en stagiaires mogen geen besluiten nemen", enzovoorts. Daarmee wordt een soort paarse-krokodil-verdediging opgevoerd, die ons grote zorgen baart.

Even voor de duidelijkheid: wetten en regels zijn er natuurlijk niet voor niets. En het is beslist niet onze bedoeling om de ouderlijke macht over te dragen aan de crèches. Maar de veiligheid van onze kinderen lijkt ons toch nét iets belangrijker. Het drama uit 2002, waarbij zes kinderen in Roermond de dood vonden omdat geen enkele hulpverlener formeel iets kon doen, staat ons nog steeds helder voor de geest.

Henk Boeke

was eindredacteur van Ouders Online tot 1 september 2018.

Naschrift: 

Hieronder een selectie uit de reacties die we hierop ontvingen:

1.

Als reactie op je artikel wil ik het volgende probleem voorleggen. Het is (gelukkig) nog niet gebeurd, maar wat zou je moeten doen bij het volgende.

Je hebt een (school)kind bij je spelen en de ouder komt dronken het kind bij je ophalen. Ik vind dit nog wel een dillemma. Misschien zou je kunnen aanbieden om het kind zelf even naar huis te brengen, maar in hoeverre mag je de verantwoordelijkheid van een ander op je nemen. Ik vind dit nog wel een zeer lastig probleem.

Lies Balduk

2.

Juridisch dilemma? Tsja dat zal vast wel. De veiligheid van de kinderen laten prevaleren boven de formele regels? Tuurlijk, zou ik zeggen, daar hoef ik niet eens over na te denken.

Maar hoe gaat dat dan in de praktijk? Vader krijgt kind niet mee, een andere verzorger wordt opgetrommeld, kind komt uiteindelijk veilig thuis. Misschien schrikt paps hiervan en komt hij de volgende keer nuchter de kinderen ophalen. (Hoe hij zich dan de rest van het weekend gedraagt, zullen we nooit weten.)

Of paps wordt boos, haalt uiteindelijk een advocaat erbij en de creche zal misschien wel, misschien niet in het gelijk worden gesteld.

Maar ik mis eigenlijk nog een stap. Waarom vader niet eerst gewoon van mens tot mens aanspreken op zijn gedrag? Het lijkt net of dat in onze maatschappij steeds moeilijker wordt. Of we negeren het probleem of we proberen het probleem met formele regels, wetten en juridische scherpslijperij op te lossen.

Een goed gesprek, waarbij niet alles met de mantel der liefde wordt bedenkt, maar waarbij ook niet meteen verwijten over en weer vliegen en beide partijen neus aan neus komen te staan. Niet gemakkelijk om meneer te confronteren met zijn gedrag. Lastig om eerlijk uit te leggen dat de leidsters van het KDV het moeilijk vinden om het kind over te dragen aan hem als hij aangeschoten is. En vast moeilijk om het gesprek niet uit te laten draaien op een conflict. Maar dat moet voor een HBO-geschoold hoofd van een kinderdagverblijf met de juiste dosis professionaliteit toch wel te doen zijn?

Caroline van der Mijle

3.

Naar mijn menig zijn de leidsters getuige van een strafbaar feit en dienen zij hun burgerplicht te voldoen.

Ben

4.

Goede vraag van de stageaire/crechemedewerkster (en niet belachelijk). Het was een vraag en juist geen formele mening van de stageaire. Juist omdat zij ook zag dat 'de regels' hier meer een obstakel dan een steun waren voor juist handelen.

Jammer dat de vraag in het emotionele vlak is terechtgekomen; dat schaadt partijen alleen maar en houdt ons af van een verstandige afweging.

De creche-medewerkers zouden m.i. eerst dit probleem met de vader zelf moeten bespreken. Ik neem aan dat dit gedaan is en er geen verbetering is opgetreden. De volgende stap is dit probleem dringend met de moeder opnemen zodat zij het (al dan niet via de juridische arm) kan oplossen. Uiteraard dit alles in overleg met de crechedirectie, die wellicht meer 'gezag' heeft naar een kennelijk niet adequaat functionerende vader.

Als dit alles niet werkt is er het AMK voor consultatie en/of melding.

PS: ook al is Ouders Online niet bedoeld voor medewerkers of studenten, ik vind het goed dat deze mensen de weg naar jullie hebben gevonden; kennelijk geniet Ouders Online prestige ook buiten de ouderdoelgroep.

Willemien Boland

arts jeugdgezondheidszorg

5.

De crèche-leidsters hadden toch minimaal de politie kunnen bellen, auto en kentekenen kunnen noemen en de man laten aanhouden wegens rijden onder invloed. Want behalve het feit dat hij eigen kinderen in gevaar brengt is er ook nog zoiets als medeweggebruikers. Kinderen en volwassenen.

Deze door de crèche gevolgde redenatie lijkt erg op de redenaties de vaak gebruikt worden als ouders verdacht worden van mishandeling. We weten het niet zeker dus we doen maar niets

Bij opleidingen moet er meer ingestampt worden dat Het kind centraal staat bij het nemen van beslissingen.

Elly Wijtvliet

6.

Het lijkt mij zonder meer goed om als creche(medewerker) om na te gaan wat de juridische mogelijkheden zijn als de vader die zijn kind ophaalt te veel gedronken heeft. Zij zijn tenslotte een rechtspersoon en zullen ook als zodanig op hun beslissing worden aangesproken. Een juridisch verkeerde beslissing zal de situatie er waarschijnlijk alleen maar moeilijker op maken (als recht gehaald wordt), wat ook zeker niet in het belang van het kind is.

Alleen de vraag stellen of je als creche strafbaar bent als je de kinderen meegeeft of dat juist weigert; uitgaande van wat jullie schrijven vind ik dat wel erg beknopt en makkelijk gesteld. Er zijn natuurlijk nog veel meer (al dan niet juridisch geoorloofde) manieren om deze vader en dit kind te helpen. In gesprek gaan met de vader (waarin hopelijk goede afspraken te maken zijn voor de toekomst), beiden netjes thuis afleveren of anders dan in ieder geval het kind (dan rijdt je maar achter de vader aan..), de moeder informeren en met haar afspraken maken. Maar ook: 'de vinger aan de pols blíjven houden'.

Het houdt natuurlijk niet op bij de vraag 'wel of niet meegeven'.. Al komt het kind veilig thuis, het zit daar daarna met een dronken vader wat natuurlijk geen gezonde en ongewenste situatie is. Bij structurele herhaling mag de creche (net als ieder ander trouwens) dit soort problemen zéker niet negeren maar moet actief een rol spelen bij het signaleren ervan, waar mogelijk hulp bieden (en daarvoor de juridische mogelijkheden kennen) en zo nodig een hulpverlenende instantie inschakelen.

Als natuurlijk persoon zou de beslissing voor mij overigens minder moeilijk zijn omdat ik mij in dat geval minder kan laten leiden door juridische regels en wetjes. Uiteraard voel ik mij volkomen verantwoordelijk in mijn beslissing het kind wel of niet mee te geven: als de vader dronken is, wordt het dan ook een beslist 'niet meegeven'.

Het is voor mij niet de vraag of je de verantwoordelijkheid van een ander op je 'mag' nemen, ik vind dat gewoon je (burger) plicht, des te meer als het een (weerloos) kind betreft. Natuurlijk moet je met de vader het gesprek aangaan.

Ik zou in ieder geval gráág aanbieden vader én kind thuis te brengen en te zorgen dat daar dan ook iemand is (de moeder b.v.) die beiden op kan vangen. Zo niet, dan zelf maar héél veel bakken koffie zetten en pas weggaan als de betreffende vader zijn vaderrol weer 'normaal' kan vervullen.

Ik vind het ook vanzelfsprekend dat je daarna een beetje in de gaten houdt of het okee met ze gaat of dat verdere hulp nodig is.

Narda

7.

Wat een zeer cynisch geschreven artikel. Het begon al met het feit dat de redactie niet de "hele wereld kan bedienen" en gaat verder met "dronken tor", etc.

Ik ben een moeder van twee kinderen waarvan één 3 dagen per week op de creche verblijft.

Op de vraag van de stagiaire is geen juridische antwoord nodig, voor dit soort zeldzame situaties, zijn de wetten en regels voor de kinderopvang niet gemaakt.

In dit geval zou ik als moeder wensen dat de creche de vader (opa, oma, moeder van vriendinnetje) of wie dan ook hierop aanspreekt.Dat hoeft niet op een betuttelende manier maar meer in de richting van: gezellige borrel op de zaak gehad? U bent toch niet met de auto gekomen, etc. etc. En dan afgaande op de reactie verder handelen. Maar dus op dat moment de vader erop aanspreken. En zo nodig op dat moment ook de moeder. De moeder dient hiervan op de hoogte te worden gebracht, de ouders bepalen dan verder wat er gebeurt.

Ik vind dat de verantwoordelijkheid van de creche daar eindigt. Is er een herhaling van de situatie, zijn er legio mogelijkheden om hier werk van te maken.

Een vergelijking met het drama in Roermond vind ik zeer overdreven. De creche is geen Bureau Jeugdzorg.

Hendrina Boltjes

8.

Als ik in een winkel werk en ik zie een man met een kind en die is volgens mij dronken, mag ik dan ook stappen ondernemen in belang van het kind? Ik denk wel als je je zorgen maakt. Dat gaat altijd zo in het sociale leven. Dus al helemaal als je met het kind werkt en gedurende de tijd dat het kind daar is er verantwoording over hebt.

Kortom denk ik dat je stappen mag ondernemen die voor jou gezond verstand en gevoel gelden en het kinderdagverblijf/creche zou het personeel daar ook op moeten wijzen.

Bovendien is het zo dat niemand met alcohol op mag gaan rijden dus het was sowieso fout om een kind mee te geven.

I. van Vught

9.

Wat een akelig stuk, meneer Boeke. Ik vind de vraag van de leerling juist getuigen van gevoel voor verantwoordelijkheid. Als was het maar omdat hij/zij zo'n uitzonderlijke situatie bij u onder de aandacht brengt en wij daar allemaal iets van zouden kunnen leren. Maar ook vind ik het redelijk kort door de bocht om te stellen dat het welzijn van het kind hier in gevaar is. Er staat namelijk dat de leidsters het vermoeden hebben dat-ie een slok op heeft. Misschien is dat dus niet zo. Toch lijkt u al te weten wat het beste is voor het kind.

Als het zo makkelijk zou zijn om in te schatten wanneer het welzijn van kinderen belangrijker is dan wetten en regels, zouden die wetten en regels er niet zijn. U laat de student een beroep doen op úw 'gezonde verstand' en alhoewel ik er niet aan twijfel dat uw gezonde verstand het beste met kinderen voor heeft, klinkt dat behoorlijk onprofessioneel. Al helemaal als dat gepaard gaat met de mededeling dat de vraag een 'belachelijke vraag' is. Leren wij onze kinderen juist niet dat er geen domme vragen bestaan?

Daarnaast vind ik het een goed teken dat iemand in opleiding twijfelt en/of vragen heeft. U moet jaloers zijn op mensen die nog kritisch zijn en nadenken, en niet -zoals u wellich - een eind verderop in hun (professionele) leven afgestompt, met vooroordelen, in hun eigen paadje en met allerlei borden voor de kop lopen.

En waarom kan ouders-online geen vragen van studenten in behandeling nemen? Zijn zij niet de kinderen van nu? En zijn zij niet de creche-leiders en de ouders van straks? De mensen waaraan ik mijn kinderen ga toevertrouwen? Mogen zij geen deel uitmaken van deze site, die zo ongeveer gaat over het leven in al zijn facetten en fases? Waar dus eigenlijk iedereen mee te maken heeft?

Tenslotte moet u zich niet verschuilen achter het ontbreken van een juridische staf. Ik herinner me heel wat vragen van juridische aard de afgelopen jaren die wél beantwoord zijn, al dan niet door een medewerker van ouders-online of iemand die daar speciaal voor gevraagd was. Het lijkt wel alsof het u in dit geval wel goed uit kwam dat er geen juridisch medewerker voorhanden was, omdat u zelf uitgesproken mening had over de vraag en de vragensteller. Een vraag over een situatie waarvan u het fijne niet eens af wist.

U begrijpt, ik baal ontzettend van dit stuk, juist omdat ik ouders-online regelmatig aanbeveel bij vrienden, kennissen en collega's. Daar ga ik denk ik maar mee stoppen. Tenzij u wél professionele reactie geeft, of iemand anders vraagt die te geven. Informatie over hoe je dat doet, een professionele reactie (met een portie gezond verstand en liefde) geven, zou u eens kunnen inwinnen bij Justine Pardoen, Joanna Sandberg of Sanderijn van der Doef, u waarschijnlijk bekend. Je bent nooit te oud om te leren namelijk en vragen staat vrij!

Met groet - Nanne van Tijn

Reactie van de redactie: Ouders Online wordt door niemand gefinancierd, we betalen alles uit eigen zak. En daar zijn natuurlijk wel grenzen aan. Eén van die grenzen is dat wij gekozen hebben voor ouders. Een andere grens is dat het betalen van juristen (kent u hun uurtarieven?) onze macht te boven gaat.

10.

Wat ik mis is de mogelijkheid dat vaders misschien helemaal niet dronken is maar een bepaalde ziekte heeft. Ik weet uit ervaring dat een suikerpatiënt die zijn insulinepeil niet gereguleerd heeft kan overkomen als iemand die aangeschoten is. Of zelf straalbezopen.

In dat geval dient de ouder er natuurlijk nog steeds op aangesproken te worden, want ook in zo'n toestand is het zowel voor de kinderen als de medeweggebruikers én de ouder in kwestie gevaarlijk om zich op de openbare weg te begeven. Zelfs als fietser of wandelaar!

Blijft natuurlijk wel het praktische probleem: wat te doen met de kinderen. Een andere ophaler is niet altijd direct voorhanden en leidsters gaan op een gegeven moment ook naar huis. De schoonmaakster lijkt me dan geen juist alternatief. Dus zoals meestal: een kant-en-klaar oplossing is er niet en komt het neer op de kwaliteiten van de groepsleidsters, de teammanagers en de directie van het kindcentrum.

Ik ben overigens niet werkzaam bij een kindcentrum, maar wel als ouder betrokken bij de OC van een kindcentrum waar we voor zover ik weet nog nooit een dergelijke situatie hebben meegemaakt, maar dit lijkt me wel voer tot nadenken. Iets voor de komende ouderavond wellicht...

Met vriendelijke groet,

Henny le Coq

Naschrift van de redactie: de vader rook sterk naar alcohol. Dat geeft helaas weinig ruimte voor bijzondere aandoeningen.

11.

Er zijn vele reacties mogelijk op een student die vragen stelt aan Ouders-online.

"Wij kunnen niet de hele wereld bedienen" klinkt ook alsof je je aan je regeltjes vasthoudt. Blij dus dat jullie de vraag van de student SPW toch hebben beantwoord. Omdat dit een persoon is die belangrijke invloed kan gaan uitoefenen op de manier waarop crèches met kinderen en ouders omgaan.

De student staat dus niet bepaald los van de ouder als je het zo bekijkt. Gek ook, dat je dan mensen uitsluit van beantwoording omdat ze zelf geen kind hebben (gebaard). Kinderen horen bij de maatschappij, degenen die (als niet ouders zijnde) willen meedenken over opvoeding maken direct deel uit van hun leefwereld. Anders moet je consequent zijn en hen om geld vragen voor een antwoord.

Reactie van een lezeres: "de crèche is geen Bureau Jeugdzorg" vind ik daar ook bij passen. Het gaat om een morele kwestie. Vind jij dat een crèche-leidster hier iets voor het kind kan doen of niet? Als het gaat om een vader die regelmatig dronken (er stond: met een flinke slok op!) zijn kinderen ophaalt, mag jij als crèche-leidster zeker wel je mond opendoen.

Je hoeft het echt niet overdreven te vinden dat er met een groot drama vergeleken wordt in de beantwoording van deze vraag. Dat soort drama's wordt pas achteraf duidelijk, en waarom zou je niet alvast vooruitzien in je reactie? Ik vind dat niet overdreven maar verstandig. Je kunt ook een auto-ongeluk voorzien, terwijl die vader misschien wel de hele dag dronken rondrijdt en gelukkig nog geen ongeluk heeft veroorzaakt. Moet je hem dan laten rijden, "want het gaat altijd goed"?

Ik zou na een paar keer twijfelen en na overleg met mijn collega's en leidinggevende zeker de vader aanspreken op het feit dat hij iedere keer dronken is als hij zijn kinderen ophaalt. Hij rijdt onder invloed. Dit is niet alleen verboden, het is ook gevaarlijk. De zorg voor een kind houdt niet op bij de voordeur.

Het is waar dat je niet mee naar huis kunt gaan en daar blijven tot pa weer nuchter is. Maar je kunt ze wel thuisbrengen of niet meegeven en eisen dat een nuchtere persoon de kinderen komt ophalen. Het is wel triest voor deze kinderen dat dit gebeurt. Komen ze thuis, dan zal pa verder gaan doorzakken neem ik aan.

Past een vriendelijke kennis of buurvrouw op, dan hebben ze niet het gevoel in de steek te worden gelaten. De moeder van wie pa gescheiden is heeft recht om te weten dat hij dronken met hen rondrijdt. Zij kan zorgen dat hij ze niet meer mag ophalen. Dat is ook een drama, maar dan wordt er tenminste voor de kinderen gezorgd. Laat je ze gaan, dan laat je de kinderen in de steek.

Dit geval zou ik ook eens aan de plaatselijke politie voorleggen en hen vragen wat de juridische mogelijkheden zijn.

Leonne

12.

Als reactie op het creche-dilemma wil ik even zeggen dat naar mijn mening IEDEREEN een signalerende functie heeft. En helemaal creche-leidsters die de verantwoordelijkheid hebben over een heleboel kinderen. De betreffende leidster nam deze functie serieus, zoals blijkt uit haar vraag om advies aan Ouders Online. Dat ze het op het juridische dilemma gooide is jammer, maar niet onterecht. Het is een deel van het probleem. En misschien had ze ook beter de politie kunnen bellen voor advies.

Een van de reagerenden vergelijkt de situatie met een zichtbaar dronken vader (moeder kan natuurlijk ook!) en een kind in de supermarkt. Moet je dan ook iets ondernemen? Mijn idee hierover: als de situatie naar jouw idee onverantwoord is, ja, natuurlijk! Spreek de man aan, meld het gezin bij Bureau Jeugdzorg of de politie, doe iets. Zoals vaker gezegd lopen we in deze maatschappij veel te makkelijk aan dit soort situaties voorbij, ten koste van een heleboel kinderen.

Mieke

13.

Grappig dat jullie zo uitgesproken zijn over een dronken vader. Maar ik lees nooit iets over alle ouders die hun kinderen niet fatsoenlijk vast zetten in de auto. Hooguit schreven jullie iets over de nieuwe regels op een toon alsof dat alleen maar lastig is als je het hele voetbalteam moet vervoeren.

Kennelijk is een dronken vader niet jullie type, maar je kinderen los in de auto zetten - ach, dat doet toch iedereen. En het is maar een klein stukje. En het is zo;n gedoe met die stoeltjes, ze willen niet vast, etc.

Leuk om dan eens de ervaring van een ambulance-medewerker te horen, die gewend was om altijd te vragen of er een kind in de auto zat - wisten ze of ze ergens in de berm onder de struiken moesten gaan zoeken of niet.

Ach ja, ouders hebben allemaal het beste met hun kind voor nietwaar?

Sinds kort is je kind goed vastzetten zelfs verplicht. Misschien moeten crecheleidsters daar dan ook maar eens op letten als ze kinderen meegeven. Of op ouders die roken waar het kind bij is. Of op ouders die hun kind bij het ophalen uitschelden voor alles wat het die dag misdaan heeft, of alleen maar samen met de crecheleidster alle slechte eigenschappen doornemen (waar het kind bij is).

De leidsters krijgen er dan wel een hele taak bij. En ik ben benieuwd hoeveel ouders echt blij zullen zijn met die bemoeienis. Zouden jullie zo graag op je vingers getikt willen worden? Het zal mij benieuwen.

Wendie Molendijk

(zelden dronken, overigens)

Reacties

goede dag lezers wij hebben

goede dag lezers wij hebben een probleem met het volgende onze dochter van 3 zit op de creche 4x per week 3 uurtjes nu kwamen we er jl achter dat zij klaagde dat een ander kindje telkens haar fruit op eet , bij na vraag aan de juf zegt zij stoer , ja dat klopt hier zijn de kinderen verplicht hun mee genomen fruit dat zij zelf thuis mee krijgen in een gezamenlijk bak te gooien en dan mag elk kind er wat uit halen , reden vroeg ik , om dat veel kinderen dag het zelfde fruit mee nemen , ja maar zij ik wij hebben het niet breed en als wij voor bv 3 euro bananen of peren etc om dat onze dochter dat wil ,vervolgens mee na creche neemt en het afstaan moet aan de leiding zo dat een ander kind die het wil kan pakken uit de bak waar ca 15 bakjes van alle kinderen door elkaar liggen . sorry
maar leiding blijft er bij dit zo te houden ,nu hebben wij heden een advocaat informatie gevraagd,denkt u , de creche heeft het recht niet dit te doen . wat niet zou moeten toch . maar tot slot jou kind zoekt fruit uit wat ze lekker vind , dan ga je er van uit als ouder dat zij dat op de creche ook zelf op eet nee .
en de leiding komt met de smoes , dat doen ze om te leren wat delen is en wat voor fruit er bestaand , ja hallo , dat kan ook op een andere manier dan fruit incasseren . kijk als de creche zelf zorgt voor fruit en het in de gezamenlijk bak stopt , ok geen probleem mee .zo was het ook tot de grote vakantie jl dat de creche voor iets zorgde , na bezuinigingen moesten kindjes eigen ! fruit mee nemen en vervolgens moet men het afgeven .
hier in venlo gaat het anders .en wel de organisatie de sping.

Misschien kan je deze vraag

Misschien kan je deze vraag beter in het forum plaatsen. Maar heb je nou serieus een advocaat ingeschakeld over fruit in een crèche? Je kan ook te moeilijk doen. Oplossing. Geef je kind voortaan een banaan of een appel mee. Die banaan snijden ze in plakjes en gaat in een grote schaal en alle kinderen pakken steeds een stukje fruit. Als je kind thuis komt of thuis is geef je haar een scala aan allerlei soorten fruit. En bevalt de crèche je niet dan zoek je een andere crèche. Gelukkig kan dat tegenwoordig. Er is overal plek.

Lees verder

Alle columns in de serie Van de redactie