Home » Artikelen » Onverwachte schuld uit erfenis

Onverwachte schuld uit erfenis

Door:

Michael Kruyswijk

Erfgenamen worden straks beter beschermd tegen een onverwachte schuld, als ze een erfenis hebben aanvaard.

Als je erfgenaam bent, zijn er drie mogelijkheden. Je kunt:

  • de erfenis verwerpen;
  • of zuiver aanvaarden;
  • of beneficiair aanvaarden.

Verwerping

Wijs je de erfenis af, dan word je verondersteld nooit erfgenaam te zijn geweest. Je hebt nergens recht op, maar je kunt ook niet worden aangesproken voor de schulden van de overledene.

Zuivere aanvaarding

Aanvaard je de erfenis, dan erf je niet alleen de baten maar ook de eventuele schulden. Je kunt dan door de schuldeisers van de overledene worden aangesproken.

Beneficiaire aanvaarding

Bij beneficiaire aanvaarding erf je slechts voor zover er geen schulden zijn. Dat houdt in dat je niets krijgt als de schulden hoger zijn dan de baten, maar dat je ook niet aansprakelijk bent voor eventuele schulden van de overledene.

Onverwachte schuld

Soms is het niet meteen duidelijk hoeveel schulden een erfenis bevat. Komen de erfgenamen na zuiver te hebben aanvaard erachter dat er een onverwachte schuld is, dan kan dat heel nadelig voor hen uitpakken.

Om erfgenamen hiertegen te beschermen, geldt binnenkort dat ze bij zuivere aanvaarding niet aansprakelijk zijn voor onverwachte schulden. Vooropgesteld dat de erfgenamen niets te verwijten valt. Dat wil zeggen: als ze de schuld niet kenden, en er ook niet van op de hoogte konden zijn.

Een erfgenaam kan straks dus naar de kantonrechter stappen met het verzoek om ontheffing van de schuld (geheel of gedeeltelijk). Als de kantonrechter volledige ontheffing verleent, hoeft de erfgenaam de onverwachte schuld alleen te voldoen voor zover hij nog over geërfd vermogen beschikt. Bij een gedeeltelijke ontheffing bepaalt de kantonrechter wat de erfgenaam nog wel met zijn eigen vermogen moet betalen.

Michael Kruyswijk

is werkzaam bij Jurofoon. Het bovenstaande artikel werd eerder gepubliceerd op Jurofoon.nl.

Naschrift: 

Let op:

  • voor het aanvaarden van een erfenis (inclusief de schulden) is geen handtekening nodig. Je kunt ook aanvaarden door iets te doen. Bijvoorbeeld: door even te rijden in de auto van de overledene, of door het meenemen van een foto;
  • bij het verwerpen van een erfenis (bijvoorbeeld als er veel schulden in zitten) wordt de erfenis doorgeschoven naar je kinderen. Die hebben dan weer hetzelfde probleem als waarmee je zelf zat. Een tussenoplossing is dan de beneficiaire aanvaarding;
  • aan het beneficiair aanvaarden van een erfenis zitten nogal wat haken en ogen. Zie ons artikel Minderjarige erfgenamen en beneficiaire aanvaarding hierover.

Bespreek al deze situaties met je notaris!

Redactie Ouders Online

Meer over

Reacties

Wij willen graag verwerpen,

Wij willen graag verwerpen, maar lopen al vast nog voor de formulieren zijn ingevuld.

Ik weet niet of het noodzakelijk is om te verwerpen na het overlijden van mijn vader. Als dit wel het geval is, dien ik dit ook te doen voor mijn kinderen.

Het moet voor mij echter eerst duidelijk worden of ik als wettelijke erfgenaam wordt gezien. Het is immers zo dat ik weliswaar wel bloedverwant ben, maar nooit ben erkend. Mijn vader staat dus ook niet op mijn geboorteakte. Wettelijk gezien zou je dus zeggen dat wij geen band hebben. Dien ik dan te verwerpen?

Een andere vraag is tevens; mijn vader stond onder bewind. Wie is er nu verantwoordelijk voor het opzeggen van zijn huur, licht, etc.? De bewindvoerder heeft immers aangegeven dat met het overlijden van zijn cliënt de bewindvoering komt te vervallen.

Lees verder