Home » Artikelen » Mazelen in europa

Mazelen in Europa

Door:

Redactie Ouders Online

Mazelen komt steeds meer voor in Europa. Vooral in Roemenië en Italië. Wat betekent dat voor de vakantie?

Het RIVM, verantwoordelijk voor het Rijksvaccinatieprogramma, kwam met het volgende bericht:

Roemenië
In Roemenië is al meer dan een jaar een grote mazelenuitbraak gaande. In Roemenië geldt al een indicatie voor een vervroegde 'vakantie'-BMR, zie de BMR-landenlijst. Indien de BMR-vaccinatie voor de eerste verjaardag wordt gegeven, dient deze op 14 maanden herhaald te worden.

Italië
In Italië is een situatie gaande die enigszins vergelijkbaar is met Nederland in 2013/2014.

Er zijn daar in 2017, verspreid over het land, tot nu toe 2400 gevallen van mazelen gemeld, met name onder niet-gevaccineerden. Daarom wordt er in Italië nu extra aandacht gevraagd voor de ziekte en de vaccinatie.

Voor kinderen die op vakantie gaan naar Italië is het van belang dat ze tijdig conform het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd zijn. Bij nauw contact met de lokale bevolking (zoals logeren bij Italianen thuis) kan voor kinderen tussen 6 en 14 maanden vervroegde vaccinatie overwogen worden. Bespreek dit even met uw consultatiebureau.

Algemeen
Is er toch een onverwacht mazelencontact in de vakantie, dan is het advies voor ongevaccineerde zuigelingen van 6 maanden of ouder om binnen 72 uur een BMR-vaccinatie te laten toedienen.

Bron: Nieuwsbrief RIVM – 23 mei 2017

Achtergrondinformatie

Mazelen is een zeer besmettelijke vlekjesziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het begint plotseling: met koorts, verkoudheid en hoesten. Er ontstaan huidvlekjes die zich verspreiden over het hele lichaam. Aan het begin van de ziekte ontstaan ook witte vlekjes in de mond. Na verloop van tijd is de huid bijna egaal rood.

Het grootste probleem vormen de mogelijke complicaties:

  • 5 tot 10% van de patiënten krijgt oorontsteking met soms blijvende doofheid als gevolg;
  • 1 tot 5% krijgt een (levensbedreigende) longontsteking;
  • heel soms (1 op de 1000 keer) leidt mazelen tot een acute hersenontsteking die vaak blijvende hersenschade geeft.

Tegen mazelen wordt gevaccineerd met de BMR-prik (tegen Bof, Mazelen en Rode Hond), bij 14 maanden. Zie: het Vaccinatieschema.

En zoals het RIVM al zei (zie boven): ga je op vakantie met een baby die jonger is dan 14 maanden, die dus nog geen BMR-prik heeft gehad, overleg dan even met het Consultatiebureau wat je het beste kunt doen.

Ook heeft het altijd zin om alsnog te vaccineren, op welke leeftijd dan ook, als dat met 14 maanden nog niet gebeurd is.

Meer informatie

Bijna-drama door mazelen (Ouders Online, 16 maart 2014)

Redactie Ouders Online

 

Naschrift: 

[29 mei 2017] Het is ons opgevallen dat sommige ouders liever doorpraten hierover op het forum, dan hieronder, bij de reacties op dit artikel.

Dus, voor meer reacties, zie: Uitbraak mazelen in Europa (Forum van Ouders Online, rubriek Gezondheid).

[28 juli 2017] Laatste nieuws: vanwege de mazelenepidemie is in Italië een nieuwe wet aangenomen, die vaccinaties voor kinderen verplicht maakt. Zie o.a.: Mazelenepidemie leidt tot omstreden wet in Italië (Volkskrant 28 juli 2017).

Redactie Ouders Online

Meer over

Reacties

Ik vraag me nu vooral af hoe

Ik vraag me nu vooral af hoe mensen die tegen vaccineren zijn hierop reageren. Hier blijkt naar mijn gevoel uit dat een lager animo voor vaccineren gevolgen heeft.

Ik las net de reacties op de

Ik las net de reacties op de facebook pagina van het AD bij het artikel over dat Italiaanse jongetje die overleden is aan een oorontsteking. De anti brigade is daar nog sterk vrrtegenwoordigd. Vaccineren is volgens die idioten veel gevaarlijker. Dat staat namelijk zo op internet

Dat bewijst niets Kaaskopje.

Dat bewijst niets Kaaskopje. Deze landen hebben een lagere vaccinatiegraad waarvan je de reden niet kent. Mogelijk dat het met de infrastructuur te maken heeft, de crisis, migratiestromen, onderontwikkeling. In Italië en Roemenië kun je eerst nog de toegankelijkheid tot vaccinatie verhogen. De vaccinatiegraad in Nederland is, ondanks niet vaccinerende groepen, nog steeds heel hoog, bij vrijwillige vaccinatie.

Los van de oorzaken waardoor

Los van de oorzaken waardoor er in Roemenië en Italië de laatste tijd meer mazelen voorkomen: ons artikel was vooral informatief bedoeld, voor ouders die met jonge kinderen naar die landen op vakantie gaan. En wat je dan het beste kunt doen.

Toegevoegd onder het artikel:

Toegevoegd onder het artikel: een naschrift met het laatste nieuws. Dat in Italië vaccinatie voortaan verplicht is.

Lees verder