Home » Artikelen » Actie basisschool leerkrachten

Actie basisschool-leerkrachten

Door:

Redactie Ouders Online

Op 27 juni beginnen op veel basisscholen de lessen een uur later. Wat kun je doen als dat problemen geeft?

Op dinsdag 27 juni wordt op veel basisscholen actie gevoerd door de leerkrachten. Zij vragen hiermee aandacht voor de werkdruk, de lage salarissen en hun zorgen over het lerarentekort dat de komende jaren groeit.

Onderdeel van de actie is dat de scholen een uur later opengaan dan gebruikelijk, en dat ouders wordt gevraagd hun kinderen een uur later te brengen (of ze een uur later zelf naar school te laten gaan).

In principe zijn alle ouders al geïnformeerd door school hierover. Leerkrachten vragen ouders ook de actie te steunen door de online petitie voor #POinActie te ondertekenen.

Opvang van kinderen op 27 juni

Maar wat nu, als het je domweg niet lukt om je kind een uur later te brengen, of als je eigen geen opvang kunt regelen, of als je kind gewoon zelf naar school gaat maar niet een uur alleen thuis kan blijven? Dan blijft het bestuur van de school verantwoordelijk voor de opvang, net als op andere schooldagen.

De school moet ouders informeren bij wie ze terecht kunnen als ze geen eigen opvang kunnen regelen. Veel scholen zullen ook een telefoonnummer gegeven hebben voor als je nog vragen hebt.

Wat moet je doen?

Als je voor dinsdagochtend 27 juni een knelpunt rond de opvang voorziet, is het aan te raden om tijdig contact te zoeken met de school of het bestuur.

Eventuele kosten: zelf betalen

De kosten van eventuele extra buitenschoolse opvang zijn in principe voor de ouders, niet voor het schoolbestuur. Uiteraard moet je daar als ouders wel over geïnformeerd worden.

(Bron: Ouders & Onderwijs: Wel of geen opvang kinderen bij actie leerkrachten)

Redactie Ouders Online

 

Naschrift: 

[21 juni 2017] Let op: zie de reactie van Peter Hulsen (directeur van Ouders & Onderwijs) hieronder, voor een nadere toelichting op eventuele opvangproblemen.

Redactie Ouders Online

Meer over

Reacties

Hier doodleuk te horen

Hier doodleuk te horen gekregen dat de opvangorganisatie dat uur dicht is.....we kunnen ons kind wel brengen om 8:30 maar om 9:30 gaan ze dicht.....en kan mijn zoon niet naar school en niet naar de opvang. Er wordt dus niet voor een oplossing gezorgd.

De opvangorganisatie hoeft

De opvangorganisatie hoeft ook niet voor een oplossing te zorgen, dat moet de school doen voor diegenen die geen oplossing hebben. Dat de opvang dicht is en je geen alternatieven hebt moet je nu de school meedelen en vragen wat hun oplossing is.

Het is een prikactie, 20% van

Het is een prikactie, 20% van de lestijd zijn de scholen dicht om zo aandacht te vragen voor het feit dat leerkrachten in het primair onderwijs 20% minder verdienen dan de leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Allebei HBO geschoold, zelfde titel, andere beloning. Alsof de staatssecretaris van Onderwijs minder verdient dan die van Justitie. Doel van een prikactie is aandacht vragen en het moet prikken. Wanneer ze een hele dag dicht gaan is dit lastig, maar eigenlijk makkelijker op te vangen dan een uurtje.
En nee, ze hoeven niets te regelen. Als de vuilnismannen het werk neerleggen komt ook niemand de vuilnis ophalen, als de machinisten staken rijden de treinen niet. Als leerkrachten staken gaan ze dus niet je kind opvangen. Er zijn scholen die wel iets regelen, hier zijn ze uiteraard vrij in. Veel scholen in cluster 4 gaan een uur eerder dicht, sommige scholen gaan op het plein in discussie met ouders.
Het salaris van leerkrachten is echt erg laag, het salaris van een beginnende leerkracht is tegenwoordig zelfs lager dan tien jaar geleden. De werkdruk in onvoorstelbaar hoog en het onderwijs heeft als beroepsgroep de twijfelachtige eer het hoogste percentage mensen met burn out te hebben.
Nu al zijn er grote tekorten, wie wil dit werk nog doen? Desondanks krijgen startende leerkrachten geen vaste aanstellingen en er zijn verhalen van mensen die al meer dan vijf jaar op tijdelijke aanstellingen werken. Elke vakantie loopt je contract af, na de vakantie mag je weer op komen draven.
In het onderwijs wordt zelden gestaakt, maar het is letterlijk vijf voor twaalf. Het tekort is nu al flink en zal alleen maar verder oplopen. Het onderwijs moet aantrekkelijker worden en daar hoort onder andere een andere beloning bij. Het zou fijn zijn als iedereen PO in actie (https://www.facebook.com/groups/1722004301430997/) zou steunen, binnenkort zíjn er niet eens leerkrachten meer.

Marianne: school moet opvang

Marianne: school moet opvang regelen dat is bij wet bepaald dat zij ten alle tijden onder schooltijd verantwoordelijk zijn voor opvang. Dit uur valt onder de schooltijden. Dat staat ook al duidelijk in het artikel aangegeven. Scholen willen er niet altijd aan maar daarin hebben ze geen gelijk.

Van de site PO in actie: Het

Van de site PO in actie: Het AVS heeft aangegeven dat scholen niet verplicht zijn opvang te regelen. Dit omdat het een collectieve actie is. Dit conform artikel 6 van het Europese sociale handboek.

En van de site van het AOB

En van de site van het AOB:Zijn wij als school verplicht om de leerlingen opvang te bieden tijdens de collectieve actie?
De school heeft geen opvangverplichting. De lessen beginnen een uur later. De wet schrijft voor dat er een plicht is als er sprake is van lestaken. Aangezien we juist melden dat er dat eerste uur geen les wordt gegeven, is er ook geen sprake van een lestaak. In die zin kun je het vergelijken met studiedagen. Als die een week van te voren worden aangekondigd bij de ouders en belanghebbenden is er ook geen opvangplicht voor de school.

Je kan je enorm druk maken hoe verschrikkelijk lastig het voor je is maar ik denk dat je dan voorbij gaat aan het probleem waarom deze actie helaas plaats moet vinden. Ik heb getekend en steun de actie, hoe lastig het ook is voor me dat mijn kind later begint. Er zijn echt hele grote tekorten en die gaan alleen maar verder oplopen.

PO in actie maakt een

PO in actie maakt een onderscheid tussen het sluiten van de school en opvang. En tussen de leraren (die mogen staken) en het schoolbestuur. Het schoolbestuur mag de school dicht doen en de ouders verzoeken de kinderen op te vangen als er onvoldoende leraren zijn om les te geven. Wel blijft het bestuur verantwoordelijk voor de opvang als het echt niet anders kan. Zie het 'handboek voor schoolbesturen' op de website.

Dank voor de reactie op

Dank voor de reacties op bovenstaand bericht, met o.a. informatie vanuit Ouders & Onderwijs.
Ter toelichting, in aansluiting op enkele reacties, het volgende:
- De PO-Raad, de vereniging van de schoolbesturen, geeft zelf aan dat de besturen de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen voor de opvang van leerlingen die tijdens de prikactie nergens anders terecht kunnen. Zie: https://www.poraad.nl/system/files/werkgeverszaken/20170607_handleiding_...
- Let wel: Het schoolbestuur is dus verantwoordelijk. Dat is niet per se de school zelf. (Zie in dat licht de informatie vanuit onder meer de AVS. Soms zijn besturen grotere organisaties waar tientallen scholen onder vallen.) Als het goed is, zult u in de informatie vanuit de school over de prikactie te horen hebben gekregen waar u terecht kunt met vragen over opvang op 27 juni.
- Ontbreekt deze informatie, of weigert het bestuur van de school van uw kind eventuele opvang mogelijk te maken, belt u dan naar Ouders & Onderwijs (tel. 0800-5010, dagelijks tussen 10 en 15 uur, gratis). Graag bieden we u telefonisch advies om tot een oplossing te komen.

Peter Hulsen
directeur Ouders & Onderwijs

'Desondanks krijgen startende

'Desondanks krijgen startende leerkrachten geen vaste aanstellingen en er zijn verhalen van mensen die al meer dan vijf jaar op tijdelijke aanstellingen werken. Elke vakantie loopt je contract af, na de vakantie mag je weer op komen draven.'

Als er geen half jaar tussenzit heb je na 2 jaar toch een contract voor onbepaalde tijd?

@Triva: de nieuwe flexwet

@Triva: de nieuwe flexwet komt hierop neer: "Uw tijdelijke contract gaat automatisch over in een vast contract in 2 gevallen: als u meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen. Of als u al langer dan 2 jaar meerdere tijdelijke contracten bij uw werkgever heeft gehad." (Bron: 'Wanneer gaat mijn tijdelijke contract over in een vast contract?' op Rijksoverheid.nl.)

Dat is dus de reden dat scholen zo moeilijk aan invallers kunnen komen. Omdat ze ze na 3 invalbeurten meteen een vaste aanstelling zouden moeten bieden. Waar ze geen geld voor hebben.

Maar dan gaat het dus om één werkgever. De invalkracht zélf kan eindeloos van tijdelijk contract naar tijdelijk contract hoppen op verschillende scholen.

Ludo, als iemand zegt dat na

Ludo, als iemand zegt dat na elke vakantie je contract afloopt en je na de vakantie weer op mag komen draven lees ik daarin dat dat bij dezelfde werkgever is. Anders kun je 'niet weer op komen draven'.

Trivia, klopt. Stel, een

Trivia, klopt. Stel, een leerkracht heeft een hele kleine aanstelling. Dan krijgt hij bovenop die aanstelling een tijdelijke uitbreiding. Een tijdelijke uitbreiding mag eindeloos lang herhaald worden, wordt niet omgezet in een vaste aanstelling en bij ziekte heb je niets. Tijdens vakanties is die tijdelijke uitbreiding niet van kracht en krijgt de leerkracht over die uren geen salaris.
Voordat de flexwet er was liepen contracten van vakantie tot vakantie.
Het is slikken of stikken in het onderwijs en daarom vind ik het goed dat leerkrachten een uur geen les gaan geven.

Ik ben het niet eens met de

Ik ben het niet eens met de actie. Sowieso niet. Ik begrijp heel goed dat er een verschil in salaris zit tussen iemand die op de basisschool onderwijs geeft en iemand die op de middelbare of hogere scholen onderwijs geven. Zo'n verschil is er bij heel veel andere beroepen, de ene administrateur krijgt ook meer betaald als de andere afhankelijk van de taken en de complexiteit van het werk.

Daarnaast krijgen onderwijzers (ook al vinden ze het zelf niet) onwijs goed betaald.

Op zich ben ik het wel eens

Op zich ben ik het wel eens met de wensen van de leerkrachten, maar de manier waarop het nu geuit wordt vind ik wat twijfelachtig. Hier werd de werkonderbreking aangekondigd in de nieuwsbrief, net boven het bericht 'komen jullie helpen met schoonmaken (op diezelfde dag'). Nou nee dus, uurtje later beginnen dus langer doorwerken en dan zeker niet 's avonds hun werkplek komen schoonmaken.
Opvang wordt overigens alleen (betaald) aangeboden voor kinderen die al klant zijn van de bso, de rest moet zelf wat regelen.

Eens met Hier. Een leraar in

Eens met Hier. Een leraar in het middelbaar onderwijs is meer gespecialiseerd in een vak. Het is heel gebruikelijk dat een specialist meer verdient, in het bedrijfsleven en elders. Een medisch specialist verdient ook meer dan een huisarts.

De huisarts vindt dat natuurlijk onterecht, dat snap ik ook, maar dat had hij of zij maar specialist moeten worden. De basisschoolleraar had ook leraar Duits kunnen worden.

Een basisschoolleerkracht verdient max 47k bruto per jaar. Ik vind dat geen verkeerd salaris. Jij wel Marianne?

Het is natuurlijk zeer ongewenst dat ouders en leerlingen moeten lijden onder de 'inhaligheid' van deze leerkrachten.

Ik teken niet. Ik vind de

Ik teken niet. Ik vind de eisen veel te onduidelijk. De brief van school was ook al zo warrig. Wat willen ze nu precies. Verlagen werkdruk? Hoe en wat? Welke werkdruk is dan zo hoog en hoe komt dat? Misschien werk ik al te lang in het bedrijfsleven. Werkdruk is altijd hoog. Steeds meer zaken gaan buiten kantooruren om. In het bedrijfsleven is dat heel normaal. Niet leuk maar het is niet bijzonder. Het is jammer dat juist in het onderwijs mensen niet met een concreet plan komen en het blijft verzanden in wat geroep en gezeur.

Wanneer mensen dezelfde

Wanneer mensen dezelfde opleiding hebben met dezelfde titel begrijp ik niet waarom er een ander salaris aan moet hangen. Ik heb geen ervaring in het basisonderwijs en ook niet in het voortgezet, maar ik vraag me echt af of het nou zo verschillend is qua werkdruk. Een leraar Duits heeft alleen Duits en geeft dat aan kinderen in een groep met allemaal hetzelfde niveau. Natuurlijk wel met kleine onderlinge verschillen, maar er wordt niet gedifferentieerd gewerkt. Althans, niet op de school van mijn kinderen. Hij kan aan kinderen uit dezelfde jaargroepen en op hetzelfde niveau dezelfde lessen geven.
Een basisschoolleerkracht moet van veel zaken wat af weten, bij ieder vak wordt op minimaal drie niveaus lesgegeven en vaker nog op zes, door het passend onderwijs zitten er kinderen in een klas die niet altijd op hun plek zitten en de opslagfactor is bedroevend. Verder wordt er veel tijd in de randvoorwaarden om tot goed leren te komen gestopt. Van deze basis profiteert het VO. Hoe je ruzies moet oplossen, hoe je een complex vraagstuk aanpakt, hoe je samenwerkt enzovoort.
Bovendien is het jaarsalaris geen 47k. Een leerkracht zit in schaal LA. LB is voor de intern begeleiders die geen les meer geven of voor leerkrachten in het speciaal onderwijs en de andere schalen zijn voor het VO. Dus ja, ik vind dat ze best wel meer zouden mogen verdienen.

Enige dat ik wil toevoegen is

Enige dat ik wil toevoegen is dat er nog wel heel wat docenten in het VO zijn die niet HBO, maar WO zijn opgeleid. Goed, een stuk minder dan 25 jaar geleden toen ik op de middelbare school zat (vrijwel iedereen WO opgeleid en nog enkelen gepromoveerd), maar je kunt in ieder geval niet stellen dat ze zeker hetzelfde niveau opleiding hebben gehad. Vaak, maar niet altijd.
Overigens vind ik het heel jammer dat het niveau omlaag is gegaan in het VO, maar dat is een andere discussie en beter niet onder een artikel maar evt een apart draadje waar.

Wat ik ook niet zo snap. Hoe

Wat ik ook niet zo snap. Hoe kan je tegelijkertijd klagen over flexbanen en tijdelijke uitbreidingen en daarnaast 'dreigen' dat er zo'n tekort aan leraren is/komt. Kijk, mocht er ooit een echt tekort aan basischoolleraren komen, dan is dat het moment om de salarissen te vehogen. Marktwerking noemen we dat. (en nu gaan alle linkse rakkers over hun nek)

Ad Hombre, er is een tekort.

Ad Hombre, er is een tekort. Nu al. Hoe wil jij het anders noemen als klassen naar huis gestuurd of opgedeeld worden omdat er geen leerkracht is? Op de school van mijn buurkinderen komen ze voor komend schooljaar acht dagen per week een leerkracht tekort. Er is een complete klas waar volgend jaar niemand voor is. En zo zijn er meer scholen hier in de regio.

Regionaal probleem? Ik heb er

Regionaal probleem? Ik heb er op de scholen waar ik mee te maken heb tenminste nooit van gehoord. Misschien ligt het wel aan de populariteit van de lokatie c.q. school. Daar moeten ze dan maar bonussen gaan uitbetalen of zo. Was er in Amsterdam geen sprake van dat leraren voorrang moesten krijgen op de huizenwachtlijsten?

Bij onze bso vangen we de

Bij onze bso vangen we de kijderen op die normaal smorgens ook komen bij de vso. Deze kunnen gewoon tot aan schooltijd blijven. We schuiven wat met mensen en er springen wat extra mensen even een uurtje in. Daar ben je opvang voor,niet om te zeggen: je mag komen tot half 9 en daarna zoek je t maar uit.

Hier gebeurd dat dus niet,

Hier gebeurd dat dus niet, kinderen die starten via de bso moet je om 8:45 weer ophalen. Dat ga ik dus doen, want dan kan ik nog een uur vanuit huis werken.

Dat is zo raar, daar heb je

Dat is zo raar, daar heb je dan toch eigenlijk niets aan. Bij ons mogen ze kosteloos blijven omdat het een eenmalig iets is( hopen we ;))

Lees verder