Home » Forum » Zakgeld schenken en belasting

Zakgeld, schenken en belasting

110 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Angela67
Instructies

Dat kind met 18 jaar wat moet doen (al dan niet i.s.m. ouders) lees ik nergens. (NB: ja ik lees in de toelichting van de belastingdienst hoe het moet als meerderjarige, dus als dat het bewijs is dan zijn we klaar).
Echter: Dan zou je toch verwachten dat in de instructies van de bank staat: beste xxx vanaf morgen ben je eigenaar van bedrag xxx. Dat bedrag is hoger dan het vrij te schenken bedrag van dit jaar dus doe aangifte.

Want bij elke kindrekening die in 2019 'over gaat' naar een 18-jarige en meer bevat dan ca. €5600 (?) is het dus fraude als je het niet via een apart schenkingsformulier meldt. Ook al weet je dat het elk jaar onder die grens bleef met aparte schenkingen. Waarom geven banken hier geen informatie over?
Gr Angela

M Lavell
Meerderjarig

Vaas, nog los van het feit dat het hier om een civielrechtelijk procedure gaat wat natuurlijk helemaal niks te maken heeft met belastingen, wordt uit de uitspraak wel duidelijk dat het kind 18+ is en ook door de belastingdienst als eigenaar van het vermogen wordt aangemerkt "2.7. [gedaagde] is van het bestaan van de rekening op de hoogte geraakt toen zij vanwege vakantiewerk belastingaangifte moest doen en zij op het vooraf door de Belastingdienst ingevulde formulier de spaarrekening vermeld zag staan. De bank heeft vervolgens op haar verzoek de adressering van de bankafschriften aangepast. Vanaf dat moment heeft [eiser] geen toegang meer tot de rekening."

M Lavell
Vind ik ook

Angela "Echter: Dan zou je toch verwachten dat in de instructies van de bank staat: beste xxx vanaf morgen ben je eigenaar van bedrag xxx. Dat bedrag is hoger dan het vrij te schenken bedrag van dit jaar dus doe aangifte."
Ja, dat vind ik ook.
Maar tegelijkertijd is de bank niet verantwoordelijk voor jouw belastingzaken en bovendien staat niet vast dat kind wat moet, de ouders kunnen het ook.

"Waarom geven banken hier geen informatie over?"
Omdat het hun probleem niet is.

Yanea
Nibud is toch duidelijk?

https://www.nibud.nl/consumenten/sparen-voor-uw-kleinkind/

Spaar je op een rekening die op naam van je kind staat, dan geldt de jaarlijkse vrijstelling van, ik meen, 5000 euro. Daarboven moet je schenkingsrecht betalen. Het totaalbedrag is dan, zonder schenkingsrecht, vanaf de 18e verjaardag van het kind.

Spaar je via een rekening die op je eigen naam staat en wil je het totaal aan je kind schenken op zijn 18e of 21e (of wanneer dan ook), dan mag je eenmalig 25.000 schenken belastingvrij.

Het spaargeld van het kind wordt opgeteld bij het vermogen van de ouder(s). Is dat in totaal meer dan 30.000 euro, dan moet de ouder vermogensbelasting betalen.

Tot het 18e jaar van je kind ben je als ouder verantwoordelijk voor de aangifte schenkingsrecht en vermogensbelasting.

wil40
Niet alleen op de bank.

Je zal je kind voor zijn verjaardag eens een mooie nieuwe auto willen geven, ook dan moet je aangifte van schenking doen of de ontvanger. Maar goed, over de schenkingen hoeft geen erfbelasting meer te worden betaald.
Makkelijker kunnen we het niet maken.

Ginny Twijfelvuur
#48

Wel dus.

Hard roepen maakt niet dat je meer gelijk hebt.

wil40
M Lavell.

"Maar je moet wel je hele vermogen melden."

Precies, mijn voorbeeld begint dan ook met die ton vermogen. Het hele vermogen moet opgegeven worden omdat de fiscus je rendement erover bepaald. Dat is een minpuntje als de werkelijke ontvangen rente bij de bank 0% is of je beleggingen brengen niets op.

V@@s
burgerlijk wetboek

Artikel 253jGoede bewindvoerders

De ouders of een ouder moeten het bewind over het vermogen van hun kind als goede bewindvoerders voeren. Bij slecht bewind zijn zij voor de daaraan te wijten schade aansprakelijk, behoudens voor de vruchten van dat vermogen voor zover de wet hun het genot daarvan toekent.

Artikel 253k

Op het bewind van de ouders of een ouder zijn de artikelen 342, tweede lid, 344 tot en met 357 en 370 van dit boek van overeenkomstige toepassing.

Artikel 253lOuderlijk vruchtgenot van het vermogen

1. Elke ouder die het gezag over zijn kind uitoefent, heeft het vruchtgenot van diens vermogen. Indien het kind bij de ouder inwoont en anders dan incidenteel inkomen uit arbeid geniet, is het verplicht naar draagkracht bij te dragen in de kosten van de huishouding van het gezin.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing in geval het gezag van de ouder is beëindigd, tenzij de andere ouder het gezag uitoefent.

3. Aan bedoeld vruchtgenot zijn de lasten verbonden, die op vruchtgebruikers rusten.

Artikel 253mGeen ouderlijk vruchtgenot van het vermogen

De ouder heeft geen vruchtgenot van het vermogen, ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking van de erflater of bij de gift is bepaald dat de ouders daarvan het vruchtgenot niet zullen hebben.

Angela67
#65 Yanea

"Nibud is toch duidelijk? Spaar je op een rekening die op naam van je kind staat, dan geldt de jaarlijkse vrijstelling van, ik meen, 5000 euro. Daarboven moet je schenkingsrecht betalen. Het totaalbedrag is dan, zonder schenkingsrecht, vanaf de 18e verjaardag van het kind."

>> Nee, als ouders hoef je nooit schenkingsrecht te betalen als je aan je eigen *minderjarige* kind geld schenkt. Zie eerdere links.

Als het kind 18 wordt, krijgt het de beschikking over het geld dat op de rekening staat.
Maar het moment van overgaan van de rekening is géén schenkingsmoment.

Feitelijk begint het kind van 18 jaar met een stapel geld op een rekening.

Dan komt de belastingdienst langs om te kijken naar het saldo voor eventuele vermogensbelasting. Dat gebeurt bij iedere meerderjarige.

Stel het saldo is 110.000 euro. Er moet in ieder geval vermogensbelasting betaald worden over het meerdere boven xxx euro.

18 x de jaarlijkse vrije som kan nooit meer zijn dan (18x5600 = ) 100.800 euro. Maar er staat 110.000 euro.

Valt dan meteen het kwartje bij de belastingdienst dat er DUS ook nog schenkbelasting betaald moet worden? Want er is misschien wel netjes 17 jaar het jaarlijkse vrije bedrag geschonken, maar minimaal 1 keer is er meer geschonken. Kan de belastingdienst alle schenkingsmomenten terugzien en dus ook constateren dat een deel van het geld van de ouders is gekomen (die geen schenkbelasting hoeven te betalen) en een deel van de grootouders (die dat wel 'hadden moeten doen' of misschien al gedaan hebben).

Gaat er dan een heel administratief circus lopen om de afgelopen 18 jaar te controleren? Moet je als 18-jarige je voorbereiden op een fikse uitzoekklus voordat je naar de Bahama's kan vliegen?

Ik vind het allemaal zo vergezocht qua uitzoekwerk en bewijslast dat ik me afvraag waar nou precies de actie ligt. En wanneer fraudeer je?

gr Angela

Yanea
Angela67

Wat je schrijft, is onzin. Zelfs op de website van de belastingdienst staat dat er sprake is van schenkingsrecht als he meer dan het vrijgestelde bedrag aan je MINDERJARIGE kind schenkt.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/hoeve...

Ginny Twijfelvuur
Dat staat er niet Yanea

Maar er staat zeker niet dat dat alleen voor meerderjarige kinderen geldt.

Ik kan dus niet anders dan lezen dat dit voor Alle kinderen geldt.

M Lavell
Dat staat er wel

"De leeftijd van uw kind speelt een rol

Zorg daarom dat uw zoon of dochter op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is. Of hun partner. Schenken op de dag van de 40e verjaardag van uw kind of partner mag ook."

toegegeven, je moet even bladeren, maar het staat er echt

Angela67
toch raar

ja de leeftijd van uw kind speelt een rol, 'zorg daarom dat uw kind tussen 18 en 40 is'.
en als het kind niet tussen 18 en 40 is?
wat dan?

dat is het punt de hele tijd, ze zijn heel vaag over minderjarige kinderen.

Wat nog steeds heb ik nergens kunnen lezen dat het moment van 18 jaar worden een "schenkingsmoment" . Dit zou het moeten zijn volgens mij:

1. ja open vooral een rekening op naam van kind als je dat wilt
2. als je namelijk op je eigen naam spaart en je geeft het op de 18e verjaardag is ALLES een schenking op DAT moment en moet er 10% schenkbelasting betaald worden. Je moet dus niet op je eigen naam sparen maar op naam van kind
4. Je kunt er op de dag voor de 18e verjaardag 18x het vrijgelaten bedrag op storten, voor elk levensjaar het maximaal toelaatbare.
5. Dan is het hele bedrag de dag erna voor het kind dat 18 wordt én er hoeft misschien alleen vermogensbelasting over betaald te worden. Het is geen schenking.

Dan zou de belastingdienst ook makkelijk de fraudeurs m.b.t. de schenkbelasting eruit kunnen halen:
1. belastingdienst controleert of er op de 18e verjaardag meer dan het vrijgelaten bedrag op staat
2. zo nee, dan hoeft niemand wat te doen
3. zo ja, dan kijken of het misschien inkomsten uit arbeid zijn geweest. dat zijn namelijk geen schenkingen dus die trekt de belastingdienst dan af van het bedrag op 18e verjaardag.
4. blijft er dan nog steeds meer over dan 18 x het vrijgelaten bedrag > dan over het meerdere 10% schenkbelasting betalen.

En wat er dus beweerd wordt is dat je als ouders/18 jarige dat zelf moet uitzoeken en op de 18e verjaardag een schenkformulier moet invullen in het geval van 4.

Of is het nog complexer, dat je moet aantonen dat er *elk jaar* niet meer gestort is dan vrijgelaten bedrag?
Zo ja, dan moet de belastingdienst vanaf het eerste moment álle jaarlijkse stortingen bekijken.

gr Angela

Yanea
nee (alweer)

'De leeftijd van uw kind speelt een rol

Zorg daarom dat uw zoon of dochter op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is. Of hun partner. Schenken op de dag van de 40e verjaardag van uw kind of partner mag ook.'

NEE, dat geldt alleen voor de eenmalige (!) schenking van maximaal €26.040.

Lezen, mensen!

Ginny Twijfelvuur
Dankje Yanea

Toegegeven, de belastingdienst zou ook nog wel wat kunnen verbeteren aan haar informatieverstrekking.

Maar zomaar een losse zin citeren en dat als waarheid neerplempen is inderdaad niet goed. Dat helpt niemand.

M Lavell
Dat staat nergens

Yanea "NEE, dat geldt alleen voor de eenmalige (!) schenking van maximaal €26.040."
Niet gaan schreeuwen hoor.

Wat je beweert staat er niet. Het staat wel bij de informatie over grote bedragen, maar de tekst gaat algemeen over schenken.
Het komt bovendien overeen met wat er in de wet staat.

BW boek 7 Titel 3. Schenking

Artikel 175

1. Schenking is de overeenkomst om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, verrijkt.

2. Het tot een bepaalde persoon gericht schenkingsaanbod geldt als aangenomen, wanneer deze na er van kennis te hebben genomen het niet onverwijld heeft afgewezen.

Artikel 186
2. Als gift wordt aangemerkt iedere handeling die er toe strekt dat degeen die de handeling verricht, een ander ten koste van eigen vermogen verrijkt. Zolang degene tot wiens verrijking de handeling strekt, de prestatie niet heeft ontvangen, noch daarop aanspraak kan maken, worden handelingen als bedoeld in de eerste volzin niet beschouwd als gift.

En dat is de kwestie dus: bij minderjarigen gaat de gift niet ten koste van het vermogen van de ouders en hebben de kinderen bovendien niet de vrije beschikking over het geld. Dat gaat allemaal veranderen als ze 18 zijn.

Ik denk dat er helemaal niks geregeld is voor minderjarigen en dat dat ook helemaal niet hoeft omdat het aantal kinderen dat op de 18e verjaardag een spaarrekening met vele duizenden meekrijgt, miniem is.
Het is misschien ook wel een soort handjeklap tussen banken en overheid. Overheid belooft niks te ondernemen tegen die enkeling die wel meer dan 5000 euro meeneemt op de bankrekening.

Angela67
Nou

Een kind dat bijv het enige kleinkind is en door de diverse familieleden elk jaar het belastingvrije bedrag geschonken krijgt lijkt me best haalbaar.
Maar afgezien daarvan: er staat ontzettend veel wel in alle regels, over veel kleinere issues, en hierover staat niets. Handjeklap? Lijkt me sterk....
Gr Angela

Flavia
Alleen de kb

Als je consequent de KB wegzet kom je al aan een bedrag boven de €20.000. Er zijn best veel ouders die dat doen.
Ik denk dat er ivm de beperkingen op de studie er steeds meer kinderen een flinke spaarrekening meegaan krijgen.

wil40
Minder-of meerderjarig.

Bij minderjarige kinderen betaal je als ouders de schenkbelasting als de vrijstelling wordt overtreden, omdat het vermogen idd bij de ouders hoort. Maar dan staat de rekening op naam van het kind. De verantwoording ligt bij de ouders omdat het kind minderjarig is. Kinderen doen geen aangiftes inkomstenbelasting.

Spaar je voor je kind op je eigen naam, eigen rekening, wordt het opgeteld bij je vermogen en betaal je, indien nodig, vermogensbelasting.

https://informatie.spaarrente.nl/belastingvrij-schenken-kind

Angela67
wil40

Het gaat niet over vermogensbelasting.

Het gaat over de dag van de 18e verjaardag: op die dag krijgt het kind de beschikking over het geld dat op een rekening op haar/zijn naam staat. Als de ouders of iemand anders een bedrag heeft gestort meer dan het vrijgelaten bedrag van 1 jaar, wat gebeurt er dan? Wordt het gezien als een schenking? Nee er wordt juist gezegd: spaar op naam van het kind, want als je het zelf spaart en je geeft het op de 18e verjaardag dan is het een schenking.

Nergens is te vinden dat het 18-jarige verjaardagsbeest moet kijken naar het saldo, met paps en mams naar site van de belastingdienst moet surfen en met hen moet beoordelen of hij/zij alsnog schenkbelasting moet betalen. En nee, er staat ook nergens dat paps en mams alleen maar het vrijgelaten bedrag jaarlijks op die rekening moeten laten zetten omdat ze anders schenkbelasting betalen moeten (en er is ook nergens een formulier dat geschikt is voor ouders die schenken aan een minderjarig kind. Want dat kan niet).

gr Angela

Renata
Je

moet schenkingsbelasting betalen als je je minderjarige kind meer dan het vrijgestelde bedrag (5.427) schenkt. Dat mag van het geld van je kind, je mag het ook zelf betalen. Het geld van je kind wordt aan jou toegerekend voor de vermogensbelasting. Voor de eenmalige vrijstelling moet je tussen de 18 en de 40 zijn.

wil40
Eigen verantwoording.

Erfbelasting, schenkbelasting enz. Aangifte doen is je eigen verantwoording, dat hoort bij meerderjarig zijn. Daarom valt onder de 18 jaar aangifte doen onder de verantwoording van de ouders.
Je kind kan ook een kapitaal erven uit een erfenis, dan moet je ook aangifte doen.
Natuurlijk kan je ook geen aangifte doen, dan wordt het, bij controle, later afgerekend met daarbij vastgestelde boetes.

Aangifte doe je heel eenvoudig online, je kind heeft ook een digid bij duo en voor zorgtoeslag toch? Een papieren pdf is ook te downloaden.
Op de site staat ook een rekentool.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/schenken-en-s...

Flavia
Minderjarigen en inkomstenbelasting

Ik hoop dat de meeste minderjarigen met een bij baan wel aangifte inkomstenbelasting doen want in de meeste gevallen krijgen ze geld terug.

Dat was ook in onze jeugd al het geval met het zogenaamde t-biljet.

M Lavell
Antwoord voor amgela

Het vrijkomen van het geld op de spaarrekening van het kind, de feitelijke overdracht van het vermogen van de ouders naar het kind, valt op zijn minst onder het nakomen van een morele verplichting. Er hoeft dan geen belasting over worden betaald.

In de toelichting bij de aangifte staat:
U krijgt de schenking vanwege een morele verplichting
Soms doet iemand een schenking omdat hij zich hiertoe moreel verplicht voelt. Wettelijk is de schenker nergens toe verplicht, dus een rechter zou de schenker niet kunnen dwingen om de schenking te doen. Maar de schenker en
de ontvanger vinden allebei dat de ontvanger recht heeft op de schenking. De wet noemt dit ‘het nakomen van een natuurlijke verbintenis’. Als u een schenking krijgt vanwege een morele verplichting, hoeft u daarover geen schenk­ belasting te betalen. Denkt u dat deze regel op u van toepassing is? Dan kunt u dit aangeven in uw aangifte schenkbelasting.

Flavia
MLavel

Dan zouden ook schenkingen na het 18e daar onder vallen en hoeft er nooit schenkbelasting bij schenking van ouder naar kind betaald te worden. Hetzelfde andersom bij ouder wordende ouders.

M Lavell
Niet hetzelfde

Voor het 18e jaar kunnen ouders niet aan hun kinderen schenken eenvoudig weg omdat de schenking niet ten laste van het vermogen gaat.
Zie #77 met wettekst.
Vanaf 18 jaar lukt schenken wel want dan komt de schenking wel ten laste van het vermogen van de ouders.

Angela heeft terecht de vraag opgeroepen: hoe zit dat dan met een kinderspaarrekening?
- Het saldo wordt tot het vermogen van de ouders gerekend
- Met 18 jaar gaat het hele saldo ineens van het vermogen van de ouders, naar het vermogen van het kind, ook als dat een totaalbedrag boven de vrijstelling heeft.

V@@s maakt er een punt van dat het geld op de spaarrekening van de minderjarige kinderen wel degelijk hun bezit is. Dat ouders slechts het bewind voeren. En dat is ook een beetje waar, behalve dan dat het saldo wel degelijk bij het vermogen van de ouders hoort.

Logischerwijs is het overdragen van dat saldo op zijn minst een morele verplichting.

Wat de situatie overigens nog ingewikkelder maakt is dat kinderen ook geld van anderen kunnen krijgen waarover wel degelijk schenkbelasting moet worden betaald in het jaar van de schenking en wel door de ouders: het komt bij hun vermogen.

Hoe dan ook: De situatie waar TS mee begon (ik heb meer dan het vrijstellingsbedrag overgemaakt aan mijn minderjarige kinderen), levert niet de verplichting op dat zij aangifte van schenking doet vanwege het simpele feit dat het niet om een schenking gaat: de overdracht van het geld gaat niet ten laste van haar vermogen.

Ze kan als ze wil de situatie ook nog corrigeren.

Renata
Nee

Voor de belasting wordt het vermogen van minderjarige kinderen aan de ouders toegerekend. Het is wel van de kinderen.

V@@s
inderdaad

Renata heeft gelijk, meer omhaal van woorden is niet nodig.

Angela67
Ja

En? Wat is dan het stappenplan op het moment dat rekening van 18 jarige is?
Gr Angela

Renata
Geen

want je schenkt dan niets. Alleen als je in het laatste jaar meer dan de vrijstelling hebt geschonken doe je daarvan aangifte.

Ik spaar voor mijn kinderen, maar op mijn naam. Dan kan ik erover blijven beschikken. Als er dan iets mis gaat (werkloos, arbeidsongeschikt), kan ik het nog gebruiken. Anders telt het wel mee voor toeslagen en uitkeringen, maar mag ik er niet zo maar over beschikken, omdat het van mijn kinderen is. Lijkt me lastig. Als het zo ver komt dat ik het aan mijn kinderen kan geven, doe ik dat in de vorm van de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud, het jaarlijkse vrijgestelde bedrag, de eenmalige schenking, de eenmalige schenking voor een dure studie of de eenmalige schenking voor de aanschaf van een huis. Ik denk niet verder te komen dan stap 1, eigenlijk.

Pagina's

Leerachterstand wegwerken, hoe doe je dat?!

Lees hier of je kind een achterstand heeft en wat je kunt doen.