Home » Forum » Welke ouder praat over internet met kind 10 14 jaar

Welke ouder praat over internet met kind (10-14 jaar)?

1 bericht / 0 nieuw
Van de (Forum)redactie
Welke ouder praat over internet met kind (10-14 jaar)?

betaald bericht

Bent u ouder van een kind in de leeftijdscategorie 10 tot 14 jaar? Dan nodigt Dialogic u uit om deze week (7 juni t/m 14 juni 2010) deel te nemen aan een online dagboekpanel waarbij u dagelijks kunt reageren op stellingen en op de reacties van andere ouders.

Ruim een derde (35%) van de jongeren tussen 10 en 14 jaar geeft aan te praten met hun ouders over wat ze online doen. Toch zeggen veel meer ouders (83%) van jongeren uit deze leeftijdsgroep dat ze dat soort gesprekken voeren. Wat verklaart dat verschil? Gaat het soms om een monoloog van de ouders, waardoor kinderen het niet als gesprek ervaren? Hebben ouders en jongeren een andere opvatting over 'praten', of houden kinderen in de praktijk informatie achter voor hun ouders?

Dialogic voert onderzoek uit voor ECP-EPN over de mediawijsheid van jongeren en hun ouders. De onderzoekers willen graag ouders zelf aan het woord laten, door een online discussie te starten.

Wilt u deelnemen aan deze discussie, stuur dan een mail naar Barbera van den Berg: vandenberg[at]dialogic.nl.

Voor uw deelname aan de online discussie, krijgt u een passend bedankje, namelijk het recentelijk verschenen boek Contact, kinderen en nieuwe media onder redactie van prof. dr. Jos de Haan en drs. Remco Pijpers (t.w.v. € 26,90).

Wat leert je kind in groep 1?

En dit is wat je kind al moet kunnen voor hij naar groep 1 gaat: lees het hier.