Algemeen Ouderschap Algemeen Ouderschap

Algemeen Ouderschap

Huisartsen melden te weinig

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3758173/2014/09/28/Vermoeden-mishandeling-van-kinderen-vaker-melden.dhtml

http://nieuwsuur.nl/onderwerp/703680-huisarts-meldt-kindermishandeling-te-weinig.html

Aan het woord een arts die ook weer begint over Obesitas bij kinderen.

In de gevallen waar het fout gegaan is wordt wel duidelijk dat er tientallen hulpverleners om een gezin heen stonden.

Maar onduidelijk blijft wat er dan aan hulp verleend wordt of zou moeten worden.

Daar zou het nou eens over moeten gaan. Welke hulp heeft de meeste prioriteit en wat is de kortste weg naar die hulp.

Maar goed, we gaan gewoon voort op de oude voet. Melden, digitale verzameling, dossiers, procedures, en geen deskundige hulp.

De gemeentes staan voor de opgave om hier soep van te koken.
Ergens is dat nog niet eens zo onlogisch.

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/de-macht-aan-de-stad.html

In de eigen gemeente is er de kans dat de politiek dichter bij de burger zit.

En misschien ook de kans dat je als burger iets kunt doen aan het verbeteren van de hulp aan burgers van je eigen stad. Maar misschien is dat wel idealistisch gedacht.

En dan heb ik het uiteraard niet over de gezondheidszorg of de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Maar voor het dysfunctionele gedrag van de jeugdzorg zou ik graag wat gemeentelijke initiatieven zien, zoals Jo Hermanns dat een tijd geleden beschreef over Zeeland waar meer kinderen thuis bleven en er thuis hulp geboden werd.

Het aanmoedigen van huisartsen om te melden lijkt me alleen een verdere vergroting van de ellende. Als de huisarts obesitas niet kan verhelpen dan gaat dat zeker niet lukken als je daar melding van maakt. Die huisarts zou een kind moeten doorsturen naar een obesitaskliniek. En dan is het nog steeds afwachten of het beklijft. Met melden los je helaas geen maatschappelijke problemen op.

Evanlyn

Evanlyn

29-09-2014 om 01:09

ook weer typisch

dat dat van jeugdzorg komt he, ze zoeken gewoon werk. Dus niet: het komt vaak voor dat een situatie uit de hand loopt terwijl er een huisarts in de gaten had wat er speelde. Maar: procentueel gezien zouden er meer meldingen van huisartsen moeten komen. Het gaat jeugdzorg dus puur om het het aantal aangeleverde slachtoffers.

Mijn hypothese: huisartsen melden weinig omdat ze inmiddels wel door hebben dat hun patiënten dan van de regen in de drup komen. Ze zoeken liever echte hulp.

AnneJ

AnneJ

29-09-2014 om 03:52 Topicstarter

De financien

http://humaniseringvandejeugdzorg.nl/jeugdzorg-staat-op-een-kruispunt/

"Terwijl jeugdzorg om het beschermen van kinderen zou moeten gaan, zijn deze volledig uit beeld verdwenen en zijn zij een speelbal geworden van perverse financiële transacties. Het gaat bestuurders en hun raden van toezicht erom – door onterechte uithuisplaatsingen, ondertoezichtstellingen en door het het inroepen van zogenaamde deskundigen voor vermeende kwalen – zoveel mogelijk subsidiegeld en werk te genereren. De overgang van jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten is het aansteken van de lont in dit onhoudbare kruitvat."

Professor Heertje heeft het ook over de Amsterdamse situatie die de arts van het AMC toch zou moeten kennen. Maar waarschijnlijk kijkt zij ook niet verder dan de schutting waar ze de kinderen overheen gooit.

AnneJ

AnneJ

29-09-2014 om 03:55 Topicstarter

Waarom huisartsen niet meer melden

Tweet van psychiater Robert Vermeiren

"#Jeugdzorg wil vaker melding bij AMHK door huisartsen. Onderzoek naar waarom ze niet melden wellicht niet overbodig."

AnneJ

AnneJ

29-09-2014 om 03:58 Topicstarter

Huisarts lost het zelf op

Tweet van Peter Dijkshoorn

"Straks in @Nieuwsuur "hulpverlener moet eerder melden bij AMK". Nog beter "hulpverlener met betere vaardigheden lost zelf risico's beter op"

AnneJ

AnneJ

29-09-2014 om 04:04 Topicstarter

Rapport Kinderombudsman

Tweet van Desiree van Doremalen

"@MarieJoseGMH @PDijkshoorn @Nieuwsuur lees rapport Kinderombudsman http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kwaliteit-jeugdzorgbeslissingen-niet-gegarandeerd/?id=323 … en je snapt waarom artsen niet melden"

1,2,3.....ha-ha-ha....

Dus een huisarts met alle scholing die daaraan vooraf gaat, moet als hij een te dik kind ziet, het amk bellen zodat maatschappelijk werkstertjes hem kunnen vertellen wat hij moet doen?

Alsof een huisarts niet mans genoeg is om zelf de dingen die hij ziet te bespreken. Dat moet ook voor veel gevallen genoeg zijn natuurlijk. Die 1,6 procent gaat misschien om de allerergste gevallen, de gevallen waar jeugdzorg voor bedoeld is en zich tot zou moeten beperken.

Overigens als de huisarts iets meldt, dan weegt dit heel zwaar. Maw, dan kan deze melding de basis zijn voor allerlei maatregelen. Immers, het was de huisarts (en niet een moeder van school), die meldde. Een prachtig iets voor jeugdzorg om zich achter te verschuilen.

Ongelofelijk dat dit nog steeds (zo) bestaat.

Getallen

Op het jaar verslag van het amk geeft men aan dat van 65.000 meldingen 20.000 reden zijn voor onderzoek. 70% valt af. Maar ze geven niet aan in hoeveel van die 20.000 onderzoeken, daadwerkelijk sprake is van een geval van mishandeling. (Instanties roepen wel dat 119.000 kinderen per jaar worden mishandeld, minstens 2 per klas.)

Verder lezend wordt op pag 8 en 9 in percentages in grafieken neer gezet wat voor vormen van kindermishandeling worden geconstateerd. Met 28% pedagogische verwaarlozing aan top. Nu komt bij mij meteen de vraag; aan wie ligt dit? Aan de ouders of ligt dit aan de school?

Heeft de jeugdzorg nou echt niet genoeg geld om zorg te leveren aan diegene die dit werkelijk nodig hebben? Als ik lees dat 1.5% van de huisarts afkomstig is, dan zou de jeugdzorg juist beter tijd kunnen steken in die 1,5% meldingen van de huisarts waar een kind in gevaar is, dan de 28% via het onderwijs waarbij je je kan afvragen hoeverre de school in gebreke is gebleven. Hand in eigen boezem..

http://www.amk-nederland.nl/contents/documents/amkjaarverslag2012.pdf

AnneJ

AnneJ

29-09-2014 om 12:58 Topicstarter

Meldende professionals

http://www.ouders.nl/forum/5-basisschoolkind-4-12/wanneer-is-iets-kindermishandeling-heb-je-weleens-getwijfeld

Nog even de cijfers zoals Temet die op een rij gezet heeft.

"Dus van alle keren dat er iemand belt met het AMK is er in 4,5% sprake van lichamelijk geweld of lichamelijke verwaarlozing.
En daarnaast dan nog eens in krap 2,5% van psychisch geweld."

Ondanks alle verhalen over het beperkte percentage aan 'missers' is het drama van de meldingen al groot genoeg. Nog meer false positives and false negatives
http://fpblog.nl/2012/12/11/de-meldcode/

"Heus. Het stond op allerlei online nieuwssites: “Kindermishandeling nog niet genoeg herkend”. Aldus de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Volgens een rapport van de inspectie wordt door de huisartsenposten nog te weinig kindermishandeling gesignaleerd en herkend. De cijfers moeten toch echt omhoog. De weg er naar toe is simpel.

Professionals die de meldcode gebruiken zouden 3 keer zo vaak ingrijpen dan collega’s die de code niet hanteren. Goh. Of die professionals het ook vaker bij het juiste eind hebben, wordt niet duidelijk."

Je was me voor

AnneJ, ik dacht ook al - daar had ik me toch ook ooit eens op gestort?

Voor wie de link van AnneJ volgt: mijn posting is nummer 7 en daarin heb ik gekeken hoeveel er nou overblijft van al die telefonische meldingen.

Het valse van het verhaal in die draad is dat het AMK het had over 'meldingen' en daarbij niet doelde op de telefonische meldingen, maar over klein deel daarvan, waarbij daadwerkelijk onderzoek wordt ingesteld. Vervolgens komt er dan het verhaal dat in x % van de meldingen sprake is van mishandeling, en uiteindelijk blijkt daar dus een hoop op te zijn af te dingen.

groeten,

Temet

AnneJ

AnneJ

29-09-2014 om 13:36 Topicstarter

82% volgens ministerie van Jeugd en Gezin

"Bij 82% van de meldingen die jaarlijks bij het Advies & Meldpunt Kindermishandeling binnen komen blijkt er namelijk sprake te zijn van mishandeling."

Elders wordt genoemd dat 10% van de meldingen 'vals' zou zijn. Ook al geen goede term dat 'vals' want is gewoon een ongedefinieerde categorie van overduidelijke niet mishandelingsgevallen wie dat ook gemeld heeft en om wat voor reden dan ook. Niet per se uit 'valse' motieven.

In Flevoland zou zelfs iets als 17% 'vals' zijn. Bijna een verdubbeling. Enthousiaste melders zijn dat.

Mag je dat 'liegen' noemen?

Je kunt je blijkbaar alles permitteren als je het maar 'kindermishandeling' noemt.

hmmm....

op de vorige school van mijn kinderen waren er een aantal gezinnen waarvan ik wist dat ze onder toezicht stonden van jeugdzorg. Ondanks dat had ik bij die kinderen toch nog de indruk dat ze verwaarloosd werden (geen ouders thuis als kinderen uit school kwamen, geen/slecht voedsel mee naar school, te kleine schoenen, onverzorgd etc.). Ik vraag me dan wel af wat jeugdzorg eigenlijk dóet.

AnneJ

AnneJ

29-09-2014 om 13:43 Topicstarter

Toezien mamahippie

Toekijken hoe het deze gezinnen, nu met de druk van rechtzaken en de dreiging van uithuisplaatsing, afbrandende dossiers, nog steeds niet lukt. Want hulp is het niet.

AnneJ

AnneJ

29-09-2014 om 14:08 Topicstarter

Zorgmeldingen AMK in 2013 met 2,3 % gestegen

http://www.antibjz.nl/page/articles.html/_/financieel-en-cijfers/aantal-meldingen-van-kindermishandeling-met-23-gestegen-r4575

"Totaal heeft het AMK in 2013 €22.368.314,52 gekost. Dat is per maand een kosten post van gemiddeld €1.863.526,21 en per dag gemiddeld €5.105.55."

Bij de gemeente zijn dit communicerende vaten. Die bijna 2 miljoen per maand wordt verplicht opgehoest door de gemeente. Elke stijging gaat ten koste van werkelijke hulp en steun op het gebied van jeugdzorg en de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Wat je met die 2 miljoen wel niet zou kunnen doen voor ouders en kinderen aan echte praktische en deskundige hulp.

Hoeven de logeerhuizen niet te sluiten, kunnen ouders hun PGB houden voor een zorgintensief kind.

Nog afgezien van de besparingen die dat bij justitie zou opleveren. Want waarom moet elke jeugdzorginmenging uitlopen op een gerechtelijke procedure en dwanghulp?
Als er echt hulp geboden wordt is er geen ouder en geen kind die daar niet aan mee wil werken.

Andersom Mamahippie

Ik heb het andersom gehad mamahippie. Een ots terwijl er -behalve dat de omgang tussen mijn kinderen en mijn ex niet liep- niets aan de hand was. Op zich was het niet erg geweest als binnen die ots een verantwoorde omgangsregeling was gekomen, maar het liep anders: we deden volgens jz helemaal niets goed, als je het dossier zo las waren de kinderen nog het beste af als ik terplekke dood neer zou vallen. En zo werden we dus ook behandeld. Jarenlang.

Wij hadden hier veel last van, maar konden het in de maatschappij nog aardig redden. Omdat niemand het wist en niemand het achter ons gezin zocht. WE stonden echt midden in de maatschappij. Tot dus een idioot van een gezinsvoogd het nodig vond de ots wereldkundig te maken door onverwacht op ophaaltijd op het schoolplein te komen staan en toen ik aangaf dat dit niet de tijd en plaats was voor een gesprek over wat dan ook, luid en duidelijk te roepen 'je hebt een ots en je hebt te doen wat ik zeg als je je kinderen wilt houden, want wat er bij jullie thuis gebeurt is schrijnend, schrijnend, schrijnend.....' Er vroegen nog wel mensen wat er aan de hand was, maar ze ging door met zwartmaken.

Later zei ze bij de klachtencommissie zo gehandeld te hebben omdat ik gesprek weigerde en ze me 'zo wilde bewegen het gesprek aan te gaan.' Het was uiteraard niet haar bedoeling geweest me door het slijk te halen. De klahct werd gegrond verklaard. Alleen we hadden er weinig aan.

Vanaf dat moment werden mijn kinderen en ik gemeden als....de pest. Er mochten geen kinderen meer komen spelen. En kregen we dus van echt iedereen een trap na. De school die begon te chanteren (als jij niet dit, dan bellen wij jeugdzorg), mede-ouders die hetzelfde deden toen een van mijn kinderen van zich af had gebeten toen een kind had gezegd niet meer met ons om te mogen gaan, ik werd bedankt voor het vrijwilligerswerk op school etc.

Echt vreselijk. Wat ik ermee bedoel te zeggen is dat jeugd'hulp' die verkeerd gegeven wordt zo ontzettend grote gevolgen heeft. En jeugdzorg blijft zich maar opdringen. En gevallen waar het moet, zie je ze niet.

AnneJ

AnneJ

04-10-2014 om 02:53 Topicstarter

De KNMG wijst op het volgende

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2011/11/meldingsdwang-artsen.html

"Tot slot willen wij u wijzen op signalen uit de praktijk. Daaruit blijkt dat JGZ-artsen door hun GGD de "opdracht" krijgen om het aantal signaleringen in de verwijsindex te verhogen. Er wordt mogelijk druk uitgeoefend op artsen om te melden aan de Verwijsindex, bijvoorbeeld door te eisen dat "op 1 december 2009 moet uw team 40% meer kinderen signaleren...... dan nu. Dat lijkt ons in strijd met het uitgangspunt van de minister dat "het belang van het succes van de verwijsindex (is) dat dit door het veld wordt gezien als een hulpmiddel en niet als een dwangmiddel"

"De KNMG adviseert artsen om primair melding te doen met toestemming van de jeugdige en diens ouders. Die melding moet in beginsel gebaseerd zijn op een redelijk vermoeden van het daadwerkelijk bestaan van een bedreiging in de ontwikkeling naar volwassenheid, veroorzaakt door gezondheidsrisico's. Hoewel het meldrecht in het wetsvoorstel ruimer is geformuleerd, is de KNMG van mening dat artsen alleen een melding zouden moeten doen die voortkomt vanuit hun expertise."

Reageer op dit bericht

Als je wilt reageren moet je eerst inloggen of je aanmelden.

Aanmelden