Home » Forum » Gezèllug spelletjes » Inwoners van de verenigde staten

Inwoners van de verenigde staten

Hoeveel inwoners (telling 1 april 2010) hadden de Verenigde Staten van Amerika (USA)?

A 307.212.123
B 308.745.538
C 309.213.543
D 310.873.456
E 311.653.132
F 312.987.432
G 313.544.430
H 314.678.439

H

E

F

D

??????