Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Mim

Mim

09-12-2009 om 10:52

Opbouw verlofuren bij langdurig ziek met opbouw

Situatieschets:

Werknemer is op 1 februari jl. 100% ziek geworden en is per 1 december jl. weer 100% hersteld. Zijn recht op verlof omvat de laatste 6 maanden van zijn ziek zijn. In onze situatie heeft men bij een fulltime dienstverband recht op 216 uren verlof op jaarbasis. Werknemer heeft dus in dit geval recht op 6/12x216 uren is 108 uren en moet 4/12x216 uren is 72 uren inleveren (10 maanden ziek, 6 maanden recht op verlof en dus 4 maanden niet).
Dit is een duidelijke situatie waar geen vragen over zijn.

Nu doet zich de onderstaande situatie voor:
Werknemer is op 1 februari jl. 100% ziek geworden en is per 1 december jl. weer 100% hersteld. Echter is hij per 1 augustus jl. weer 50% hersteld (dus gaan opbouwen) en per 1 september 75% hersteld en vervolgens per 1 december jl. 100% hersteld.
Mijn vraag is nu hoe in dit geval de verlofberekening gaat. Is het zo dat de medewerker, naast dat hij 4 maanden verlof inlevert ook nog eens vanaf 1 augustus verlof opbouwt naar rato? Dus in de maanden juni en juli recht heeft op 2/12x216x100% = 36 uren, in de maand augustus recht heeft op 1/12x216x50% = 9 uren , maanden september t/m november recht op 3/12x216x75%=40.30 uren (en dus daarnaast 4 maanden verlof (72 uren) inlevert).
Dit betekent dat zijn verlofrecht voor de periode dat medewerker ziek is (totaal 10 maanden) in deze situatie 85.30 uren zou zijn.

En hier zit hem dus mijn vraag. Volgens mij kan dit niet kloppen, want dat zou betekenen dat iemand die in dezelfde periode 100% ziek is 108 verlofuren zou krijgen, terwijl iemand die gedurende deze periode aan het opbouwen is 85.30 uren zou krijgen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat op deze manier gestimuleerd wordt om niet op te bouwen en het beter is ‘gewoon’ 100% ziek te blijven, omdat het je anders meer verlofuren kost.

Zelf denk ik dat het moment waarop iemand begint op te bouwen de startdatum is waarop je een half jaar terug gaat rekenen en dit dan vervolgens naar rato doet. Het lukt mij maar niet om deze informatie naar boven te krijgen en ik hoop dus dat hier iemand mij het verlossende en vooral ook werkbare antwoord kan geven.

Overigens berekende ik tot voor kort altijd net andersom. Ik gaf langdurige zieken volledig verlofrecht het eerste half jaar van hun ziek zijn en begon vanaf een half jaar met korten (al dan niet naar rato).

Een heel verhaal, maar hopelijk voor iemand duidelijk.

Simpeler rekenen :-)

Wat ik begrijp heb je recht op opbouw vakantieuren alleen in de eerste 6 maanden van je ziekt? Alles wat je langer ziek bent bouw je geen vakantierechten op.

216 verlofuren is 18 uur per maand, dit is makkelijker uit te rekenen.

Werknemer is 1 febr ziek geworden dat betekent dat hij/zij t/m juli 100% opbouwd.
Vanaf 1 aug is hij 50% aan het werk en bouwt dus ook 50%X18 aan vakantierecht op = 9 uur.

Vanaf 1 sept. t/m nov is hij 75% aan het werk en bouwt dus op 75%X18 =13,5 uur per maand.

Dus nu maar optellen:
jan t/m juli 18 per maand = 126
aug = 9
sept t/m nov = 40,5
dec = 18

totaal 193.50 voor 2009

Hoe staat het in jullie CAO omschreven?

Het lijkt mij nl heel vreemd dat je over je eerste maanden ziek zijn geen vakantierecht opbouwd. In jou berekening ga je uit dat in zijn eerste maanden ziek zijn niks opbouwd want daar plaats je die 6 om 4 maanden en later weer wel.
In de meeste regelingen krijg je over het eerste half jaar (of anders) opbouw van vakantierecht en daarna vervalt dat. Maar in dit geval begint hij weer in de 7e maand van zijn ziek zijn te werken dus bouw je wel weer vakantierecht op over het % wat hij werkt.

Mamvantwee

Mamvantwee

09-12-2009 om 11:45

Ik denk dat je naar de contracturen moet kijken

Mim, zo te zien is de standaard situatie (daar waar de werknemer 100% ziek is) geen discussie. Iemand bouwt dan de normale verlofuren op gebaseerd op zijn arbeidscontract, gedurende die 6 maanden. Het doet er niet toe dat hij ziek is.
Ik denk (maar ik ben geen deskundige in deze materie) dat je voor een deeltijd-zieke (die dus minder dan 100% ziek is) dezelfde berekening moet uitvoeren als voor de voltijdzieke. Je gaat pas met deeltijd-verlofopbouw rekenen als er sprake is van een deeltijdcontract.

Met andere woorden: het percentage ziek doet er niet toe. Het percentage contracturen wel.

groet, Mamvantwee

Mim

Mim

09-12-2009 om 12:01

[email protected] en mamavantwee

Zoals jij het schetst, zo deed ik het dus ook maar dat is dus niet juist. Als je googled, kom je overal tegen dat je alleen verlofuren opbouwt over het laatste half jaar dat je ziek bent (geweest) en niet over het eerste half jaar. Daar zit hem dus net het 'probleem'.

Mamvantwee: percentage dienstverband doet er in deze situatie niet toe. Als je dienstverband 20 uur is (dus 50%) en je bent volledig ziek, dan ben je dus 100% ziek voor de tijd dat je behoort te werken.

Mim

Mim

09-12-2009 om 13:33

Antwoord gevonden?

Ik had het op mijn werk er nog een keer over en toen kreeg ik van een collega het volgende antwoord:
Je bouwt alleen verlof op over het laatste half jaar van het ziek zijn. Ongeacht of je nu in dit half jaar voor een deel weer hersteld bent, bouw je 100% recht op. Ben je deels weer gaan werken in de periode die voor dat half jaar ligt, bouw je daarover naar rato op.
Dit klinkt voor mij heel aannemelijk en rechtvaardig.

Mamvantwee

Mamvantwee

09-12-2009 om 14:25

Precies wat ik zei dus...

Dat antwoord van je collega is dus wat ik zei: het ziektepercentage doet er niet toe. Natuurlijk is het aantal contracturen van invloed op je verlof, maar ik gaf dat alleen aan ter illustratie. Deeltijdziek of voltijdsziek is dus geen variabele hierin.

groet, mamvantwee

Idd mamvantwee

Dan ligt het omslagpunt bij 6 maanden ziek dus. In jou geval is hij febr t/m juli 100% ziek. Dan heeft hij recht op de volle pond aan vakantie-uren. Het gaat pas tellen bij 7 maanden 100% ziek, dan krijgt hij over de 6 maanden vakantie-uren en 1 maand niet.

Omdat hij precies na die 6 maanden weer is gaan werken vervalt die 6 maanden regeling en komt in de volgende regeling (gedeeltelijk arbeidsongeschikt) Hier bouw je dus na rato = % werk vakantie-uren op.

zie onderstaande tekst.

– bij volledige arbeidsongeschiktheid gaat de opbouw van vakantierechten gewoon
door, maar de aanspraak is beperkt tot het aantal dagen dat de werknemer
in zes maanden opbouwt. Deze aanspraak heeft betrekking op het opgebouwde
recht gedurende de laatste zes maanden van arbeidsongeschiktheid;
– bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bouwt de werknemer alleen vakantierechten
op over het gedeelte dat de werknemer arbeidsgeschikt is (artikel 7:635,
lid 4 Burgerlijk Wetboek).

Mim

Mim

09-12-2009 om 15:19

Mamvantwee

Sorry, ik begreep je uitleg inderdaad verkeerd. Pas wanneer er herstel is in de periode voorafgaand aan die laatste 6 maanden ziek is opbouw na rato wel relevant.

Doordat ik dus verlofrecht toekende voor het eerste halfjaar van het ziekzijn en pas ben gaan korten toen de medewerker een half jaar ziek was en later is gaan opbouwen en ik dus naar rato heb ingehouden, heeft hij veel meer verlof toegekend gekregen dan waar hij recht op had. Dit moet ik nu dus nog gaan herstellen en aan de medewerker mededelen.

Dank voor jullie reacties.

Nasha 1st

Nasha 1st

09-12-2009 om 21:46

Hier staat een hele goede uitleg

http://www.slootenvandenbogaart.nl/news/?p=40

Mim

Mim

10-12-2009 om 14:47

Duidelijk voor mij

Inderdaad een hele goede en duidelijke uitleg. Precies de voorbeelden, waar ik in de praktijk mee te maken heb. Alleen....nu beweert mijn leidinggevende dat je altijd pas een half jaar terugrekend op het moment dat iemand 100% hersteld is en niet, zoals in het voorbeeld bij bijv. 40% hersteld. Dus nu ontstaat daar weer discussie over. Ik kan mij helemaal vinden in zoals het in jouw link uitgelegd wordt, dit ook omdat dat betekent dat ik het toch goed gedaan heb en ik de medewerker niet hoef mede te delen dat hij nog verlof moet inleveren.
Bedankt voor het vermelden en uitzoeken.

Pas op

Toevallig hebben wij op het werk er ook mee te maken gehad.

Nu blijkt dat er een persoon is geweest die het voor de rechter heeft gebracht, omdat hij het er niet mee eens is dat hij gekort is op zijn verlof.
De rechter heeft een uitspraak gedaan dat de werknemer in het gelijk is gesteld en de werkgever dus niet mocht korten. Zie de uitspraak:
http://www.penoactueel.nl/arbeidsrecht/jurisprudentie/opbouw-vakantiedagen-tijdens-ziekte-loopt-door-ook-na-zes-maanden-ziekte-3881.html

Niet elke werknemer is hiervan op de hoogte ;-)

nonamenow

nonamenow

10-12-2009 om 21:34

Ik snap het niet

Ik heb eerder gepost over mijn man die een lange medicijnenkuur is gaan volgen omdat ik ongerust was over eventueel in de wao komen. Dat gaat niet gebeuren, maar we moeten ook nog denken aan hoe het moet met de vakantie?
Hij is in november volledig ziek thuis geweest en nu sinds 2 weken weer 3x4 uur aan het werk. Dat gaat net-aan en dat zal wel een tijd zo blijven. Maar hij zou dit jaar dus beter helemaal ziek kunnen zijn omdat hij dan 6 maanden volledig vakantie opbouwt dus 50% van normaal, en met 30% werken maar 30% vakantie?
Dat is een leuk bedankje voor de inspanningen om nog wat aan de gang te blijven maarnietheus.

Mim

Mim

11-12-2009 om 11:03

Nonamenow

En dat is dus ook waarom ik het niet begrijp. Het kan toch niet zo zijn dat NIET werken gestimuleerd wordt, omdat je meer verlofuren overhoudt.
Door te googlen en de vraag uit te zetten bij diverse mensen, heb ik al minstens 4 verschillende verhalen. Dit geeft wel aan dat hier veel onduidelijkheid over is. Het antwoord wat in bovenstaande link gegeven wordt, lijkt mij het meest eerlijke. Dus dat op het moment dat je gaat opbouwen, je terugrekend en volledig verlof ontvangt over de laatste 6 maanden waarin je 100% ziek was en dat je vanaf de datum dat je begint op te bouwen tot volledig herstel naar rato opbouwt. Het kan toch inderdaad niet zo zijn, dat iemand die langer dan een half jaar 100% ziek is, 100% van zijn laatste 6 maanden verlof volledig ontvangt en dat iemand die in die zelfde periode opbouwt dit naar rato doet, dus uiteindelijk minder verlofuren ontvangt. Daarnaast is het ook niet zo dat je als je bijv. na 1 maand 100% ziek en vervolgens daarna begint met opbouw naar 50% je dan ook direct verlofuren moet inleveren. Althans dit hanteren wij niet. Wij (onze afdeling P&O) gaat pas íets' doen op het moment dat iemand een half jaar geheel of deels ziek is.

Het is toch helder nu!

Je kan niet om het wetboek heen.

– bij volledige arbeidsongeschiktheid gaat de opbouw van vakantierechten gewoon door, maar de aanspraak is beperkt tot het aantal dagen dat de werknemer in zes maanden opbouwt. Deze aanspraak heeft betrekking op het opgebouwde recht gedurende de laatste zes maanden van arbeidsongeschiktheid;

– bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bouwt de werknemer alleen vakantierechten op over het gedeelte dat de werknemer arbeidsgeschikt is (artikel 7:635,lid 4 Burgerlijk Wetboek).

6 maanden ziek is 100% vakantierecht. Langer dan 6 maanden 100% ziek dan bouw je alleen de laatste 6 maanden van deze ziekteperiode vakantierecht op.
Als een werknemer 20% werkt en 80% ziek is, meestal komt dat voor na een lange ziekteperiode dat iemand met 1 of 2 dagen begint te werken. Dan bouwt hij dus over die 20% die hij werkt vakantierecht op.

nonamenow

nonamenow

12-12-2009 om 11:45

[email protected]

Wel duidelijk maar niet eerlijk. Zoals Mim zegt wordt NIET werken gestimuleerd, omdat je dan meer verlofuren overhoudt. Zoals mijn man kun je beter niet proberen om een jaar 10-20-30% te blijven werken maar gewoon helemaal ziek thuis gaan zitten. Dat is raar.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.