Home » Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden voor prijsvragen

  • medewerkers van Ouders Online zijn uitgesloten van mededinging;
  • professionals zijn eveneens uitgesloten van mededinging;
  • over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;
  • inzendingen worden eigendom van Ouders Online;
  • er worden geen prijzen naar het buitenland verzonden; deelnemers die buiten Nederland wonen, dienen een postadres in Nederland op te geven om aanspraak te kunnen maken op een prijs.

Privacybeleid

Ouders Online gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Namen en adressen worden alleen geregistreerd voor intern gebruik (zoals het toezenden van bestellingen, prijzen voor prijsvragen, antwoorden op vragen, etc.) De gegevens die bij ons geregistreerd staan, zijn niet te koop, te huur of te geef. Welke gegevens over u bij ons bekend zijn, met welk doel wij die verwerken, hoe lang we ze bewaren, waar ze opgeslagen zijn, etc. leest u in onze privacyverklaring (pdf). We voldoen aan alle regels van de huidige privacy-wetgeving (AVG).

Redactiestatuut

Om de onafhankelijkheid van de redactie te garanderen, is een redactiestatuut opgesteld. Zie: Redactiestatuut Ouders Online (pdf).

Uitsluiting redactionele aansprakelijkheid

De redactie, medewerkers, uitgever en verspreider van Ouders Online gaan uiterst zorgvuldig te werk bij het inhoud geven aan de publicatie. Niettemin sluiten zij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van de informatie of adviezen die de lezer op de website van Ouders Online aantreft.

Disclaimer voor advertenties

Alle advertenties vallen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerders.

Copyright

Ouders Online behoudt zich alle rechten voor ten aanzien van vorm en inhoud van zowel deze website, als het materiaal dat via deze website verspreid wordt, zoals brochures, posters, nieuwsbrieven en e-mails. Niets van dit alles mag gekopieerd en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Ouders Online. Meer informatie: info@ouders.nl