Home » Zoeken

Zoekresultaten

Titel Tekst Datum
Twee vragen over stotteren Vraag 1 Mijn dochter is gaan stotteren met 3 jaar (ze is nu 3½). De logopedist houdt zich met name bezig met gedragsveranderingen (aandachtig luisteren, niet onderbreken, aankijken, etc). Volgens een andere logopedist (vriendin oma) zou er sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis, waarbij het stotteren een symptoom is, en niet de hoofdklacht. Hoe nu te handelen? Hoe komen we erachter wat er nu echt aan de hand is? Weet u de juiste verwijsadressen (bijvoorbeeld: afdeling Foniatrie van het ziekenhuis) en heeft u titels van boeken over dit onderwerp? Vraag 2 Onze zoon van ruim 4 praatte al... 21/09/2000 - 16:25
Heeft het zin als opa één dag per week Frans tegen zijn kleinzoon spreekt? (3½ mnd) Sinds drie maanden zijn wij de trotse grootouders van een kleinzoon. Mijn man is van oorsprong Franstalig. De kleine is één dag per week bij ons. Nu vroeg mijn dochter of mijn man Frans tegen hem wil praten om hem zo iets bij te brengen van deze taal. Heeft dit wel zin? En zo ja, vanaf hoe oud moet je daar dan mee beginnen? 22/08/2002 - 16:25
Wat is normaal? Als je je zorgen maakt over de taalontwikkeling van je kind, moet je natuurlijk wel eerst weten wat een normale ontwikkeling is en wat niet. Dus: "Wat is normaal?" 18/02/1998 - 16:25
Moeite met V, S, G en KL. Moet ik mij zorgen maken? (3½ jr) Ik heb een tweeling van 3½ jaar oud. Ze praten wel in hele zinnen, maar ze hebben moeite met de klanken V, S, G en KL. Is dit normaal voor deze leeftijd of moet ik me zorgen maken? Als ik met ze oefen, proberen ze het echt, maar ze zeggen: "Mama het gaat niet". Ik versta ze wel omdat ik hun mama ben, maar anderen moeten toch 3x vragen wat ze zeggen. 11/03/2002 - 16:25
Geen zin meer in logopedie - dan maar een tongverkleining? (12 jr) Het duurde lang voor onze zoon enigszins verstaanbaar praatte. Hij kreeg logopedie vanaf zijn 3e tot zijn 8e jaar. Toen was hij niet meer gemotiveerd. Vervolgens begon hij weer aan logopedie vanaf zijn 11e jaar. Hij is nu 12 jaar en ik merk niet veel verbetering met praten. Hij slist, spreekt onduidelijk, articuleert slecht en heeft moeite met de T, ST, SP, L, R, etc. De logopediste heeft nu geconstateerd dat hij zwakke mondspieren heeft en een vrij lange tong. Ze vroeg zich af of een operatie zou helpen. Zijn tongspier is ook vrij zwak volgens mij. Onze zoon is niet meer gemotiveerd om te... 16/10/2009 - 16:25
Mijn kind doet soms lang over een verhaal. Wat is er mis? (14 jr) Mijn dochter van 14 jaar heeft moeite met haar spraak. Haar uitspraak is goed, maar als ze een verhaal moet vertellen doet ze daar erg lang over. Met als gevolg dat ze het laatste stuk soms niet meer weet. In groep 7 is ze uitgebreid getest op dyslexie. Dat had ze niet en ze zat op het niveau van de eerste klas middelbaar onderwijs. Haar intelligentie is ook goed, maar het is soms net of haar gedachten niet gelijk lopen aan haar spraak. Ook kan ze slecht twee dingen tegelijk doen. Wat is er mis met haar? 02/11/2007 - 16:25
Stil op school (5 jr) Onze zoon van mei 1995, nu 5, blijkt op de basisschool vrijwel niets te zeggen. Ik werd door zijn juf aangesproken of ik thuis op zijn taalontwikkeling wilde letten, aangezien hij volgens haar onder de maat zit. Dit verbaasde mij zeer en maakte mij ook ongerust omdat dit thuis niet het geval is. Hij is laat gaan praten, maar praatte meteen met volzinnen, en doet dit nog steeds. Hij is thuis een vlotte prater, en wij vinden zelfs dat hij beter praat dan zijn leeftijdsgenootjes. Er zijn echter veel veranderingen geweest in zijn klas, de juf is lang ziek geweest, en er is onder andere een nieuwe... 09/06/2000 - 16:25
Welke taal moet ik met mijn kinderen spreken in gezelschap van anderstaligen? Binnenkort gaan we naar Noord-Ierland verhuizen met twee kinderen (een van 3 jaar en een van 4 maanden). We zullen daar in een huis komen te wonen met Engels sprekende medebewoners. Wij willen onze kinderen graag Nederlands meegeven, maar achten het sociaal niet wenselijk om Nederlands te spreken waar mensen bij zijn die dat niet verstaan. Het zal er dus hoe dan ook op neer komen dat we ook Engels tegen de kinderen zullen spreken. Dat leidt tot de volgende vragen:1. Is dat op zich al een probleem?2. Hoe kunnen we de talen het beste scheiden? Voor het scheiden van de talen zie ik verschillende... 24/03/2006 - 16:25
Hoe leer ik mijn kinderen alsnog Turks? (2 en 4 jr) Ik ben een alleenstaande Turkse vader van 29 jaar. Tijdens mijn 5-jarige relatie met een Hindoestaanse dame heb ik Nederlands gesproken met mijn kinderen. Turks praten deed ik met mijn zoontje van 4 bijna nooit en met mijn dochtertje van 2 heb ik in het begin Turks getracht te praten maar ik heb dat helaas niet volgehouden. Nu ik een tijdje gescheiden ben, merk ik dat ik vaak de neiging heb om mijn kinderen Turks te leren. Ze zullen dan een taal rijker zijn en hun Turkse cultuur leren kennen, zodat ze ook met mijn familie kunnen communiceren. Zo zullen ze niet het gevoel hebben dat ze anders... 23/06/2006 - 16:25
Hoe verloopt de taalontwikkeling bij geadopteerde kinderen? (3½ jr) Ik heb een adoptiezoontje van 3½ jaar. Hij is nu twee jaar bij ons en beheerst al verschillende woordjes. Maar sommige dingen, zoals de ik-vorm, kent hij nog steeds niet. Als hij ons iets wil vertellen, brabbelt hij alles door elkaar en je verstaat er dus niets van. Geen enkel woord. Hij zal bijvoorbeeld nooit vragen "Ik wil een koek hebben". Hij zegt dan "Koek" en wijst ernaar. Als hij tv kijkt, en er wordt iets gezegd, dan zegt hij het wel duidelijk na. Zingen probeert hij ook. Enkele woordjes kun je dan verstaan, maar lang niet alles. Moet ik mij zorgen maken? Voor Logo is hij nog te jong... 22/02/2008 - 16:25

Pagina's