20 februari 2013

Afschaffing vrije artsenkeuze - Brandbrief

Morgen kunnen de vrije artsenkeuze en het medisch beroepsgeheim worden afgeschaft. Ouders Online trekt aan de bel. Trekt allen mee!

Er dreigen akelige ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de jeugdzorg. Met als mogelijke consequenties:

  • afschaffing van de vrije artsenkeuze;
  • niet meer vrijuit kunnen praten tegen een psycholoog of psychiater;
  • dat de gemeente – onder druk van de zorgverzekeraars – gaat bepalen wat goed is voor u en uw kinderen;
  • dat de gemeente inzicht krijgt in alle behandelgegevens van uw kinderen;
  • niet meer kunnen bevallen in het dichtstbij zijnde ziekenhuis.

Dit alles heeft te maken met plannen die nogal verborgen zitten in het regeerakkoord van de VVD en de PvdA, en waar tot nu toe niemand echt goed op gelet heeft. Het gaat met name om deze passage:

"...het afschaffen van art. 13 Zvw zodat selectieve inkoop wordt ondersteund, het uitsluitend verplicht verzekeren van zorg uit het basispakket via de naturapolis..." (p.56 van het Regeerakkoord)

Op donderdag 14 februari 2013 vindt er overleg plaats in de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er zal dan gesproken worden over de mogelijke afschaffing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, en verplichtstelling van de naturapolis (zie boven), wat heel veel narigheid kan veroorzaken. Zorgverzekeraars krijgen dan vrij spel om te doen wat ze willen.

Ouders Online heeft hierover een brandbrief naar de Kamercommissie gestuurd, met CC's naar alle leden van de commissie.

We roepen u op om massaal te protesteren. Schrijf zelf zo'n brief, bijvoorbeeld op basis van onze eigen brandbrief. Stuur uw brief naar de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport, per adres:

[email protected]

Met CC's naar de leden van de commissie:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]