Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

31 juli 2018

Alles over vakantiewerk

Welke regels gelden er voor vakantiewerk? Hoe zit het met loon, belasting en de kinderbijslag? En hoe vind je eigenlijk een baantje?

12 jaar

Kinderen van 12 (of jonger) mogen nog geen (vakantie)werk doen. Zij mogen alleen werken in het kader van een werkstraf of een leerproject.

13 en 14 jaar

Kinderen van 13 en 14 mogen (vakantie)werk doen, maar dan moet het wel gaan om licht, niet-industrieel werk. Zoals: oppaswerk, betaalde karweitjes in huis, modeshows lopen, groente en fruit plukken, vakken vullen, of folders en huis-aan-huisbladen bezorgen.

Verder moet er toezicht gehouden worden over deze werkende kinderen.

Er zijn wettelijke regels voor de duur van het werk en de rusttijden. Tijdens de weken dat kinderen naar school gaan, mogen ze minder uren werken dan tijdens vakantieweken. Daarnaast is het voor deze leeftijdsgroep verboden om op zondag te werken.

Voor 13- en 14-jarigen zijn sommige werkzaamheden verboden. Zoals: werken in een fabriek, of werken achter een kassa.

Voor kinderen die hun ouders helpen in hun eigen zaak, geldt een uitzondering. Die mogen iets langer werken dan hun leeftijdsgenoten. Voorwaarde is wel dat het bedrijf één geheel vormt met het woonhuis waar het kind verblijft.

15 jaar

Kinderen van 15 mogen (net als 13- en 14-jarigen) ook licht niet-industrieel werk doen, maar zij mogen weer net iets langer werken. Voorbeelden van 'licht niet-industrieel werk' zijn, zoals hiervoor genoemd: oppaswerk, betaalde karweitjes in huis, modeshows lopen, groente en fruit plukken, vakken vullen, of folders en huis-aan-huisbladen bezorgen.

Wat op deze leeftijd nog steeds niet mag, zijn: fabriekswerk, zware spullen sjouwen, vrachtwagens lossen, en achter de kassa werken.

Onder bepaalde omstandigheden mogen 15-jarigen ook op zondag werken. Het moet dan wel noodzakelijk zijn voor het soort werk, en het moet in het arbeidscontract zijn opgenomen. Daarnaast is er toestemming van de ouders vereist.

Een 15-jarige mag niet de volledige verantwoordelijkheid dragen voor - bijvoorbeeld - een winkel of een restaurant. Er is dus nog altijd enig toezicht vereist.

Voor het bezorgen van ochtendkranten door 15-jarigen gelden aparte regels. Bezorgt een 15-jarige de krant op zondag? Dan mag er niet op de zaterdag daarvoor gewerkt worden. Ook mag er niet gewerkt worden na 19:00 uur en voor 06:00 uur.

16 en 17 jaar

Jongeren van 16 en 17 mogen bijna alles doen, behalve 'gevaarlijk werk' (zoals werken met giftige stoffen). Ze mogen echter wel 'risicovol werk' doen, mits onder toezicht.

Ook voor deze leeftijdsgroep zijn er wettelijk regels voor de duur van het werk en de rusttijden. Let op: de tijd dat deze jongeren naar school gaan, moet worden meegerekend als werktijd.

Met 16 en 17 jaar mag je (nog) niet 's nachts werken, geen oproepdiensten doen, en niet werken tegen stukloon.

Vanaf 16 jaar mag je wél werken in een ruimte waarin alcohol wordt geschonken.

Ook mag je op deze leeftijd werken op zondag (als dat bij het werk hoort en in het arbeidscontract is opgenomen). Maar niet meer dan 9 zondagen in 13 weken. Toestemming van de ouders is op deze leeftijd niet meer vereist.

Minimumloon

Ook vakantiewerkers hebben recht op het wettelijk minimum loon. Zie de leeftijdentabel op www.minimumloon.nl

Voor 13- en 14-jarigen bestaat er geen minimumloon, maar vaak wordt hiervoor het minimumloon voor 15-jarigen aangehouden.

Belasting

Op het (bruto-)loon wordt 'loonheffing' ingehouden, bestaande uit loonbelasting en premies. (Vooropgesteld dat het geen zwart werk is.) Je hoeft dus verder geen extra belasting te betalen over het vakantiewerk. Maar: meestal wordt er te veel belasting ingehouden. In principe kun je een deel van dit geld terugvragen. Hoe dat precies werkt voert hier helaas te ver. Zie verder: Belastingdienst.nl onder 'jongeren'.

Kinderbijslag

Voor kinderen onder de 16 jaar is vakantiewerk niet van invloed op de kinderbijslag. Voor kinderen ouder dan 16 jaar soms wel. Zie Hoeveel mag uw kind bijverdienen op de site van de Sociale Verzekeringsbank (die de kinderbijslag uitkeert).

Ziekte

In principe heeft je kind recht op doorbetaling van loon als hij of zij ziek wordt. Dat loon mag tijdens de ziekte wel lager zijn. De hoogte hangt af van de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) die voor zijn of haar werk geldt.

Schade

Je kind kan tijdens het werk per ongeluk iets kapot maken of iemand letsel toebrengen. Scholieren met een bijbaan zijn in principe verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever. Bedrijven hebben hiervoor vaak een collectieve verzekering afgesloten. Als deze geen dekking biedt, kun je doorgaans ook terecht bij je eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Baantje vinden

Sinds kort is er de website Vriendengevraagd.nl: een online service voor jongeren die samen met hun vrienden vakantiewerk zoeken. Het platform richt zich op alle jongeren tussen de 14 en 18 jaar die deze zomer in hun eigen buurt willen werken, maar het lastig vinden om alleen te solliciteren of alleen aan de slag te gaan. Vriendengevraagd.nl is een initiatief van de Rabobank, die zoals bekend goed geworteld is in het lokale MKB. De bank brengt vraag en aanbod in de regio samen door lokale ondernemers, die betrokken zijn bij de bank, te benaderen om vakantiebanen beschikbaar te stellen via het platform. Een mooi initiatief!