Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen

23 juli 2010 door Miriam Lavell

Alsnog naar groep 3 - een stappenplan

De school wil je kind niet bevorderen naar groep 3, en je bent het daar niet mee eens. Wat dan? Miriam Lavell geeft een strategie die werkt.

Soms zijn ouders het niet eens met het oordeel van de leerkracht dat hun kind niet kan doorstromen naar groep 3 na de vakantie. Dan is het belangrijk om een gestructureerd gesprek aan te gaan met de leerkracht. Hieronder zal ik aangeven hoe je dat kunt aanpakken.

De onderstaande methode is inmiddels al met veel succes uitgetest door deelnemers van het Forum van Ouders Online. Dat is ook de plek om verder te praten over dit onderwerp (in de rubriek Ouders en School).

1. Bereid je voor op een gesprek

Het is mogelijk dat je voor jezelf al helemaal helder hebt wat de uitkomst moet zijn van je ontmoeting met school. Toch moet je daar in het overleg met school een beetje afstand van nemen. Een goed gesprek komt van twee kanten en geeft alle gesprekspartners de kans om hun zegje te doen.

Dus:

 • geef de school de kans zijn eigen verhaal te doen. Je hoeft de school niet tegen te spreken. Je moet in feite de school de kans geven om je nog te overtuigen, als er maar goede argumenten komen;
 • als je je meteen opstelt als iemand waarmee helemaal niet te praten valt, verlies je. Geef je gesprekspartner dus de kans om zijn of haar eigen mening te geven;
 • stel vragen. Hoor aan. Noteer. Je hoeft niet zelf meteen je mening te geven.

Prent deze strategie goed in je hoofd, spreek hem zonodig door met je partner als die ook meegaat, en noteer zonodig de vragen die je wilt gaan stellen (zie ook stap 2).

2. Vragen stellen

Probeer antwoord te krijgen op de volgende vragen:

 • wat is volgens de leerkracht/school precies de achterstand van het kind?
 • waaruit is die achterstand gebleken? Vraag om een afschrift van de toetsuitslagen;
 • welke remedie hoort daar volgens de school bij?
 • wat is volgens de leerkracht/school de relatie tussen deze achterstand en het leesproces in groep 3? (Meestal gaat het vooral over lezen - vandaar 'het leesproces');
 • wat zou de inhoud van het lesprogramma in de doubluregroep 2 zijn?
 • wat zou het streefniveau (meestal voor lezen) aan het eind van de doubluregroep 2 zijn voor uw kind?
 • wat zal volgens de leerkracht/school de winst na doubleren zijn, voor het eindniveau in groep 8?
 • welk concreet bezwaar ziet de school bij doorstromen?

3. Gesprek voeren

Ten eerste is het belangrijk om het gesprek zo concreet mogelijk te houden:

 • waarschijnlijk zal de leerkracht/school voortdurend in vage termen over 'het belang van het kind' spreken. Probeer dat concreet te (laten) maken;
 • lukt dat niet, bevestig dan wat men zegt: "Oh, dus het antwoord op mijn vraag welke leerwinst er geboekt zal worden is dat het in het belang van het kind is?"
 • neem dat voor kennisgeving aan en noteer.

Ten tweede is het belangrijk om je te beheersen, als er opmerkingen worden gemaakt waar je van schrikt:

 • bijvoorbeeld als de leerkracht/school zegt: "Als u het er niet mee eens bent, moet uw kind van school";
 • noteer dat zonder commentaar en word vooral niet boos.

Aan het einde van het gesprek zeg je dat je de opmerkingen van de leerkracht/school zult laten meewegen in je beslissing.

4. Schriftelijk reageren

Als het goed is, heb je nu een lijstje met de voordelen die de school ziet in zittenblijven en de nadelen die de school ziet in doorstromen.

Je kunt nu schriftelijk reageren op het gesprek:

 • geef een samenvatting, en som de punten op die de school heeft gemaakt;
 • vervolgens som je op welke nadelen jullie zien in zittenblijven en welke voordelen jullie zien in doorstromen;
 • geef aan hoe doorstromen overeenkomt met de wettelijke voorschriften en hoe zittenblijven een probleem kan zijn voor het behalen van een startkwalificatie (zie ook: Doubleren op de basisschool);
 • geef beslist geen commentaar op het schoolbeleid. Je vraagt niet aan de school om het hele beleid te veranderen. Het gaat alleen maar over jouw kind en zijn of haar onderwijsbelang;
 • geef aan dat jullie als ouders de risico's van zittenblijven groter vinden, dat de voordelen die de school heeft genoemd niet overtuigend in het belang van jullie kind zijn, en dat jullie dus kiezen voor doorstromen.

Tot nog toe heeft deze strategie het beste gewerkt en heeft het scholen overtuigd. Er waren geen rechtszaken nodig. Het kind ging (vaak voorwaardelijk, maar toch) gewoon over.