9 september 2016 door Mark Weghorst

Betalen voor digitale leermiddelen?

Veel scholen gaan over op het gebruik van digitale leermiddelen. Leerlingen krijgen hun boeken op een digitale manier en hebben tablets of iPads nodig om hun lessen te volgen. Wie draait er eigenlijk op voor de kosten?

Bij het informatiepunt van de stichting Ouders & Onderwijs komen veel vragen binnen over de bijdrages die aan ouders gevraagd worden voor het gebruik of de aanschaf van tablets en iPads. De bijdrage wordt soms verplicht gesteld, soms is de druk op ouders groot, en vaak gaat het om ouders die met hun kind net naar de middelbare school gaan. Met name die ouders doen niet gemakkelijk daarover hun beklag bij de schoolleiding.

Vrijwillige bijdrage

De regel is heel gemakkelijk: elke bijdrage die aan ouders gevraagd wordt is vrijwillig. Daarnaast is het zo dat de scholen moeten zorgen dat die vrijwilligheid duidelijk is voor ouders. Vrijwilligheid veronderstelt dat je daar dus een principiële keuze in mag maken. Het heeft niets te maken met de vraag of je het wel of niet kunt betalen.

U mag als ouder een verzoek om een bijdrage dus altijd weigeren. Dit kan echter wel consequenties hebben. Als het gaat om onderdelen die niet verplicht zijn, kan uw kind worden uitgesloten van dat onderdeel (zoals een schoolreisje). Onderdelen die wel verplicht zijn, en in de schoolgids bij het lesprogramma staan, kunnen door uw kind onbelemmerd gevolgd worden. Of u nu een bijdrage heeft betaald of niet.

Tablets en iPads

Scholen die digitale leermiddelen invoeren horen te weten dat ze daar zelf de bekostiging voor moeten regelen. Dat kunnen ze niet afwentelen op ouders. Als de school besluit om de schoolboeken alleen nog digitaal beschikbaar te stellen kan wel van ouders verwacht worden dat ze zorgen voor een manier waarop die digitale lesmiddelen opgeslagen worden. In de tijd van de papieren schoolboeken werd immers ook verwacht dat de schoolboeken ordentelijk tussen school en huis vervoerd werden (in een mooie leren schooltas bijvoorbeeld).

Als scholen echter geen keuze geven in de wijze waarop ouders de opslag van die digitale leermiddelen regelen, is het aan de school om de digitale leermiddelen beschikbaar te stellen.

Geen verplichte ouderbijdragen

Ieder kind heeft recht op gelijke kansen in het onderwijs. Daarom is afgesproken dat deelname aan het onderwijs niet afhankelijk gesteld wordt van een bijdrage van ouders. Scholen mogen een bijdrage vragen, maar die is altijd vrijwillig en het is aan scholen om dit duidelijk te communiceren.

Van ouders mag wel verwacht worden dat ze redelijkerwijs bijdragen aan de schoolgang van hun kind. Daar hoort ook bij dat ze ervoor zorgen dat hun kind boterhammen mee heeft voor tussen-de-middag. Ook het voorzien in praktische dagelijkse benodigdheden als pennen, potloden en schriften valt daaronder.

De aanschaf van een tablet of een laptop voor gebruik op school is van een andere orde. Kinderen hebben er voor hun onderwijs baat bij dat ze thuis de beschikking hebben over internet: om woordjes te oefenen op wrts.nl of om voor projecten informatie te googelen. Als dat thuis niet kan, is er bijna altijd een alternatief voorhanden: in de openbare bibliotheek, op school in een studieruimte, of bij kennissen.

Wanneer ouders zelf kiezen voor een tablet, laptop of internet thuis hebben ze ruime keuze in de mogelijkheden. Ook met een kleinere beurs is dat te regelen.

Maar wat niet mag: een tablet of een iPad moeten kopen, of een verplichte borg storten, of een verplichte verzekering voor schade aan tablets (op school). Verplicht lesmateriaal moet gratis ter beschikking gesteld worden door school.

Melden helpt!

Gaat er iets verkeerd met de vrijwillige ouderbijdrage, meld dat dan. Anders verandert er niets. U kunt uiteraard de school aanspreken. Daarnaast kunt u ook een melding doen bij de onderwijsinspectie. Zij zullen uw signaal dan opvoeren als gesprekspunt bij hun eerstvolgende inspectiebezoek aan de school. (Hoe dat melden bij de Inspectie in zijn werk gaat, kunt u vinden op de pagina over klachten van Ouders & Onderwijs.)

Wilt u het doorgeven van misstanden aan de onderwijsinspectie liever overlaten aan Ouders & Onderwijs, dan kunt gebruik maken van het meldformulier aanschaf leermiddelen.

Meer informatie

Voorbeeldbrief voor school

  • Voorbeeldbrief als u de school wilt wijzen op hun verantwoordelijkheid. (Kopieer de inhoud van deze pdf naar uw tekstverwerker.)