9 april 2013 door Henk Boeke

Blogboek: het schriftje online

Blogboek is de digitale versie van het papieren schriftje, waarmee veel ouders communiceren. Lees hier de mogelijkheden.

Blogboek is een online communicatiemiddel voor ouders, om het contact te onderhouden met leerkrachten en zorgverleners. En om ervoor te zorgen dat iedereen van elkaar weet wat er gebeurt.

Blogboek is ontwikkeld voor kinderen met een hulpvraag, omdat juist bij hen de communicatie en samenwerking tussen zorg en onderwijs zo ontzettend belangrijk is. Maar vanzelfsprekend kan het Blogboek ook gebruikt worden in simpeler situaties, bijvoorbeeld met een kind op de crèche.

Hoe het werkt

Nadat je – als ouder – een Blogboek hebt aangemaakt, nodig je de betrokken professionals uit, en ken je hen rechten toe. Vervolgens kan iedereen verslagen invoeren en lezen. Als er iets verandert in het Blogboek, krijgen de deelnemers een melding per e-mail.

Omdat alle deelnemers toegang hebben tot dezelfde informatie, kunnen zij kennis delen en hun aanpak op elkaar afstemmen. Als ouder bepaal je zelf welke onderdelen toegankelijk zijn voor wie. Zo houd je zelf de regie, en bewaak je de privacy van je kind.

Let op: Blogboek is niet bedoeld als vervanging voor de bestaande dossiers, digitaal of op papier. Het is uitsluitend bedoeld als communicatiemiddel. Wat dat betreft hoeven zorgverleners zich ook geen zorgen te maken dat ze nóg meer administratie te verwerken krijgen. Communiceren met de ouders moest immers toch al, alleen kan dat nu handiger.

Gratis en betaald

Er zijn twee versies:

  • een gratis versie voor maximaal 2 professionals;
  • een betaalde versie (EUR 50,- per jaar) voor een onbeperkt aantal professionals (of anderen, zoals de opvang, opa en oma).

In de betaalde versie kun je als ouder aangeven wie wat mag zien. In de gratis versie kan dat niet. Beide versies werken overigens met een beveiligde (https-)verbinding, zodat er niemand van buitenaf kan meekijken.

Praktijksituaties

  • Het Blogboek 'reist mee' als het kind verandert van klas, opvang of remedial teacher. Dat scheelt veel tijd.
  • Als er een nieuwe therapeut of een nieuwe juf is, hoeft er niet meteen een intake-gesprek plaats te vinden. De ouders nodigen de nieuwe professional uit voor Blogboek en daar staat alles al in beschreven, van het verleden en het profiel tot en met de hulpvraag en de voortgang. Zo kan de professional direct aan de slag met het kind.
  • Bij 'passend onderwijs' kunnen de ontwikkelingsperspectieven en de voortgang bijgehouden worden via Blogboek. Op die manier kunnen de ouders de leerkracht praktische kennis geven over het kind, en kan de leerkracht de ouders informeren over het kind op school. Dat scheelt nogal wat 10-minuten-gesprekjes.
  • Blogboek is ook geschikt voor kinderen die gedeeltelijk (of op afstand) onderwijs volgen, en elders behandeld worden voor een ziekte of een aandoening. Om geen vertraging in de ontwikkeling te krijgen, is veel informatie-overdracht nodig, wat aanzienlijk eenvoudiger kan met Blogboek. Denk bijvoorbeeld aan Medisch Kinderdagverblijven, of zieke kinderen die thuis zijn.
  • Blogboek is niet alleen geschikt voor zorgintensieve kinderen maar ook voor kinderen die tijdelijk wat extra aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld als er sprake is van een concentratieprobleem door een ingrijpende gebeurtenis, en het kind geholpen moet worden om weer aan het werk te komen. De leerkracht en de ouders maken hierover werkafspraken, en informeren elkaar via Blogboek over de voortgang.

Voor ouders en scholen

Blogboek richt zich op ouders die zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van hun kind, en op scholen die ouderbetrokkenheid willen stimuleren. In beide gevallen kun je starten met de gratis versie.

Meer informatie en aanmelden

Zie: www.blogboek.com