9 augustus 2009 door Henk Boeke

Borstvoeding en de Mexicaanse griep (H1N1)

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen heeft richtlijnen gepubliceerd voor borstvoedende moeders en de Mexicaanse griep. Wat moet je doen en wat niet?

Het basisprincipe is dat zowel moeders als zuigelingen het meest gebaat zijn bij borstvoeding, ook bij griep, dus ook bij de Mexicaanse griep (H1N1-virus). Zowel direct na de geboorte als daarna.

Ook als de moeder zelf griep heeft gekregen en virusremmers slikt, moet ze doorgaan met borstvoeding, aldus de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL).

Algemene richtlijnen voor borstvoeding bij griep

Bij de geboorte wordt direct huid-op-huid contact geadviseerd en ook om moeder en kind vooral niet te scheiden. Ook als de moeder ziek is, wordt aangeraden om door te gaan met borstvoeden. Zo krijgt de baby alle benodigde antistoffen.

Verder adviseert de NVL hygiënische maatregelen in acht te nemen, zoals:

  • regelmatig handen wassen;
  • een eventuele fopspeen niet door volwassenen in de mond laten nemen.

Overdracht griepvirus van moeder naar baby

Zowel de moeder als de baby zijn al blootgesteld aan het virus vóórdat de griepverschijnselen zich openbaren. Daarom heeft het geen zin om moeder en kind te scheiden nadat er griep bij de moeder is geconstateerd (met het idee dat je daarmee het kind zou beschermen).

De overdracht van griep-virussen via de moedermelk is niet aangetoond.

De overdracht van antistoffen via de moedermelk is wél aangetoond. Zodra de moeder in contact komt met het virus, worden er – net als bij alle andere infecties – via de moedermelk afweerstoffen doorgegeven aan de zuigeling. Baby's die geen moedermelk krijgen, zijn vatbaarder voor infecties.

Als de baby tóch ziek wordt

De antistoffen die een baby via zijn moeder krijgt, bieden enige bescherming maar niet voor 100%. Uiteindelijk kan de baby dus toch ziek worden (herkenbaar aan algemene ziekteverschijnselen als koorts of juist een ondertemperatuur, hangerig of jengelend gedrag, niet meer alert zijn, etc.)

Bij een zieke baby moet je meteen de huisarts waarschuwen, vanwege het risico op complicaties (vooral: longontsteking). Het standaard-advies is om de baby op te nemen in het ziekenhuis.

Blijf in ieder geval veel en vaak aanleggen, ook al heeft de baby misschien weinig trek. Zieke baby's hebben – net als zieke volwassenen – minder eetlust, maar vaak willen ze wel dicht bij hun moeder zijn en regelmatig een slokje drinken.

Zwangerschap

Zwangere vrouwen hebben niet meer kans om griep te krijgen, maar mogelijk wel meer kans op complicaties. Er zijn aanwijzingen dat zwangere vrouwen een ernstiger verloop van het H1N1-griepvirus hebben.

Bij griepverschijnselen wordt aangeraden om direct telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Bij de eerste verschijnselen van griep kan overwogen worden om te starten met virusremmers.

Lees ook: