6 april 2011

Code oranje (wees alert)

Ouders Online deed onderzoek naar het functioneren van de jeugdgezondheidszorg. Wat vinden ouders van het CB en de schoolarts?

10 Jaar geleden, in 2001, onderzochten we het functioneren van de consultatiebureaus. Nog steeds is er veel belangstelling voor die gegevens (genoteerd in het rapport De kritiek van de fans), maar inmiddels zijn die gegevens natuurlijk verouderd. Daarom wilden we nu opnieuw, 10 jaar later, kijken hoe de zaken ervoor staan.

Op dit moment ervaren ouders de jeugdgezondheidszorg meer en meer als opsporingsapparaat voor kindermishandeling, zo bleek uit ons onderzoek. Meten, wegen en adviseren verliezen steeds meer terrein, ten gunste van risico-analyses. Bijvoorbeeld door de jgz-vragenlijsten van tegenwoordig (zoals die van Stevig Ouderschap), die tot ergernis van veel ouders diep ingaan op hun privé-leven en hun motieven om überhaupt kinderen te willen hebben. "Waar bemoeien ze zich mee?"

De titel van dit rapport – Code oranje (wees alert) – is vooral bedoeld als waarschuwing voor de jgz. Pas op: als jullie doorgaan op de ingeslagen weg, verspeel je je krediet. Ouders hebben behoefte aan instanties die naast hen staan, niet aan instanties die tegenover hen staan. Dat betekent ook: goed luisteren naar klachten en kritiek, en er iets mee doen. Je schrap zetten en een verdedigende houding aannemen werkt averechts.

Naschrift - 4 maart 2011

Op 4 maart ontvingen we een gezamenlijke reactie van drie partijen uit de jeugdgezondheidszorg: Artsenvereniging Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA):

We zijn heel blij met deze reactie, maar hebben wel één kanttekening daarbij. De jeugdartsen, verpleegkundigen en doktersassistenten zeggen:

Het onderzoek bevat overigens een tendentieuze, apert onjuiste vraag met betrekking tot het digitaal dossier van het kind. "Vindt u het goed dat de gegevens ingezien kunnen worden door anderen dan CB-medewerkers en schoolartsen?" Gegevens uit het digitaal dossier JGZ zijn alleen voor het JGZ-team toegankelijk en op verzoek door ouders en/of de jeugdige vanaf 12 jaar in te zien. Graag willen wij ook op deze plaats duidelijk maken dat de privacy niet ter discussie staat.

Klagen bij de baas, dames, en niet bij ons! We hadden deze vraag letterlijk overgenomen uit een onderzoek van de overheid zelf (over de rolverdeling tussen overheid en burger bij het beschermen van identiteit). Dat onderzoek, uitgevoerd door ECP-EPN, was gericht op allerlei partijen behalve de ouders. Vandaar dat we wel eens wilden weten wat die ervan zouden vinden...