Home » Artikelen » Commotie over dr corrie

Commotie over dr. Corrie

Door:

Justine Pardoen

In het SchoolTV Weekjournaal (voor groep 7 en 8) zit een onderdeel 'seksuele voorlichting'. Dokter Corrie speelt een dokter, die uitleg geeft over "Eh, ahum, nou ja, seksualiteit". Sommige ouders (vooral van Katholieken huize) hebben daar problemen mee.

Dr Corrie

Dr. Corrie op het SchoolTV Weekjournaal is bedoeld voor groep 7 en 8 van de basisschool. Docenten krijgen de tip om aanvullend lesmateriaal te gebruiken uit het pakket 'Relaties & Seksualiteit', dat speciaal gemaakt is voor de basisschool.

Van deze lessen zijn ook varianten beschikbaar voor het digibord. In die lessen worden andere filmpjes uit het SchoolTV Weekjournaal gebruikt, zoals die van 'Het Liefdesplein'.

Hevig verzet

Helemaal in orde dus, zou je denken. Maar je kunt je vergissen. Er schijnt van alles mis te zijn met dr. Corrie.

Er zijn ouders die er zich hevig tegen verzetten. Nog los van het feit dat sommige ouders vinden dat seksuele voorlichting niet op school thuishoort, vinden zij dr. Corrie volstrekt ongepast. Té expliciet, niet neutraal genoeg, te technisch.

Er is zelfs een actie opgestart tegen haar. Door katholieke ouders, die zich vanuit hun geloof niet kunnen verenigen met de manier waarop dokter Corrie het aanpakt.

"Smakeloos en zondig"

Initiatiefnemer van de tegen-actie is Hugo Bos. Op een van zijn weblogs, die hij schrijft vanuit katholieke zendingsdrang, roept hij ouders op om protest aan te tekenen bij SchoolTV door een mail te schrijven (volgens een door hem opgesteld voorbeeld) en te verzoeken het item met dr. Corrie te schrappen.

Volgens Bos zijn de uitzendingen "smakeloos". Zo wordt in de eerste uitzending met een skelet voorgedaan hoe je moet tongzoenen, in de tweede uitzending wordt met handgebaren een penetratie nagedaan, en in de derde uitzending schreeuwt dr. Corrie dat het abnormaal is om mensen die 'anders' zijn, niet normaal te vinden.

Afgezien van het geschreeuw dat Bos tegen de borst stuit, vindt hij vooral de suggestie dat je het maar normaal moet vinden als mannen met mannen vrijen, te ver gaan. Voor hem is het niet normaal. Sterker nog: het is een zonde. En van een overheid verwacht hij een neutralere voorlichting over seksualiteit, die niet voorschrijft dat we homoseksualiteit normaal moeten vinden.

Bos: "Voor onze kinderen is het beschadigend dat ze een schreeuwende dr. Corrie - hoe grappig ook gebracht - horen zeggen dat zij en hun ouders abnormaal zijn. Want daar komt het wel op neer. Wij vinden homoseksualiteit niet normaal. Wie is SchoolTV wel niet om dat te zeggen tegen onze kinderen? De overheid zou zich van zulke oordelen moeten onthouden."

Weerzin

De weerzin bij katholieke ouders is groot. Op Katholiekgezin.nl staat het zo:

"De overkoepelende boodschap van de dokter Corrie-programma's is 'Wees voorbereid en geniet ervan'. Maar seksualiteit is geen losstaand onderwerp zoals een sport, waarvan je de technieken, waarschuwingen en middelen moet leren kennen om het 'veilig' te doen en het fijn te hebben. Het is juist iets prachtigs, iets groots, een geschenk van de Schepper. Het verdient om met waardigheid te worden behandeld."

Inmiddels zijn er vier uitzendingen geweest. Ook juf Chantal vindt het maar niks. Zij valt vooral over het nadoen van een penetratie. Toch vreemd, als je bedenkt dat kinderen op de basisschool deze beweging zelf al eeuwen nadoen op allerlei manieren, juist tegen de tijd dat ze in groep 7 en 8 zitten. De kans is groot dat ze via internet ook al zoveel meer gezien hebben dan juf Chantal...

Praten over seksualiteit

Misschien zit daar wel het probleem: veel volwassenen praten niet graag over seksualiteit. De technische uitleg van dingen die kinderen graag willen weten als ze 11, 12 jaar zijn (zaadlozing, erectie, tongzoenen, de eerste keer, klaarkomen), is veel moeilijker dan een verhaal over liefde en de bedoeling van God. Maar om kinderen te beschermen, ook tegen gebrek aan kennis bij anderen, is het goed dat ze les krijgen hierover. En met zo'n tv-programma krijgen leerkrachten prachtig materiaal aangereikt.

Er is dus nog een wereld te winnen. Praten over seks, en kinderen eerlijke antwoorden geven op hun vragen, is niet iets waar alle volwassenen aan toe zijn. Ouders niet. Juffen niet.

"Hoe moet je tongzoenen, pap?" is een vraag die de kinderen van Hugo Bos nooit aan hem gesteld hebben. Hij vindt het ook een abnormale vraag. Bos: "Een belangrijk deel van de schoonheid van de liefde tussen man en vrouw [dus niet tussen man en man - red.] is dat het verborgen is. In de verkeringstijd en tijdens het huwelijk mogen man en vrouw die liefde ontdekken. Het mysterie en de schoonheid van de liefde gaat weg wanneer je er op een technisch-platvloerse manier over praat. Over de schoonheid van je vrouw kun je gedichten schrijven, schilderingen maken, en boeken schrijven, maar het is nooit helemaal te bevatten."

Verder vindt Bos dat de overheid überhaupt geen voorlichting moet geven. "Seksuele voorlichting is een taak van de ouders. Kinderen zijn van de ouders en niet van de staat," aldus Bos. Amen.

Kerndoel 38

Maar scholen moeten wel. Sinds dit schooljaar is opgenomen in de kerndoelen van zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs, dat kinderen moeten leren over seks, en dat ze moeten leren respect te hebben voor de seksuele diversiteit in onze samenleving. (Zie: Besluit kerndoelen.)

Kerndoel 38 (basisonderwijs):

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Misschien had dr. Corrie haar boodschap niet moeten schreeuwen, maar het op stichtelijke toon moeten uitspreken. Want voor gelovigen die vinden dat homoseksualiteit abnormaal is, moet je ook respect kunnen opbrengen volgens datzelfde kerndoel. Of niet? Nog niet zo eenvoudig dus, dat kerndoel 38...


Feiten en cijfers

Een meerderheid van de jongeren met homoseksuele gevoelens die daar open voor uitkomen, heeft ooit te maken gehad met negatieve reacties op hun seksuele voorkeur, jongens meer dan meisjes. Het gaat vooral om schelden en pesten, op school en in de buurt. Een kwart van de jongeren is vriendschappen kwijtgeraakt. Een kwart van de jongeren ervaart ook dat medeleerlingen hun homoseksualiteit niet accepteren. Bijna de helft van de jongeren heeft suïcidegedachten gehad en een kwart daarvan heeft ook een suïcidepoging ondernomen.

Jongeren die biseksueel, relatief jong, religieus of allochtoon zijn, ervaren nog minder acceptatie en rapporteren meer depressieve klachten. Dat geldt ook voor meisjesachtige jongens en jongensachtige meisjes. Op middelbare scholen blijkt dat deze homoseksuele (of biseksuele) jongeren meer geweld ervaren en zich onveiliger voelen dan andere leerlingen. De onveiligheidsgevoelens van deze jongeren hangen ook sterk samen met geweld-ervaringen.
[Bron: Toelichting Besluit wijziging kerndoelen]


Justine Pardoen

was hoofdredacteur van Ouders Online tot 1 september 2018.

Meer over

Reacties

Tja, ik ben erg voor sexuele

Tja, ik ben erg voor sexuele voorlichting, maar ik hoor van mijn dochter in groep 8 dat het wel een heel erg smakeloos programma is. Zij is heus niet preuts, maar ze vind dr. Corry niet leuk om naar te kijken.

Mijn dochter vindt dr Corrie

Mijn dochter vindt dr Corrie ook niets. En op mijn vraag of ze er nog iets van leerde, zei ze: Nee, dat had jij allemaal al verteld.

Dat laatste vind ik geen

Dat laatste vind ik geen argument Lucerna. Seksuele voorlichting is juist bedoeld voor kinderen bij wie de ouders niks vertellen. Of alleen achteloos een voorlichtingsboek uit de jaren 70 laten slingeren. En ja die zijn er veel.

Dat was ook niet bedoeld als

Dat was ook niet bedoeld als argument tegen dr. Corrie op zich, Rik. Ik wilde er maar mee aangeven dat mijn dochter niet freudiaans geschokt was door de inhoud. Ze vindt vooral de manier van doen van dr. Corrie vervelend.

Op de school van mijn dochter

Op de school van mijn dochter werd Dr. Corrie halverwege door de leraar uitgezet ( volgens dochter zonder nadere toelichting). Dat maakte Dr. Corrie spannend en het onderwerp stoer, interessant en iets wat eigenlijk niet mag/kan. Het omgekeerde van wat beoogd was dus.

Interessant! Even

Interessant! Even geïnformeerd bij mijn zevendegroeper.
"Ja, dat is soms wel een beetje gek, maar ze vinden het bij Schooltv gewoon belangrijk dat wij daar ook over leren. En dat die mevrouw zo raar doet is niet echt hoor, dat is gewoon haar rol."
Verstandige jongeman, niks aan de hand.

Ik vind het juist erg leuk.

Ik vind het juist erg leuk. Op deze manier leer je ervan, zonder dat het te zwaar wordt. Kinderen giechelen zelf juist ook zo over het onderwerp sexualiteit. Door nu om Corrie te kunnen lachen, wordt het onderwerp zelf veel minder beladen.

Zoonlief van 9 gaf aan dat hij zich zelf nu (groep 6) nog te jong vond, maar dat hij het in groep 7 graag wil zien.

Als het jeugdjournaal dan nog bestaat trouwens: ook de publieke omroepen voeren actie tegen weer 100 miljoen bezuinigen.

http://www.niet123weg.nl/Petitie.13585.0.html

Heb het even teruggekeken.

Heb het even teruggekeken. Het schreeuwen is ook niet echt mijn cup of tea. Aan de andere kant. Ik behoor niet tot de doelgroep. En misschien is hier schreeuwen beter dan zwijgen.

S.

Wat een vooringenomen artikel

Wat een vooringenomen artikel in de trend van: 'je zou denken dat het de normaalste zaak van de wereld is maar dan blijken er allerlei katholieken tegen te zijn'. Helaas. Ik ben niet katholiek en vind het programma verschrikkelijk. Het is banaal, ordinair en slaat de plank volledig mis. Laat dit maar aan de ouders over, die kunnen het beter vertellen dan een stichting met een eigen agenda. Ik heb net de petitie stop dr corrie getekend, al duurt het nog even voordat deze even veel handtekening als de pietitie heeft....

Misschien een wat late

Misschien een wat late reactie maar ik heb geen kind meer op de basisschool, en ben dit item pas later nav de discussies gaan volgen.
Ik snap enerzijds het argument wb ouders die thuis geen voorlichting geven. Maar hoe oneens je het daarmee ook kunt zijn, het blijft hun verantwoordelijkheid. Net als er ouders zijn die in het bijzijn van hun kids roken, niet voor fatsoenlijk gezond eten zorgen, vreemdgaan, racistisch zijn, asociaal gedrag vertonen etc etc. Opvoeden blijft in de allereerste plaats toch de verantwoordelijkheid van ouders, niet van school.

Ik vind persoonlijk sowieso dat seks een te gevoelig onderwerp is om zo klassikaal te bespreken. Kinderen zijn niet allemaal even ver in hun ontwikkeling. Wat weet een leerkracht precies van wat er speelt in een kinderleven? Hoe zal een kind wat al slachtoffer is van seksueel misbruik er tijdens deze lessen bij zitten, waarin het allemaal zo lollig wordt gebracht? En wat doet het met kinderen als hun ouders liever niet hebben dat ze er naar kijken en ze dus buiten de groep gaan vallen?

Laat de NTR dit materiaal op DVD zetten en via een webshop te koop aanbieden. Ouders kunnen er dan echt zelf voor kiezen of hun kinderen dit (samen met hen) mogen zien.

Wat wij jongeren en wellicht

Wat wij jongeren en wellicht kinderen moeten leren is LIEFHEBBEN, i.t.t. seks. Liefhebben is van een geheel andere orde dan seks. Het is tegengesteld.
Seks is het botvieren van mannelijke seksuele agressie ( door vrouwen zowel als mannen ). Seks is per definitie egoïstisch, ook al stemt de ander/partner in/toe. Seks is energie opwekken van buiten naar binnen, waar Liefhebben de seksuele energie in het MOMENT al dan niet toelaat van binnen naar buiten. Seks is de herinnering aan eerdere ervaring projecteren op de (nabije) toekomst met het doel deze individueel weer te beleven onderwijl gebruik makende van het lichaam van de partner, waar Liefhebben in het NU plaatsheeft en de werkelijkheid als uitgangspunt heeft en niet een fantasie, of een door denken beïnvloed gevoel. Seks duurt maar even, omdat het een doel heeft. Liefhebben kan uren duren, omdat het doel ontbreekt en de ervaring in het moment centraal staat. Seks is ook wat verkrachters bezigen en in minder extreme mate in ( huwelijks )-relaties wordt bedreven. Met Liefde heeft het niets te maken. Vele mensen vinden seks normaal, maar welbeschouwd is dat het toch in het geheel niet. Wij zouden seks naar Liefhebben moeten transformeren.

Zie ook: http://www.bol.com/nl/p/liefhebben/666878281/

Dokter Corrie gebruikt fors verbaal geweld en dat stuit mij enorm tegen de borst.
Dit verbale geweld staat zo enorm ver af van de mate van aandacht die voor Liefhebben is vereist en de mate van en intensiteit van contact tussen de partners die vereist is voor LIEFHEBBEN.
Voor seks gelden deze vereisten allemaal niet en in extreme mate verwordt seks dan ook tot verkrachten.
Dokter Corrie verkracht verbaal onze kinderen en verkracht meteen ook maar (het komt ook in het geheel niet en nergens in de uitzendingen aan bod) Liefhebben.
Dokter Corrie propageert aldus het egoïstische " de ander ge/misbruiken voor eigen 'genot' ". Zo leert dokter Corrie onze kinderen dus in wezen te verkrachten en in mildere vorm het rücksichtslos gaan voor de eigen lust.
Dat kan niet en dat mag niet.
Liefhebben zou gepropageerd moeten worden, NIET seks.
Het taalgebruik, de intonatie, de onderwerpen, het verbale geweld…. de toneelstukjes, de veroordelingen.. Met Liefde heeft het geen donder te maken.
Dit moet per direct stoppen. Kinderen wordt op een vreselijke manier geweld aangedaan.

Lees verder