Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

1 oktober 2013 door Justine Pardoen

Commotie over dr. Corrie

In het SchoolTV Weekjournaal (voor groep 7 en 8) zit een onderdeel 'seksuele voorlichting'. Dokter Corrie speelt een dokter, die uitleg geeft over "Eh, ahum, nou ja, seksualiteit". Sommige ouders (vooral van Katholieken huize) hebben daar problemen mee.

Dr. Corrie op het SchoolTV Weekjournaal is bedoeld voor groep 7 en 8 van de basisschool. Docenten krijgen de tip om aanvullend lesmateriaal te gebruiken uit het pakket 'Relaties & Seksualiteit', dat speciaal gemaakt is voor de basisschool.

Van deze lessen zijn ook varianten beschikbaar voor het digibord. In die lessen worden andere filmpjes uit het SchoolTV Weekjournaal gebruikt, zoals die van 'Het Liefdesplein'.

Hevig verzet

Helemaal in orde dus, zou je denken. Maar je kunt je vergissen. Er schijnt van alles mis te zijn met dr. Corrie.

Er zijn ouders die er zich hevig tegen verzetten. Nog los van het feit dat sommige ouders vinden dat seksuele voorlichting niet op school thuishoort, vinden zij dr. Corrie volstrekt ongepast. Té expliciet, niet neutraal genoeg, te technisch.

Er is zelfs een actie opgestart tegen haar. Door katholieke ouders, die zich vanuit hun geloof niet kunnen verenigen met de manier waarop dokter Corrie het aanpakt.

"Smakeloos en zondig"

Initiatiefnemer van de tegen-actie is Hugo Bos. Op een van zijn weblogs, die hij schrijft vanuit katholieke zendingsdrang, roept hij ouders op om protest aan te tekenen bij SchoolTV door een mail te schrijven (volgens een door hem opgesteld voorbeeld) en te verzoeken het item met dr. Corrie te schrappen.

Volgens Bos zijn de uitzendingen "smakeloos". Zo wordt in de eerste uitzending met een skelet voorgedaan hoe je moet tongzoenen, in de tweede uitzending wordt met handgebaren een penetratie nagedaan, en in de derde uitzending schreeuwt dr. Corrie dat het abnormaal is om mensen die 'anders' zijn, niet normaal te vinden.

Afgezien van het geschreeuw dat Bos tegen de borst stuit, vindt hij vooral de suggestie dat je het maar normaal moet vinden als mannen met mannen vrijen, te ver gaan. Voor hem is het niet normaal. Sterker nog: het is een zonde. En van een overheid verwacht hij een neutralere voorlichting over seksualiteit, die niet voorschrijft dat we homoseksualiteit normaal moeten vinden.

Bos: "Voor onze kinderen is het beschadigend dat ze een schreeuwende dr. Corrie - hoe grappig ook gebracht - horen zeggen dat zij en hun ouders abnormaal zijn. Want daar komt het wel op neer. Wij vinden homoseksualiteit niet normaal. Wie is SchoolTV wel niet om dat te zeggen tegen onze kinderen? De overheid zou zich van zulke oordelen moeten onthouden."

Weerzin

De weerzin bij katholieke ouders is groot. Op Katholiekgezin.nl staat het zo:

"De overkoepelende boodschap van de dokter Corrie-programma's is 'Wees voorbereid en geniet ervan'. Maar seksualiteit is geen losstaand onderwerp zoals een sport, waarvan je de technieken, waarschuwingen en middelen moet leren kennen om het 'veilig' te doen en het fijn te hebben. Het is juist iets prachtigs, iets groots, een geschenk van de Schepper. Het verdient om met waardigheid te worden behandeld."

Inmiddels zijn er vier uitzendingen geweest. Ook juf Chantal vindt het maar niks. Zij valt vooral over het nadoen van een penetratie. Toch vreemd, als je bedenkt dat kinderen op de basisschool deze beweging zelf al eeuwen nadoen op allerlei manieren, juist tegen de tijd dat ze in groep 7 en 8 zitten. De kans is groot dat ze via internet ook al zoveel meer gezien hebben dan juf Chantal...

Praten over seksualiteit

Misschien zit daar wel het probleem: veel volwassenen praten niet graag over seksualiteit. De technische uitleg van dingen die kinderen graag willen weten als ze 11, 12 jaar zijn (zaadlozing, erectie, tongzoenen, de eerste keer, klaarkomen), is veel moeilijker dan een verhaal over liefde en de bedoeling van God. Maar om kinderen te beschermen, ook tegen gebrek aan kennis bij anderen, is het goed dat ze les krijgen hierover. En met zo'n tv-programma krijgen leerkrachten prachtig materiaal aangereikt.

Er is dus nog een wereld te winnen. Praten over seks, en kinderen eerlijke antwoorden geven op hun vragen, is niet iets waar alle volwassenen aan toe zijn. Ouders niet. Juffen niet.

"Hoe moet je tongzoenen, pap?" is een vraag die de kinderen van Hugo Bos nooit aan hem gesteld hebben. Hij vindt het ook een abnormale vraag. Bos: "Een belangrijk deel van de schoonheid van de liefde tussen man en vrouw [dus niet tussen man en man - red.] is dat het verborgen is. In de verkeringstijd en tijdens het huwelijk mogen man en vrouw die liefde ontdekken. Het mysterie en de schoonheid van de liefde gaat weg wanneer je er op een technisch-platvloerse manier over praat. Over de schoonheid van je vrouw kun je gedichten schrijven, schilderingen maken, en boeken schrijven, maar het is nooit helemaal te bevatten."

Verder vindt Bos dat de overheid überhaupt geen voorlichting moet geven. "Seksuele voorlichting is een taak van de ouders. Kinderen zijn van de ouders en niet van de staat," aldus Bos. Amen.

Kerndoel 38

Maar scholen moeten wel. Sinds dit schooljaar is opgenomen in de kerndoelen van zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs, dat kinderen moeten leren over seks, en dat ze moeten leren respect te hebben voor de seksuele diversiteit in onze samenleving. (Zie: Besluit kerndoelen.)

Kerndoel 38 (basisonderwijs):

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Misschien had dr. Corrie haar boodschap niet moeten schreeuwen, maar het op stichtelijke toon moeten uitspreken. Want voor gelovigen die vinden dat homoseksualiteit abnormaal is, moet je ook respect kunnen opbrengen volgens datzelfde kerndoel. Of niet? Nog niet zo eenvoudig dus, dat kerndoel 38...


Feiten en cijfers

Een meerderheid van de jongeren met homoseksuele gevoelens die daar open voor uitkomen, heeft ooit te maken gehad met negatieve reacties op hun seksuele voorkeur, jongens meer dan meisjes. Het gaat vooral om schelden en pesten, op school en in de buurt. Een kwart van de jongeren is vriendschappen kwijtgeraakt. Een kwart van de jongeren ervaart ook dat medeleerlingen hun homoseksualiteit niet accepteren. Bijna de helft van de jongeren heeft suïcidegedachten gehad en een kwart daarvan heeft ook een suïcidepoging ondernomen.

Jongeren die biseksueel, relatief jong, religieus of allochtoon zijn, ervaren nog minder acceptatie en rapporteren meer depressieve klachten. Dat geldt ook voor meisjesachtige jongens en jongensachtige meisjes. Op middelbare scholen blijkt dat deze homoseksuele (of biseksuele) jongeren meer geweld ervaren en zich onveiliger voelen dan andere leerlingen. De onveiligheidsgevoelens van deze jongeren hangen ook sterk samen met geweld-ervaringen.
[Bron: Toelichting Besluit wijziging kerndoelen]