3 juni 2019 door Lisette Maasland

Draagt jouw kind een helm op de fiets?

In Nederland komen ieder jaar ongeveer 26.000 kinderen op de EHBO na een fietsongeluk. In 25% van deze gevallen is er sprake van hoofdletsel. Wist je dat het dragen van een fietshelm het risico op hoofd- of hersenletsel met 60% verlaagt? Dan is het toch best wel opvallend dat wel veel jonge kinderen zonder een helm over straat fietsen.

Dat is ergens ook begrijpelijk: Nederland is een fietsland. Kinderen leren al op jonge leeftijd fietsen en hoe ze moeten deelnemen aan het verkeer. En het dragen van een helm zijn we helemaal niet gewend. Juist daarom is het belangrijk om te weten dat een kind voor de rest van zijn of haar leven enorm veel last kan houden van een fietsongeluk.

Fietsongeluk

Bij een ongeluk denk je al snel aan een botsing met een andere fietser of automobilist. Dan kun je je kind als ouder wapenen door je kind te leren goed op te letten in het verkeer, zich aan de verkeersregels te houden en bij twijfel altijd de ander voorrang te geven. Maar een ongeluk hoeft niet altijd veroorzaakt te worden door een ander. Dat is meestal juist niet zo! De meeste fietsongelukken bij jonge kinderen worden veroorzaakt door het kind zelf: kinderen verliezen makkelijk hun balans of fietsen tegen een stoeprand aan. En dan kunnen ze een behoorlijke klap maken.

Fietshelm is noodzaak

Als neuroloog heeft Dr. Lisette Maasland dagelijks te maken met jonge slachtoffers met hersenletsel. Dit komt vaak door fietsongelukken. De maat was vol toen haar eigen zoon ook een fietsongeluk kreeg. Ondanks dat haar zoontje een helm droeg, had hij alsnog een flinke bult op zijn hoofd. Door haar dagelijkse werk, ziet ze de grote gevolgen van ongelukken in het verkeer bij jonge kinderen. Gevolgen die voorkomen hadden kunnen worden door het dragen van een fietshelm. Ze besloot een stichting op te richten om het gebruik van fietshelmen te stimuleren.

De stichting die daaruit ontstond heet Fietshelm is Hoofdzaak en zet zich in voor de veiligheid van kinderen in het verkeer door het dragen van fietshelmen te stimuleren. De stichting heeft zich als doel gesteld om de beeldvorming rondom fietshelmen te veranderen, zodat toekomstige generaties niet beter weten en zodat de fietshelm een standaard straatbeeld wordt.

Fietshelm verplicht?

In Nederland is een fietshelm niet verplicht, maar dat zou wel een betere oplossing kunnen zijn. Veel Europese landen hebben het dragen van een fietshelm wel verplicht gesteld, zoals Frankrijk, Zweden, Zwitserland en Spanje. In Duitsland is het niet verplicht voor kinderen om een fietshelm te dragen, maar is het inmiddels een ongeschreven wet dat kinderen daar een fietshelm dragen. 

Wist je dat...

  • Uit onderzoek van VeilgheidNL blijkt dat 74.400 personen als gevolg van een fietsongeluk de spoedeisende hulp hebben bezocht? 
  • Kinderen en jongeren hierbij de grootste risicogroepen zijn?
  • Van de kinderen die de spoedeisende hulp bezochten zo’n 10% behandeld werd aan hersenletsel?

Blijvende schade

Onze hersenen zijn het besturingscentrum van ons lichaam. Bij beschadiging is alles plots anders. Kapotte hersenen genezen niet, dus je loopt blijvende schade op en je hele leven verandert daardoor. Ieder jaar lopen 700 kinderen schedel-hersenletsel en blijvende gevolgen op, zoals invaliditeit, epilepsie, gedragsstoornissen, etc. Dit kan komen doordat kinderen zelf van hun fiets vallen, op de fiets in een botsing komen of uit het fietsstoeltje vallen. Iedere dag bij het fietsen lopen dus 2 kinderen hersenletsels op in Nederland. Dan is het toch eigenlijk gek, dat niet alle kinderen bescherming dragen op de fiets, maar bijvoorbeeld wel bij het skiën.

Praat mee!

Aangezien de stichting pas net is opgericht, zijn wij erg benieuwd in hoeverre dit onderwerp speelt onder de ouders van Nederland. Heb jij ervaringen die je met ons zou willen delen? Of heb jij een mening over het wel of niet dragen van helmen voor jonge kinderen? Stuur dan een e-mail naar  [email protected]. Als het doel van de stichting jou aanspreekt en jij ons wil helpen, dan komen wij ook graag met jou in contact! Voor meer informatie over fietshelmen voor kinderen en over de stichting kun je naar de website.