Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

28 oktober 2019 door Shelby Vos-van Andel

Dyslexie en nu?

De diagnose dyslexie is bij je kind gesteld, wat nu? En wat kun je thuis doen? Squla schreef er een artikel over.

Als leerkracht van de bovenbouw heb ik regelmatig kinderen in de klas gehad met dyslexie en in dit blog beschrijf ik wat je thuis kunt doen als jouw kind dyslexie heeft.

Kleine tip van de sluier: duik niet direct de boeken in om nog meer te oefenen, maar ga juist eens aan de slag met materialen zoals klei, zand of Lego!

Blijven oefenen met lezen, do or don't?

Na het dyslexieonderzoek volgt vaak ook een behandeltraject in de vorm van een dyslexietraining. Deze intensieve wekelijkse training brengt ook al extra huiswerk en leeswerk met zich mee. Wees dus alert dat het niet te veel wordt voor je kind. De periode voor het onderzoek is namelijk ook een intensief traject geweest om de hardnekkigheid van het leesprobleem aan te tonen. Bespreek met de behandelaar van de training wat hij/zij mee geeft aan huiswerk en of er dan ook nog extra gelezen moet worden thuis. Dit om je kind niet te overvragen. Mocht je toch nog wat extra's willen doen, steek dan in op leesplezier. Veel kinderen hebben het leesplezier inmiddels verloren doordat het lezen al langere tijd moeizaam gaat. Kies eens andere boeken: stripboeken, gedichten of informatieve boeken. Of maak er met de leesbingo van Squla een spelletje van! Je kunt ook werken aan woordenschat en leesplezier door middel van luisterboeken waarbij je kind niet op het lezen hoeft te focussen maar echt kan genieten van de verhaallijn.

Oefenen met dezelfde spellingcategorie

De spellingsregels onthouden en toepassen is lastig voor kinderen met dyslexie. Bij de dyslexietraining wordt hier intensief op geoefend en krijgt je kind hier meestal huiswerk van mee. Wil je graag extra oefenen met spelling, overleg dan ook met de leerkracht om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de spellingsregels die op dat moment in de klas behandeld worden. De verschillende regels van de Nederlandse taal zijn lastig uit elkaar te houden. Vaak staat er in de handleiding van de leerkracht een overzicht van welke spellingsregels in dat schooljaar per hoofdstuk behandeld worden. Als zowel jij als de dyslexiebehandelaar hier een kopietje van hebt kan er overal aan dezelfde regel worden gewerkt. Sommige behandelaars zoeken contact met de leerkracht om zo de begeleiding af te stemmen met school, dat is helemaal fijn! In de spellingmethode TaalExtra leren kinderen met leuke games en quizzen spelenderwijs en in kleine stapjes alle spellingregels.

Geen lezen of spelling, maar doe eens iets anders!

Voor zowel touwtje springen (en andere motorische activiteiten) als voorlezen is een goede samenwerking van meerdere gebieden in de hersenen nodig. Door motorische oefeningen te doen worden de verbindingen tussen deze hersengebieden geactiveerd. Lezen leren heeft te maken met de samenwerking tussen de verschillende hersenhelften. Veel spelen en bewegen zorgt ervoor dat de zenuwcellen gestimuleerd worden. Daardoor ontstaan goede en snelle verbindingen in de hersenen die nodig zijn voor het leesproces. Kinderen die visueel ingesteld zijn hebben vaak baat bij een visuele aanpak. Veel kinderen met leesproblemen hebben een goed ruimtelijk inzicht. Door van deze kracht gebruik te maken en de letters zelf te maken, worden ze beter onthouden. Je kunt bijvoorbeeld letters bouwen met Lego of Knexx. Of letters maken in het zand, scheerschuim of van klei. Het stappenplan in het boek ‘Dyslexie en touwtjespringen’ geeft aanwijzingen en gerichte adviezen voor ouders. Deze spelletjes en creatieve manier van oefenen, zoals het kleien van de letters, zorgen voor ontspanning. De stress van het niet kunnen lezen wordt minder en maakt plaats voor rust en meer zelfvertrouwen.

Dyslexie bespreekbaar maken

Behalve voor lezen en spelling is er bij de meeste dyslexietrainingen ook aandacht voor psycho-educatie. Dit houdt in dat de behandelaar het hebben van dyslexie aan je kind uitlegt. Is je kind al op jonge leeftijd onderzocht, dan zal dit nog op een iets speelsere manier gaan. Vanaf groep 5 of groep 6 is het vaak beter uit te leggen aan kinderen en kan je kind ook zelf hier informatie over opzoeken. Er zijn diverse boeken over dyslexie om (samen) te lezen. Zoals de Dyslexiesurvivalgids. Kinderen met dyslexie kunnen soms het gevoel hebben dat ze ‘anders’ zijn, maar dat is helemaal niet nodig. Kijk dan eens samen naar lijstjes van beroemde mensen met dyslexie op internet. Bijvoorbeeld Leonardo DaVinci, Albert Einstein, Steven Spielberg en Robbie Williams. Allemaal beroemdheden die heel veel bereikt hebben met hun talent!

Bron: Squla.nl