Home » Artikelen » E health werkt niet bij anorexia

"E-health werkt niet bij anorexia"

Door:

Stef van Delft

Het CDA wil online-hulpverlening voor eetstoornissen. Kinderpsychiater van Elburg reageert: "Voor boulimia bestaat het al en voor anorexia is het ronduit gevaarlijk".

"Bestrijd vuur met vuur", stelde Sabine Uitslag (CDA) onlangs in de Tweede Kamer. Als tegenhanger voor de pro-ana sites wil zij dat zorginstellingen internet-behandelingen tegen eetstoornissen gaan aanbieden. Zij vroeg minister Rouvoet om er bij de zorginstellingen op aan te dringen deze internet-hulp op te zetten. Uitslag maakt zich vooral zorgen om de groep jonge kinderen.

Boulimia

"Die hulpverlening bestaat deels al, maar dan betreft het allemaal internet-behandelingen voor boulimia", zegt Annemarie van Elburg, medisch manager bij Rintveld, centrum Eetstoornissen in Zeist, en voorzitter van de Nederlands Academie voor Eetstoornissen.

"Een voorbeeld van zo'n behandeling is 'Boulimia de baas'. Ook voor binge eating zijn interventies via internet mogelijk." [Bij 'binge eating' of 'bingen' gaat het om vreetbuien - red.]

Geen nut bij anorexia

"Maar bij anorexia nervosa biedt online behandeling voor de jonge doelgroep geen oplossing", vervolgt Van Elburg. "Dat komt vooral doordat deze jonge patiënten uit zichzelf geen hulp zoeken. Als ze in behandeling komen, gebeurt dat vrijwel altijd via hun ouders."

"Anorexiapatiënten hebben nu eenmaal geen motivatie voor behandeling, dat hoort bij het ziektebeeld. Ze zoeken geen hulp, juist omdat ze bang zijn om wat ze dan gaan verliezen."

Gevaarlijk

Van Elburg vindt internet-behandeling juist een gevaar voor jonge patiënten met anorexia nervosa. "Binnen de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen maken we ons wat dat betreft juist zorgen over internet. Bij anorexia is namelijk het lichamelijke onderdeel van de zieke al snel heel gevaarlijk. Dat geldt vooral bij de jongeren, omdat zij simpelweg weinig reserves hebben."

"Hongeren levert bij hen snel ernstige schade op aan het lichaam. Deze patiënten moet je dus vooral regelmatig zien en goed onder controle houden. Dat is met behandeling via internet niet mogelijk. Het risico van hulp via internet is juist dat mensen langer buiten beeld blijven en nog later in behandeling komen dan nu het geval is."

Ervaringsdeskundigen

Sabine Uitslag bepleitte in de Tweede Kamer ook ervaringsdeskundigen in te zetten bij eetstoornissen. Maar dit voorstel beziet Van Elburg eveneens kritisch.

"Er worden bij eetstoornissen al op veel plaatsen ervaringsdeskundigen ingezet. Dat werkt heel goed. Maar juist voor de heel jonge patiënten met anorexia nervosa is de inzet van ervaringsdeskundigen niet geschikt. Je hebt dan namelijk een groot risico dat er een averechts effect optreedt, dat de jonge patiëntjes juist de vermageringstechnieken overnemen. Anorexia is immers heel besmettelijk, net als automutilatie."

Stef van Delft

is redacteur van het maandblad Psy, over geestelijke gezondheid en verslaving. Psy is een uitgave van GGZ Nederland.

Naschrift: 

[29 november 2016] We zijn inmiddels 7 jaar verder (het bovenstaande artikel stamt uit 2009) en we vroegen ons af hoe Annemarie van Elburg - inmiddels ook hoogleraar klinische psychologie in Utrecht - er nu over denkt. Vindt ze nog steeds dat e-health niet geschikt is voor anorexia?

Het hangt ervan af hoe je e-health definieert, vindt ze. Voor een echte behandeling is live contact nog steeds onontbeerlijk. Ze staat daarin niet alleen. Het wordt ook opgenomen in de zogenaamde Zorgstandaard, die binnenkort uitkomt.

Maar voor allerlei andere zaken kan online hulpverlening zeker nuttig zijn, aldus Van Elburg. Zoals:

  • beginnende bewustwording via Proud2beMe
  • online ondersteuning van de behandeling via een platform als Karify
  • online terugval-preventie (zoals het APK-programma van het Rintveld centrum voor eetstoornissen).

Redactie Ouders Online

Meer over

Lees verder