Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen

18 oktober 2009 door Henk Boeke

Een hardnekkig misverstand over 'voogdij'

Veel mensen gebruiken het woord 'voogdij' als ze eigenlijk 'ouderlijk gezag' bedoelen. Dat zijn twee heel verschillende dingen!

Er blijkt een hardnekkig misverstand te bestaan over het begrip 'voogdij'. We krijgen daar dagelijks veel vragen over, bijvoorbeeld:

De moeder van mijn kind besluit naar een andere plaats te verhuizen, en wil haar kind van haar adres overschrijven naar mijn adres. We hebben 100% co-ouderschap, dus een week bij mij en een week bij haar. Maar mijn zoon staat op dit moment bij haar ingeschreven. Doordat zij verhuist naar de andere kant van het land gaat mijn zoon volledig bij mij wonen en wordt hij bij mij ingeschreven. Wat houdt dit in voor de voogdij? Kan ik volledige voogdij krijgen over mijn zoon en zo ja, hoe doe ik dat?

Voor de voogdij betekent de adreswijziging niets, omdat voogdij hier helemaal niet aan de orde is.

Ouderlijk gezag

Voogdij gaat pas een rol spelen als er niemand meer is met ouderlijk gezag. Dat kan dus alleen in de volgende situaties:

  • als beide ouders zijn overleden;
  • of als één ouder het eenhoofdig gezag had, en overleden is;
  • of bij een gerechtelijke ondertoezichtstelling (OTS).

Wat de vader uit het bovenstaande voorbeeld waarschijnlijk bedoelde, is dat hij misschien 'eenhoofdig gezag' zou kunnen aanvragen. Hoe dat werkt, hebben we eerder beschreven in ons artikel Gezamenlijk gezag en eenhoofdig gezag.

En wat die adreswijziging betreft: die heeft alleen consequenties voor zaken als kinderbijslag en alleenstaande-ouderkorting.

Voor meer informatie over échte voogdij-kwesties, zie: Voogdijregeling (1) en de daarop volgende artikelen.