Home » Artikelen » Geen ouderbijdrage voor hoogbegaafden

Geen ouderbijdrage voor hoogbegaafden

Door:

Lotte Cats

Regelmatig vragen scholen een verplichte ouderbijdrage voor de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen. Die kunnen dan deelnemen aan een plusklas of Leonardo onderwijs. Niet betalen betekent uitsluiting van de extra ondersteuning. Dat mag niet.

Passend onderwijs

Scholen moeten hun aanbod afstemmen op de individuele ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Dat geldt niet alleen voor leerlingen die ergens moeite mee hebben, maar ook voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben.

Hoogbegaafde leerlingen hebben behoefte aan extra aanbod. Het 'samenwerkingsverband' [van scholen in een regio, die samenwerken op het gebied van 'passend onderwijs' - red.] bepaalt hoe die ondersteuning eruit ziet. In het zogenaamde 'schoolondersteuningsprofiel' staat welke ondersteuning de school kan bieden voor hoogbegaafde kinderen. Naast deze basisondersteuning kan het samenwerkingsverband ook betalen voor extra aanbod.

Eigen bijdrage: altijd vrijwillig

De eigen bijdrage van ouders aan het onderwijs is altijd vrijwillig, en de school hoort passend onderwijs te bieden. Er kan dus geen verplichte eigen bijdrage zijn voor de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

Kamerlid Tjitske Siderius (SP) stelde hierover Kamervragen, waarop de staatssecretaris reageerde: "Ik ben van mening dat het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen net als voor andere leerlingen vrij toegankelijk en kosteloos moet zijn. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs moeten voorzien in een passend aanbod voor elke leerling, ook voor hoogbegaafde leerlingen."

Lotte Cats

is medewerker van Ouders & Onderwijs (informatiepunt voor ouders, gesprekspartner voor de overheid en de onderwijssector, en verbinder van ouders rond het onderwijs). Het bovenstaande artikel werd eerder gepubliceerd op www.oudersonderwijs.nl.

Meer over

Reacties

Mijn zoon gaat naar het amos

Mijn zoon gaat naar het amos unique onderwijs en de eigen bijdrage is daar fors en als je niet betalld kunnen ze het onderwijs niet aanbieden.
de klas bestaat uit 20 leerlingen max en daarom is de extra bijdrage zo hoog om maar te zorgen dat het kosten dekkend is.
kort door de bocht betekent dit niet betalen is dus geen onderwijs op niveau en kwaliteit kunnen geven.

Probleem: om uit de kosten te

Probleem: om uit de kosten te komen moeten de klassen gemiddeld groter zijn dan 20. Je wil dat andere kinderen dan niet in die klas zitten. Maar wie betaalt die kosten dan? Voor elk kind zou het wenselijk zijn om kleinere klassen te hebben, maar dan zou de begroting van onderwijs of de begrotingskwaliteiten van de besturen moeten verbeteren.
Elk kind heeft recht op onderwijs op niveau met goede kwaliteit.

Mijn jongste twee kinderen

Mijn jongste twee kinderen zitten op een basisschool waar ze fulltime HB onderwijs krijgen. Deze HB klassen zijn 28 leerlingen groot (wat ook het afgesproken maximum is). Er wordt geen extra ouderbijdrage gevraagd. Kwaliteit en niveau van het geboden onderwijs zijn prima, wij zijn er erg tevreden over. Kortom: het kàn wel.

Hier een kind met voltijds hb

Hier een kind met voltijds hb-onderwijs met een maximum van 22 kinderen per klas en een zeer hoge ouderbijdrage. Daarnaast moet je kind een laptop mee anders kan hij weer naar huis.
Als je niet betaald wordt je kind per direct uit de hb-klas gezet ook al is er een OPP waarin staat dat voltijds hb-onderwijs het enig passende is. De plek wordt direct vergeven aan een ander kind en je komt pas weer op de wachtlijst als je je 'schuld' aan school hebt betaald.
Waarschijnlijk kan het ook best op de manier van de school van Jippox, maar willen ze het niet.
Vorige school had een ouderbijdrage van 30 euro per kind per jaar voor de feestelijkheden van Sinterklaas en het schoolreisje enzo. Dat vind ik een prima bedrag, huidige school zit boven de 3000 per kind per jaar. En dan vindt de directie het nog vreemd dat er nagenoeg alleen maar rijke ouders op het schoolplein staan.

Waarom moet een HB klas uit

Waarom moet een HB klas uit weinig kinderen bestaan? Je hebt dan dus al meer kinderen op hetzelfde niveau als op een gewone basisschool (waar 80-130 bij elkaar zit) en dan moet de klas nog steeds klein?

Hier een dyslectisch kind met

Hier een dyslectisch kind met zware rekenproblemen. Ik heb krom gelegen om de extra hulp te bekostigen die ze nodig had. Ik wou dat het op school gebeurde, maar dat gebeurde niet.
Ik begrijp heel goed de strekking van dit artikel en ik vind zeker dat extra begeleiding kostenloos moet zijn en dat passend onderwijs voor iedereen is. Scholen moeten expertise in huis halen, ook voor hoogbegaafde kinderen. Hebben de scholen er geen geld voor, dan vragen ze het aan de ouders.

Lees verder