Vakantie winnen voor het hele gezin? Doe nu mee met onze leuke actie!

5 juli 2016 door Lotte Cats

Geen ouderbijdrage voor hoogbegaafden

Regelmatig vragen scholen een verplichte ouderbijdrage voor de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen. Die kunnen dan deelnemen aan een plusklas of Leonardo onderwijs. Niet betalen betekent uitsluiting van de extra ondersteuning. Dat mag niet.

Passend onderwijs

Scholen moeten hun aanbod afstemmen op de individuele ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Dat geldt niet alleen voor leerlingen die ergens moeite mee hebben, maar ook voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben.

Hoogbegaafde leerlingen hebben behoefte aan extra aanbod. Het 'samenwerkingsverband' [van scholen in een regio, die samenwerken op het gebied van 'passend onderwijs' - red.] bepaalt hoe die ondersteuning eruit ziet. In het zogenaamde 'schoolondersteuningsprofiel' staat welke ondersteuning de school kan bieden voor hoogbegaafde kinderen. Naast deze basisondersteuning kan het samenwerkingsverband ook betalen voor extra aanbod.

Eigen bijdrage: altijd vrijwillig

De eigen bijdrage van ouders aan het onderwijs is altijd vrijwillig, en de school hoort passend onderwijs te bieden. Er kan dus geen verplichte eigen bijdrage zijn voor de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

Kamerlid Tjitske Siderius (SP) stelde hierover Kamervragen, waarop de staatssecretaris reageerde: "Ik ben van mening dat het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen net als voor andere leerlingen vrij toegankelijk en kosteloos moet zijn. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs moeten voorzien in een passend aanbod voor elke leerling, ook voor hoogbegaafde leerlingen."