Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

2 februari 2013

Geen verplichte kosten bij continurooster

Bij een continurooster hoef je geen extra geld voor de middagpauze te betalen. De wetgeving hierover is helder, maar scholen gaan nogal eens de fout in.

Bij een continurooster mag aan de ouders geen verplichte bijdrage voor de middagpauze worden gevraagd. De wetgeving hierover is helder, maar scholen gaan nogal eens de fout in.

De reden dat bij een continurooster voor de middagpauze geen kosten in rekening mogen worden gebracht, is dat de pauze onder de onderwijstijd valt en alle leerlingen verplicht op school lunchen. Scholen mogen ouders wel om een vrijwillige bijdrage vragen.

Een moeder wendde zich tot de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs om de werkwijze van de school van haar kind aan de kaak te stellen. Zij werd door de LKC in het gelijk gesteld.

Bron:

  • Uitspraak van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs