8 juli 2015

Gratis schoolboeken

In principe zijn de schoolboeken voor het voortgezet onderwijs nog steeds gratis. Maar hoe zit het met werkboeken? En andere leermiddelen? En de borg?

Het kabinet was van plan om vanaf het schooljaar 2015-2016 de gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs af te schaffen. Maar uiteindelijk is besloten om deze maatregel niet door te laten gaan. Ze worden dus nog steeds betaald door de school. (Wat een hoop gedoe voor ze is, vanwege de administratieve rompslomp met officiële aanbestedingen, etc., maar dat is een ander verhaal.)

Even terzijde: Ouders Online is ontzettend vóór gratis schoolboeken. Niet alleen omdat dat prettig is voor ouders met weinig geld, maar vooral omdat het de educatieve uitgeverijen een beetje in bedwang houdt, om hun boeken niet al te duur te maken. Want ga maar na: als de school de boeken moet betalen, dan zullen ze beslist op de kleintjes letten, en de prijs/kwaliteits-verhouding scherp in de gaten houden. Alles wat te duur is, wordt domweg niet ingekocht, en zal dus uit het aanbod verdwijnen. Als daarentegen de ouders de boeken moeten betalen, maakt het voor de school niet zoveel meer uit, en kunnen ze veel te dure boeken op de lijst zetten.

Overigens is niet álles gratis. De meeste leermiddelen zijn gratis, maar sommige niet:

Wél gratis

De volgende boeken en leermiddelen zijn gratis:

 • leerboeken, werkboeken, projectboeken en tabellenboeken, examentrainingen en examenbundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd's en/of dvd's die een leerling in dat leerjaar nodig heeft;
 • licentiekosten van digitaal leermateriaal;
 • lesmateriaal van extra (keuze)vakken;
 • lesmateriaal voor leerlingen met een leesbeperking, zoals visueel gehandicapten en leerlingen met dyslexie.

Niet gratis

De volgende boeken en leermiddelen moeten door de ouders zelf betaald worden:

 • atlassen;
 • woordenboeken;
 • rekenmachines;
 • agenda's;
 • sportkleding;
 • gereedschap;
 • schriften en multomappen;
 • pennen.

Werkboeken

Werkboeken vallen onder gratis schoolboeken (zie boven) maar scholen zijn wel bevoegd om erop te besparen, door ze langer dan een schooljaar te gebruiken. Een school mág leerlingen dus vragen om niet te schrijven in de werkboeken.

Let op: als de school duidelijk heeft laten weten dat er niet in de werkboeken geschreven mag worden, en als uw kind dat toch gedaan heeft, dan mag de school u vragen om die werkboeken te vergoeden. (Maar nogmaals: alleen als het vooraf duidelijk gezegd is. Bij voorkeur door een mededeling in de schoolgids.)

Borg

Scholen mógen een borg vragen voor de gratis schoolboeken en lesmaterialen. Zodat ze weer netjes terugkomen. Maar ouders hoeven zo'n borg niet per se te betalen. Een borg vragen mag alleen onder de volgende voorwaarden:

 • voor ouders moet in ieder geval duidelijk zijn wat de borgregeling inhoudt, en hoe de school omgaat met schade aan boeken;
 • de borg voor schoolboeken moet vrijwillig zijn. (Je mag de borg dus weigeren te betalen. Maar vanzelfsprekend moet je dan wel de eventuele schade betalen als de boeken slecht terugkomen);
 • de medezeggenschapsraad (MR) moet hebben ingestemd met de borgregeling;
 • de school moet ervoor zorgen dat de leerlingen aan het begin van het schooljaar hun schoolboeken hebben. Ook als de ouders of verzorgers de borg niet willen betalen;
 • als een ouder heeft ingestemd met de borg (onder de bovenstaande voorwaarden), mag de school eisen dat de ouder zich aan de borgovereenkomst houdt;
 • als de school de levering van boeken uitbesteedt aan een distributeur (zoals Iddink of Van Dijk), blijft de school verantwoordelijk voor de levering van de gratis schoolboeken.

Uitzonderingen

Schoolboeken zijn niet gratis voor leerlingen in de volgende onderwijstypen:

 • particulier voortgezet onderwijs;
 • volwassenenonderwijs (vavo);
 • middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Een uitzondering hierop zijn middelbare scholieren van 16 en 17 jaar die via het vavo hun diploma halen. Voor deze groep leerlingen zijn de schoolboeken wel gratis. Zij blijven namelijk ingeschreven bij het voortgezet onderwijs.

Bron

Rijksoverheid.nl