Vakantie winnen voor het hele gezin? Doe nu mee met onze leuke actie!

29 mei 2014

'Grip Op Je Dip' werkt

Heb je een depressieve puber, dan kun je die met een gerust hart naar 'Grip Op Je Dip' sturen.

De gratis online cursus Grip Op Je Dip is ├ęcht effectief, concludeert onderzoeker Rianne van der Zanden in haar proefschrift, dat ze op 27 mei 2014 verdedigde.

Grip Op Je Dip is bedoeld voor depressieve jongeren. Bijna 1 op de 3 deelnemers bleek na de cursus depressievrij, wat behoorlijk succesvol is.

Jongeren zijn vanwege hun angst voor stigmatisering niet zo snel geneigd om hulp te zoeken. Een anonieme dienst als Grip Op Je Dip is bedoeld om dat probleem op te lossen. En dat werkt, zo blijkt.

Hoe ziet een depressie bij kinderen er eigenlijk uit?

In de puberteit verandert de hormoon-huishouding nogal, wat gepaard kan gaan met humeurigheid. Dat is normaal. Maar het hoort wel snel voorbij te gaan. Het is niet normaal als een kind intens lijdt aan het leven, en aan zichzelf.

Als de somberheid langere tijd duurt, is het wel belangrijk om eens te onderzoeken wat er aan de hand is. Een kind kan het dan echt niet meer zelf oplossen. Zodra je merkt dat het schoolwerk eronder gaat lijden, of dat vriendschappen verwateren of aflopen, moet je aan de bel trekken. Een kind dat spijbelt, veel alleen op de eigen kamer zit, of zijn bed niet meer uitkomt, moet je helpen.

Een depressie bij kinderen en jongeren verloopt anders dan bij volwassenen. Depressieve kinderen zijn somber, maar kunnen soms nog best lol hebben. Daarom is een depressie bij kinderen en jongeren moeilijker te diagnosticeren dan bij volwassenen.

Toch zijn er wel een aantal kenmerken die op een depressie kunnen duiden:

  • Je spreekt van een depressie bij kinderen wanneer de somberheidsklachten langer dan 2 weken duren.
  • De somberheid uit zich ook in gedragsproblemen. Met name jongens laten vooral negatief gedrag zien, zoals agressief gedrag, prikkelbaar gedrag en humeurig gedrag.
  • Het kind voelt zich vaak waardeloos en is meer dan normaal bezig met de dood. Ook heeft het kind vaak een pessimistische kijk op het (eigen) leven.
  • Vaak heeft het kind problemen met vriendschappen, omdat het zich terugtrekt of agressief gedrag vertoont.
  • Vaak heeft het kind minder eetlust, slaapt het slecht en is het dus moe.
  • Het kind kan zich moeilijk concentreren op school, gedraagt zich vervelend, en vertoont slechte schoolprestaties.

Meer informatie