6 oktober 2015

Hoe denken ouders over zichzelf?

Hoe zien ouders zichzelf? Als worstelende stumpers of zelfbewuste geweldenaars? Het NJi zocht het uit.

Met 85% van onze kinderen gaat het goed. Toch wordt er door de media en op straat veel geklaagd over 'de jeugd van tegenwoordig', en krijgen ouders en andere opvoeders hiervan vaak de schuld. Te veel focus op risico's en problemen kan ouders onnodig onzeker maken. Zij kunnen zich té verantwoordelijk gaan voelen voor het falen of slagen van hun kind, wat weer leidt tot overbezorgdheid of zelfs faalangst.

Hoe denken ouders daar zelf eigenlijk over? Hoe zien ze zichzelf als opvoeders? Het NJi (Nederlands Jeugdinstituut) zocht het uit. Ruim 800 ouders deden mee aan het onderzoek.

Bevindingen

Wat opvalt, is dat veel ouders (bijna 30%) opvoeden een ware stress-klus vinden. Gelukkig vindt ruim 70% dat niet, maar bijna een derde is toch wel veel...

Verheugend is dat de meeste ouders (zo'n 75%) er altijd of meestal wel in slagen om werk en gezin te combineren. Een derde van de ouders (bijna 35%) ervaart echter wel de druk om een perfecte ouder te zijn.

Andere conclusies uit het onderzoek:

  • verreweg de meeste ouders zijn in principe tevreden over zichzelf als opvoeder, en vinden dat ze goed voor hun kinderen kunnen zorgen;
  • tegelijkertijd vinden 7 op de 10 ouders opvoeden moeilijker dan ze dachten; een kwart heeft wel eens het gevoel de opvoeding niet meer in de hand te hebben;
  • de helft van de ouders voelt zich verantwoordelijk voor het falen of slagen van hun kinderen;
    ouders hebben behoefte aan praktische en eenduidige informatie van deskundigen (klacht: vaak tegenstrijdige informatie!) maar ze willen net zo vaak verhalen van andere ouders horen;
  • ouders vinden de huidige informatie (die tot hen komt via de media) vaak te negatief en te tegenstrijdig;
  • ouders willen meer aandacht voor wat er goed gaat bij het opvoeden, en vinden dat ouders elkaar vaker een compliment zouden moeten geven.

Positieve 'high five'-campagne

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste ouders meer aandacht willen voor wat er wél goed gaat in de opvoeding. Daarom is het NJi een actie gestart om ouders te complimenteren. Met de hashtag #h5topouders zouden we elkaar een hart onder de riem kunnen steken.

Bijvoorbeeld over hoe andere ouders opvoeden, hoe ze werk en gezin combineren, of wat je ook maar waardeert aan andere ouders (maar lang niet altijd uitspreekt). Je kunt filmpjes, foto's, of berichtjes posten op Facebook of Twitter, etc., met de hashtag #h5topouders.

Ons is die actie wat te klef, en het onderzoek had sowieso een vrij hoog zelf-felicitatie-gehalte, maar wat minder incidenten-journalistiek, over wat er soms fout gaat, dat zou wel mooi zijn. (Wat bedoelen we daarmee? Bijvoorbeeld dat sex-voor-een-breezer verhaal. Dat is ooit een paar keer voorgekomen in kelderboxen in Amsterdam, en haalde daardoor de media, maar is absoluut geen realistisch beeld van de jeugd in het algemeen. Hetzelfde geldt voor de banga-lijsten. Ook die kwamen incidenteel voor, maar werden vooral populair toen de media erover gingen berichten.)

Bron: Een high5 voor ouders – NJi, 2015