Vakantie winnen voor het hele gezin? Doe nu mee met onze leuke actie!

2 februari 2013

Huisarts mag binnenkort naar jeugdhulp verwijzen

Binnenkort krijgt de huisarts de bevoegdheid om naar alle vormen van jeugdhulp te verwijzen. De meningen daarover zijn verdeeld.

Wat een verrassing! Al jaren raden we ouders aan om bij álle problemen met je kind eerst eens met de huisarts te gaan praten. Die kent het gezin, en kan je doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie. Dachten we. Dat kón dus helemaal niet, blijkt nu. Maar binnenkort juist wel.

In het kader van de nieuwe Jeugdwet, die binnenkort van kracht wordt, krijgt de huisarts de bevoegdheid om naar alle vormen van jeugdhulp te verwijzen. Dus niet alleen bij gezondheidsproblemen maar ook bij problemen rond opvoeding en gedrag.

Veel jeugdhulpverleners vinden het maar niks, dat de huisarts zo'n belangrijke rol gaat krijgen.

Uit een poll op de site van het NJi (Nederlands Jeugdinstituut) blijkt dat slechts de helft van de jeugdhulpverleners het een goed plan vindt om de huisarts de bevoegdheid tot doorverwijzen te geven.

Een greep uit de negatieve reacties:

  • M. Booij (manager schoolmaatschappelijk werk): Nee, dat is geen goed idee. Huisartsen gaan alleen af op het verhaal van de ouders. Ze winnen b.v. geen informatie in bij scholen of omgeving. Daarom is het moelijk voor hen om te bepalen welke hulp het best past bij de situatie.
  • Nanette Oei (jeugdarts): Nee, dat is geen goed idee. Huisarts is onvoldoende geschoold in deze materie. Zou moeten doorverwijzen naar de jeugdarts (de specialist) of deze moeten consulteren.
  • Riet Haasnoot (stafarts afdeling JGZ GGD Twente): Nee, dat is geen goed idee. Jeugdartsen zijn hiervoor beter toegerust, in de praktijk meer samenwerking in het veld. In de JGZ zijn huisbezoeken en begeleiding mogelijk en is soc.med. dossier vanaf geboorte aanwezig.
  • Dineke Brouwers (beleidsmedewerker jeugdgezondheidszorg): Nee, dat is geen goed idee. De jeugdzorg is een te specialistisch vakgebied waar de huisarts onvoldoende kennis van heeft. Beter om de jeugdarts te laten verwijzen en daarbij de huisarts te informeren.

Even voor de duidelijkheid: de 'jeugdarts' die hierboven vaak genoemd wordt, is iemand die ouders niet of nauwelijks kennen. Weet ú wie dat is? Waarschijnlijk niet. Het is de schoolarts, zeg maar. Van de GGD. (Waarmee we niets ten nadele van deze mensen willen zeggen, die beslist heel nuttig werk doen. Maar uit ons eigen onderzoek Code Oranje blijkt dat ouders er weinig affiniteit mee hebben.)

Bronnen: