14 september 2014

Inzien kinddossier kan lastig zijn

De GGD Utrecht maakt het ouders erg moeilijk om het dossier van hun kind in te zien. Hoe los je dat op?

Als je wilt weten wat er allemaal over je kind is vastgelegd door de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en schoolarts), dan kun je een kopie van het dossier opvragen. Zo kun je er bijvoorbeeld achter komen of je verdacht wordt van kindermishandeling als je kind zich ooit een blauwe plek had gevallen. Of dat je kind te boek staat als zeden-delinquent omdat hij ooit doktertje gespeeld heeft in de bosjes bij school. (We verzinnen dit niet; het gebeurt.)

Ook kun je vragen wie er allemaal dat dossier hebben ingezien. Ook handig om te weten, omdat het uitdrukkelijk om een medisch dossier gaat, dat dus niet zomaar ingezien mag worden door jeugdzorg of de politie.

Voor al dit soort situaties publiceerden we een tijdje geleden een voorbeeldbrief. Dat zou afdoende moeten zijn, dachten we, om de gewenste informatie te krijgen. Maar dat kan tegenvallen.

GGD Utrecht doet moeilijk

We kregen een vraag van een bezorgde moeder die het dossier van haar kind wilde inzien, en wilde weten wie er de laatste tijd nog meer in dat dossier gegrasduind had. Hoe moest dat nou, vroeg ze ons, want de GGD Utrecht, die dat dossier beheert, maakt het haar wel érg moeilijk.

Eerst had ze de GGD gebeld om te vragen aan wie haar brief gericht moest worden. Aan helemaal niemand, was het antwoord, want brieven met een verzoek tot inzage werden niet geaccepteerd. Ze zouden wel een formulier sturen; zo was het nu eenmaal geregeld.

Okee, dan maar een formulier. Het vervelende was alleen dat dat formulier wél de mogelijkheid bood om inzage te vragen, maar niet om te vragen welke personen en instanties het dossier al eerder hadden ingezien. Sterker nog: als ze dat aanvullende verzoek nog even erbij zou krabbelen, zou het hele formulier ongeldig worden en zou ze helemaal niets krijgen.

Wat nu?

De vraag was dus: wat nu? We legden het voor aan een aantal privacy-juristen. Het helderste antwoord kwam van Ot van Daalen, van advocatenkantoor Digital Defence:

"Het is onzin dat een inzageverzoek alleen met het formulier van de gemeente mag worden ingediend; je mag dat verzoek ook in je eigen woorden aan de gemeente sturen. Bovendien heb je op grond van artikel 35 Wbp recht op inzage in de 'ontvangers of categorieën van ontvangers' van je persoonsgegevens. De GGD moet dus ingaan op dat verzoek," aldus van Daalen.

Oftewel: toch gewoon maar een briefje sturen, die GGD moet niet zo zeuren. Ze zijn domweg verplicht om zo'n brief in behandeling te nemen.

Natuurlijk hebben we de GGD zelf nog even gebeld hierover, maar daar was niemand beschikbaar voor commentaar.

Digitaal inzien?

Is het eigenlijk niet mogelijk om de gewenste gegevens online op te vragen? Nee, dat kan helaas (nog) niet.

Eén van onze juristen maakte ons attent op een proef van de gemeente Amsterdam om online je gegevens te kunnen inzien maar daar heb je weinig aan, constateerden we.

Op de website van de gemeente Amsterdam staat op een diep verborgen pagina dat het alleen maar gaat om gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP), oftewel de gegevens waar je normaal een uittrekseltje voor haalt. Dus niet de gegevens die de jeugdgezondheidszorg van je kinderen heeft opgeslagen. (Vervolgens kun je de BRP-gegevens opvragen via MijnOverheid, maar dat is verder niet zo spannend. Het werkt.)

Meer informatie

Behalve een voorbeeldbrief voor het inzien van gegevens hebben we ook voorbeeldbrieven om bezwaar te maken tegen het opnemen van gegevens in het digitale dossier. Zie: Bezwaar maken tegen het EKD - voorbeeldbrieven.