Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen

7 juni 2018 door Marit Odink

Kan beëindiging van het ouderlijk gezag ongedaan worden gemaakt?

Oftewel: kun je het ouderlijk gezag weer terugkrijgen als dat ooit ontnomen is? Ja, dat kan. Via de rechter. (Vroeger heette 'beëindiging van het ouderlijk gezag' overigens 'ontzetting uit de ouderlijke macht'.)

We kregen een vraag van een moeder bij wie het gezag 10 jaar geleden was beëindigd. Ze vroeg of ze zich weer kon mengen in het gezin. Haar man vond het goed. Hoe zit dat, juridisch gezien?

Beëindiging van het ouderlijk gezag hoeft niet definitief te zijn. Door herstel in het gezag kan de beëindiging inderdaad weer ongedaan worden gemaakt.

Beëindiging is een maatregel waarbij het gezag over de kinderen aan één van de ouders (of beide) wordt ontnomen. 'Gezag' is de bevoegdheid van een ouder om beslissingen te nemen over zijn of haar kind. Dit betekent bijvoorbeeld dat de ouder een bepaalde schoolkeuze voor het kind kan maken, en dat hij of zij kan bepalen met wie het kind kan omgaan.

Er kan beëindiging van het ouderlijk gezag worden gevraagd (o.a. door de Raad voor de Kinderbescherming, of door het Openbaar Ministerie) als een kind gevaar loopt, en de ouder niet in staat is om het gezag uit te oefenen, of misbruik maakt van het gezag. Bijvoorbeeld bij misbruik, of ernstige verwaarlozing. In het belang van het kind kan de rechter dan besluiten om het gezag te beëindigen.

Zodra u ervan overtuigd bent dat u (weer) de verantwoordelijkheid kunt dragen voor uw kinderen, kunt u de rechter verzoeken om het gezag te herstellen. Dat kan hij doen, als dat in het belang van het kind is, of als u weer in staat bent de verantwoordelijkheid te dragen.