8 mei 2014 door Henk Boeke

Kat en muisspel rond ZoomMath

Deze week zijn de eindexamens gestart. De jacht op de grafische rekenmachines is geopend!

Wie eindexamen havo of vwo doet, mag bij wiskunde een grafische rekenmachine gebruiken. Handig! Vooral omdat zo'n ding een geheugen heeft waar je extra apps in kunt laden. Bijvoorbeeld: ZoomMath. Maar dat mag niet. Want ZoomMath zegt gewoon alles voor, en dat is niet de bedoeling. Het gebruik ervan geldt als 'fraude', met alle gevolgen van dien. (Een onherkansbare 1, oftewel 'gezakt'.)

Controle vooraf

ZoomMath is een serieuze app, die vooral gebruikt wordt door mensen die voor hun beroep algebraïsche berekeningen - zoals afgeleiden en primitieven - moeten uitvoeren. Hij is echter ook populair onder scholieren (ongeveer 80% weet van zijn bestaan, of gebruikt hem daadwerkelijk) en menigeen overweegt hem te gebruiken bij het examen. Niet doen. Er gaat namelijk gecontroleerd worden. Maar hoe? En hoe effectief is die controle?

Het College voor Examens (CvE), de verantwoordelijke overheidsinstantie, stuurde een brief naar de scholen, met instructies. Het komt erop neer dat vlak voor het examen alle grafische rekenmachines gecontroleerd zullen worden. De meeste scholen hebben dit inmiddels al doorgegeven aan de leerlingen. Met het verzoek om een half uur eerder te komen.

Het is uitdrukkelijk niet zo dat het hele geheugen gewist of gereset zal worden. Er wordt alleen gecontroleerd met de APPs-knop wat erin zit. Dat mag dus niet Zoom100, Zoom200, etc. zijn.

Niet waterdicht

Het probleem is natuurlijk dat iemand die echt de boel wil flessen, zijn best zal doen om zijn ZoomMath te verbergen. Daar zijn ook al apps voor beschikbaar. Het CvE zegt daarover:

Als er slechts één applicatie geïnstalleerd is ('Finance'), kan dit erop wijzen dat andere applicaties verborgen zijn, bijvoorbeeld door gebruik van de 'Fake'-applicatie. In zo’n geval kan leerlingen worden gevraagd of dit het geval is en kunnen de leerlingen tijdens het examen nogmaals gecontroleerd worden.

Maar het CvE constateert ook dat een waterdichte controle eigenlijk onmogelijk is:

Het CvE realiseert zich dat de ontwikkeling die de grafische rekenmachines doormaken een lastige situatie schept voor scholen en dat een 100% sluitende controle van het verbod op ZoomMath niet mogelijk is.

Stap voor stap

Sommige leerlingen, die ZoomMath nog nooit gebruikt hebben, vragen zich af waarom er eigenlijk zo moeilijk wordt gedaan over die app. Wat heb je eraan? Bij het beantwoorden van de examenvragen moet je immers stap voor stap aangeven hoe je tot je antwoord gekomen bent. Dus als je met één druk op de knop het antwoord krijgt, en noteert op het antwoordvel, heb je niet voldaan aan de opdracht.

Maar dat is nou juist het mooie van ZoomMath. Dat je juist wél stap voor stap het antwoord krijgt voorgeschoteld... (Zie de afbeelding bij dit artikel.)

Moeten whizz-kids sowieso niet gewoon slagen?

Ook sommige ouders hebben zo hun twijfels over die brief. Het is toch juist mooi als leerlingen zó slim zijn dat ze dit soort trucs beheersen, dat je ze de frauduleus behaalde resultaten gewoon zou moeten gunnen, en dat de maatschappij deze whizz-kids zou moeten omarmen. We hebben ze nodig.

Nee, die vlieger gaat niet op. Nog even afgezien van het feit dat het oneerlijk is tegenover degenen die zich op eigen kracht door die sommen proberen te worstelen, hoef je helemaal geen whizz-kid te zijn om dit soort dingen te doen. Gewoon even een scholierenforum raadplegen, software downloaden, klaar. Iemand die WhatsApp kan downloaden en installeren op zijn smartphone is ook niet meteen een briljant communicator...

Het grappige is trouwens dat veel scholieren zélf het gebruik van ZoomMath afwijzen. Op Fok.nl zegt 'Jannewilja' bijvoorbeeld: "als vwo'er zou je ook gewoon zo gedisciplineerd moeten zijn dat je weet wanneer je iets snapt, dus dat zou geen probleem moeten vormen."

We wensen alle examenkandidaten heel veel succes!