Gratis vakantiegeld met deze actie op Ouders.nl doe gauw mee!

25 februari 2022 door Henk Boeke

Kinderbijslag aanvragen: hoe doe je dat en hoeveel krijg je?

Hoe vraag je de kinderbijslag aan, hoeveel krijg je en wie krijgt het eigenlijk? In dit artikel geven we antwoord op deze en andere vragen. 


Kinderbijslag aanvragen

De kinderbijslag wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het aanvragen daarvan wordt door de SVB in gang gezet, vlak nadat je baby geboren is. De gemeente geeft namelijk de gegevens van u en uw pasgeborene na de geboorte-aangifte door aan de SVB. Op basis van die gegevens stuurt de Sociale Verzekeringsbank de brief om de kinderbijslag aan te vragen op naar je huisadres.

In deze brief vind je onder andere  een code waarmee je de aanvraag online kunt regelen. Als je geen internet hebt, kan je een aanvraagformulier invullen (dat bij de brief zit) en verzenden naar de SVB.

Bent u net in Nederland komen wonen of wilt u op een ander moment de kinderbijslag aanvragen? Dan kunt u het aanvraagformulier opvragen bij de SVB. Het kantoor in uw regio beoordeelt dan of je recht hebt op kinderbijslag.

Wie heeft er recht op kinderbijslag?

In principe hebt je recht op kinderbijslag voor kinderen tot en met 17 jaar, als je in Nederland woont of werkt. De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van je kind. Ook de situatie van het kind is van invloed op het bedrag dat u ontvangt.

Allebei de ouders hebben recht op kinderbijslag. Op grond van deze hoofdregel is er sprake van 'samenloop': beide ouders hebben recht op kinderbijslag, maar slechts een ouder mag het uiteindelijk ontvangen.

Om dit samenloopprobleem op te lossen, zijn er twee situaties:

  • als beide ouders nog gewoon bij elkaar zijn, kunnen ze in onderling overleg uitmaken wie de kinderbijslag ontvangt. Als ze niets doen (of er niet uitkomen) gaan de aanspraken van de vrouw voor;
  • als de ouders niet meer bij elkaar zijn, krijgt de verzorgende ouder de kinderbijslag.

Hoeveel kinderbijslag krijg je per kind?

Sinds 2016 wordt de kinderbijslag aangepast aan de inflatie, waardoor deze meestijgt met de prijzen. Hoeveel kinderbijslag je krijgt, hangt af van de leeftijd van de kinderen.

Voor de precieze bedragen kun je het best even kijken op de website van het SVB: Hoeveel kinderbijslag krijgt u?

Betaaldagen: wanneer krijg je kinderbijslag op je rekening?

De kinderbijslag ontvangt u na afloop van elk kwartaal:

  • betaaldatum eerste kwartaal: rond 5 april;
  • betaaldatum tweede kwartaal: rond 5 juli;
  • betaaldatum derde kwartaal: rond 5 oktober;
  • betaaldatum vierde kwartaal: op 3 januari.

Meer informatie

Meer informatie, waaronder een lijst met veel gestelde vragen, vindt u op de kinderbijslag-pagina van de Sociale Verzekeringsbank.