12 januari 2017 door Henk Boeke

Kinderbijslag aanvragen

Hoe vraag je de kinderbijslag aan en wie krijgt het eigenlijk? Hieronder vindt u de belangrijkste gegevens:

 • Kinderbijslag aanvragen
 • Rechthebbenden
 • Bedragen
 • Betaaldagen
 • Meer informatie

De kinderbijslag wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Aanvragen gaat tegenwoordig als volgt:

Zodra uw kind geboren is, stuurt de SVB een aanvraagset naar uw huisadres. De gemeente geeft namelijk de gegevens van u en uw pasgeborene na de geboorte-aangifte door aan de SVB.

De aanvraagset bevat onder andere een code waarmee u uw aanvraag kunt indienen via internet. Wie geen internet-faciliteiten heeft, kan een aanvraagformulier invullen (dat bij de aanvraagset zit) en verzenden naar de SVB.

Bent u net in Nederland komen wonen, of wilt u op een ander moment de kinderbijslag aanvragen? Dan kunt u het aanvraagformulier opvragen bij de SVB. Het kantoor in uw regio beoordeelt dan of u kinderbijslag krijgt.

Wie heeft er recht op kinderbijslag?

In principe hebt u recht op kinderbijslag voor kinderen tot en met 17 jaar, als u in Nederland woont of werkt. De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Ook de situatie van het kind is van invloed op het bedrag dat u ontvangt.

Zowel de vader als de moeder hebben recht op kinderbijslag. Op grond van deze hoofdregel is er sprake van "samenloop": beide ouders hebben recht op kinderbijslag, maar slechts eentje mag het uiteindelijk ontvangen.

Om dit samenloopprobleem op te lossen, zijn er twee situaties:

 • als beide ouders nog gewoon bij elkaar zijn, kunnen ze in onderling overleg uitmaken wie de kinderbijslag ontvangt. Als ze niets doen (of er niet uitkomen) gaan de aanspraken van de vrouw voor;
 • als de ouders niet meer bij elkaar zijn, krijgt de verzorgende ouder de kinderbijslag.

Hoeveel kinderbijslag krijgt u?

Sinds 2016 wordt de kinderbijslag weer aangepast aan de prijzen. Hoeveel kinderbijslag je krijgt, hangt af van de leeftijd van de kinderen.

Voor actuele bedragen, zie: Hoeveel kinderbijslag krijgt u? op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Betaaldagen

De kinderbijslag ontvangt u na afloop van elk kwartaal:

 • betaaldatum eerste kwartaal: rond 5 april;
 • betaaldatum tweede kwartaal: rond 5 juli;
 • betaaldatum derde kwartaal: rond 5 oktober;
 • betaaldatum vierde kwartaal: op 3 januari.

Meer informatie

Meer informatie, waaronder een lijst met veel gestelde vragen, vindt u op de kinderbijslag-pagina's van de Sociale Verzekeringsbank.