Home » Artikelen » Kindregelingen in 2015

Kindregelingen in 2015

Door:

Michael Kruyswijk

Vanaf 1 januari 2015 is kinderalimentatie niet meer aftrekbaar. Wat verandert er financieel gezien nog meer?

Van de negen (sommigen noemen er elf) kindregelingen blijven er volgend jaar nog maar vier over:

  • de kinderbijslag;
  • het kindgebonden budget;
  • de kinderopvangtoeslag;
  • de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Behalve de 'aftrek levensonderhoud kinderen' (LOK) verdwijnen dus ook:

  1. de aanvulling voor alleenstaande ouders in de WWB, IAOW, IOAZ, AOW en ANW;
  2. de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting;
  3. de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten voor kinderen jonger dan 17 jaar (WTOS);
  4. de ouderschapsverlofkorting;
  5. de tegemoetkoming voor ouders met gehandicapten kinderen (TOG).

Compensatie voor 1. en 2.

In plaats van de aanvulling voor alleenstaande ouders in de WWB, IAOW, IOAZ, AOW en ANW krijgen alleenstaande ouders zonder toeslagpartner recht op extra kindgebonden budget. Hetzelfde geldt voor alleenstaande ouders zonder toeslagpartner ter compensatie van de afschaffing van de alleenstaande ouderkorting.

Hoeveel kindgebonden budget je in totaal krijgt, hangt af van een eventuele toeslagpartner, het aantal kinderen, hun leeftijd en de hoogte van je (gezamenlijke) inkomen en vermogen.

Compensatie voor 3.

In plaats van de tegemoetkoming voor schoolkosten (WTOS) kunnen ouders met minderjarige kinderen recht hebben op extra kindgebonden budget: 116 euro per jaar per kind.

Hoeveel kindgebonden budget je krijgt, hangt af van het aantal kinderen, hun leeftijd, de hoogte van je (gezamenlijke) inkomen en vermogen.

Compensatie voor 4.

De overheid biedt geen compensatie voor de ouderschapsverlofkorting.

Compensatie voor 5.

In plaats van de TOG en de extra tegemoetkoming TOG hebben ouders met thuiswonende, gehandicapte kinderen vanaf 1 januari 2015 recht op dubbele kinderbijslag. Alleenverdieners en alleenstaande ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen een extra bedrag aan kinderbijslag.

Michael Kruyswijk

is werkzaam bij Jurofoon. Het bovenstaande artikel werd eerder gepubliceerd op Jurofoon.nl.

Naschrift: 

Let op: die compensaties kunnen soms zeer ongewenste effecten hebben. In de Volkskrant van vandaag stond daarover een belangrijk artikel (klik op de afbeelding voor vol formaat).
 

 
Redactie Ouders Online

Meer over

Reacties

@Mmb: dat kún je niet

@Mmb: dat kún je niet berekenen (of laten berekenen). Het hangt ontzettend af van de levensstijl van je gezin. En wat je belangrijk vindt of niet. Bijvoorbeeld of het normaal is - of niet - dat je geld uitgeeft aan boeken. Of aan muziek. Of aan gezond eten. Etc.

Lees verder