16 februari 2015

Meldpunt transitieproblemen

Er is een meldpunt ingesteld voor ouders en jongeren, om problemen met de transitie jeugdzorg te inventariseren.

Vanaf 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit staat inmiddels bekend als de 'transitie jeugdzorg'. Met deze enorme operatie kan er natuurlijk veel fout gaan. Zeker in de beginfase. Variërend van onduidelijkheden in de communicatie, tot gebrekkige zorg of onvoldoende kennis bij de gemeente.

Om te inventariseren wat er zoal fout gaat, is de Monitor Transitie Jeugd opgezet (door diverse hulpverleningsinstanties, zoals MEE Nederland, Zorgbelang Nederland, en het Landelijk Platform GGz). Die informatie wordt doorgegeven aan de verantwoordelijke beleidsinstanties.

De monitor loopt twee jaar, tot en met 2016. Knelpunten kunnen online gemeld worden door ouders, jongeren en professionals. Anoniem, of met naam en contactgegevens.

Let op: het meldpunt en de bijbehorende monitor zijn alleen bedoeld om informatie te verzamelen ten behoeve van beleidsverbetering. Acute problemen kunnen ze niet oplossen. Op de site staan echter wel de instanties waar je wél terecht kunt met acute vragen of problemen. Kijk bij het menu-item 'Advies'.

Probleem melden: www.monitortransitiejeugd.nl/uw-melding
Meer informatie: www.monitortransitiejeugd.nl