Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

7 december 2011 door Maaike Gerritsen

Minister schoffeert werkende ouders

Maaike Gerritsen telt twee keer 'moeten' in de eerste alinea van de brief van minister Van Bijsterveldt. Dat doet denken aan het boek 'Moeten maakt gek'.

De Troonrede voor het jaar 2055 stond op 30 november 2011 al in krant. Hij begint zo: "Ouders moeten meer tijd vrij maken voor de begeleiding van hun schoolgaande kinderen. De opvoeding en de overdracht van waarden en normen moet prioriteit krijgen, desnoods ten koste van werk en andere activiteiten." Aldus de Koningin. Oh nee, minister van Bijsterveldt.

Twee keer 'moeten' in één alinea. Ik dacht meteen aan het boek Moeten maakt gek dat ik vanwege een hoog stressgehalte in een bepaalde fase van mijn leven – jonge kinderen, werk, en een stervende moeder – had aangeschaft.

We dóen het al

Alles wat wij ouders volgens haar zouden 'moeten', dat doen we anno 2011 al lang. In 2055 moeten mannen en vrouwen, ook als ze kinderen hebben, wegens de vergrijzing vol aan de bak en wordt het misschien een ander verhaal. Maar zo ver zijn we nog lang niet.

Schoolprestaties in de gaten houden, deelnemen aan de medenzeggenschaps- en ouderraad, helpen bij het kiezen van een beroep, in de klas vertellen over je baan, thuis en op school voorlezen, verhalen vertellen en discussiëren over maatschappelijke thema's: check. En voor het uitje naar de schaatsbaan en het pretpark staan ouders in de rij.

Alleen die vakantiedag opnemen om een dag op de school van mijn kinderen te helpen, ga ik nog proberen. Ik hoop wel dat de leerkrachten daar blij mee zijn; ik denk het eerlijk gezegd niet.

Voorbeeldfunctie

Lieve mevrouw van Bijsterveldt. Natuurlijk is het belangrijk dat kinderen waarden en normen worden bijgebracht, daar is iedereen het over eens. Gebruik uw voorbeeldfunctie alstublieft vanuit uw rol als minister en niet als moeder. Daar zijn columnisten en schoolpleinvrienden voor.

Laat de leerkracht het voorbeeld in de klas zijn en laat ouders en oppas thuis of op de NSO opvoeden. In deze overspannen samenleving hebben we behoefte aan duidelijkheid en grenzen. U zou die zelf ook in acht kunnen nemen, mevrouw van Bijsterveldt, door u te beperken tot uw ministeriële taken.