19 april 2009 door Miriam Lavell

Mogen kinderen van school gestuurd worden vanwege luizen?

Mogen kinderen van school gestuurd worden vanwege luizen? Die vraag staat deze week centraal in onze rubriek "Ouders en school".

Een moeder mailde ons met de vraag of haar kinderen van school gestuurd mogen worden vanwege luizen:

"Ze blijven maar luizen vinden bij mijn kinderen bij de luizencontrole, ondanks dagelijks kammen met de luizenkam. De directrice heeft mij nu verzocht de kinderen tot de meivakantie van school te houden en thuis 'alles op alles' te zetten om ze luisvrij te krijgen. Ik vraag mij af of dat wel mag."

Ja, ik vrees dat dat mag. Niet omdat het is toegestaan, maar omdat het niet expliciet verboden is. In principe kan een school kinderen niet weigeren om hoofdluis, maar onder bepaalde omstandigheden kan dat wel. Die omstandigheden kun je vooruit niet echt verzinnen. Maar het zou kunnen zijn: kwetsbare kinderen in de klas, of botweg de besmet-cyclus willen doorbreken.

Naar de rechter

Of het in dit geval rechtmatig is, dus of een rechter het ook goed zou keuren, dat weet ik niet. Dat hangt ook af van de vraag hoe ingewikkeld het is voor de moeder als de kinderen thuis zijn. Dat zou het geval kunnen zijn als de moeder voltijds werkt.

Maar dan nog. Stel dat je naar de rechter zou willen stappen (voor een voorlopige voorziening). Dat duurt minstens een week, en dan is de meivakantie er al. Dat wordt dus een zinloze operatie.

Andere partijen – zoals de inspectie, het Ministerie van Onderwijs of de leerplichtambtenaar – zullen zich niet in dit conflict willen mengen. Het bevoegd gezag (de school) beslist namelijk. Wie daar bezwaar tegen heeft, kan ermee naar de rechter. Punt.

Twee consequenties

Het verzoek aan deze moeder om haar kinderen een week (of twee) thuis te houden, is overigens zo gek nog niet. De school denkt natuurlijk dat de kinderen van deze moeder de bron van de besmetting vormen ("Het zal daar wel een huishouden van Jan Steen zijn") maar het kan ook zo zijn dat de luizen ergens anders vandaan komen, en dat ze domweg een voorkeur hebben voor de hoofden van de dochters van deze moeder.

Dat heeft dan twee consequenties:

1. De meiden van school houden kan ze verlossen van de besmetting. Als ze niet meer op school zijn, kunnen ze ook niet meer besmet worden.

2. Het kan de meiden vrijpleiten van de verdenkingen. Meisjes weg, luis blijft... Hoe kan dat nou?