Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen

30 mei 2011 door Miriam Lavell

Mogen scholen psychologische tests afnemen?

Mogen scholen psychologische tests afnemen? Ja, dat mag, maar alleen na toestemming van de ouders. De school moet hen een duidelijke keuze voorleggen.

Er wordt wat afgetest, tegenwoordig. Van Cito tot Nio, en nu ook het Talentenkompas van het bedrijf Edux onderwijsadvies. "Een digitaal meetinstrument voor groep 7 en 8," zo lezen we op de site van Edux. "Het geeft u als leerkracht inzicht in de Talenten, het Welbevinden, de Interessegebieden en de Capaciteiten van uw leerling".

Ouders vroegen mij of dat zomaar kan, zo'n onderzoek, dat volgens hen sterk het karakter heeft van een psychologisch onderzoek.

Ja, dat kan, maar alleen als er expliciet toestemming door de ouders is gegeven. Helaas zijn sommige scholen zich daar niet zo goed van bewust. Sterker nog: er zijn scholen die ervan overtuigd zijn dat ze geen toestemming van de ouders nodig hebben omdat er "slechts sprake is van gebruik binnen de school".

Ik heb contact opgenomen met Edux, de ontwikkelaar van het Talentenkompas, met de vraag of zij wel duidelijk genoeg naar de scholen communiceren dat die eerst toestemming van de ouders moeten vragen.

Het antwoord was tweeledig:

  • ten eerste dat het Talentenkompas een ingewikkelde test is, die niet door iedereen afgenomen kan worden. Degene die de test afneemt, moet speciaal getraind zijn;
  • ten tweede dat Edux meestal geen rechtstreeks contact heeft met scholen, maar dat daar doorgaans een onderwijsadviesdienst tussen zit, zoals Marant of Eduniek. Dát zijn de instanties die de scholen erop moeten wijzen dat er toestemming van de ouders nodig is. Edux zal dat nogmaals aan deze diensten doorgeven.

Kortom: een psychologische test zoals het Talentenkompas mag alleen worden afgenomen na toestemming van de ouders.