Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

24 september 2009 door Angelina Gunther

Nederlands onderwijs in het buitenland

Angelina Gunther schetst de mogelijkheden voor onderwijs in het buitenland en vertelt wat de Stichting NOB voor u kan doen.

Bij een vertrek naar het buitenland komt veel kijken. Er is veel te regelen en te onthouden. Leuk en uitdagend, maar ook spannend en intensief. Op zo'n moment komt het erop aan de juiste ingangen te vinden. Instanties die u verder kunnen helpen en die begrijpen waar u tegenaan loopt.

Voor gezinnen met kinderen is de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) namens de Nederlandse overheid het startpunt bij vertrek naar het buitenland. Bij de NOB kunt u dus terecht om na te gaan welke mogelijkheden er voor u zijn in het land waar u naartoe gaat. Je kunt bijvoorbeeld een paar uur per week Nederlands onderwijs volgen naast de lokale of internationale school.

Waarom Nederlands onderwijs?

Waarom zou je je kinderen eigenlijk Nederlands onderwijs in het buitenland laten volgen? Daar zijn tal van goede redenen voor:

  • als uw kinderen Nederlands onderwijs in het buitenland hebben gevolgd, kunnen ze makkelijker terug naar Nederland (als u dat zou willen) om daar hun schoolloopbaan te vervolgen;
  • Nederlands onderwijs geeft uw kinderen een band met hun roots, de plek waar hun ouders vandaan komen;
  • u maakt het makkelijker voor uw kinderen om zélf te kunnen kiezen voor vervolgonderwijs in Nederland (een jaartje studeren of een volledige studie doen) als ze dat zouden willen. Het gaat dan niet alleen om de beheersing van de Nederlands taal maar vooral ook om de aansluiting op de Nederlandse cultuur. Voor kinderen die geen Nederlands onderwijs hebben gevolgd, kan de cultuurschok namelijk zeer groot zijn, zo is uit onderzoek gebleken;
  • als uw kinderen ook het Nederlands goed beheersen, kan dat een pre zijn voor een internationale carrière;
  • door echt onderwijs te volgen (waarvan de kwaliteit gewaarborgd is door Stichting NOB en de onderwijsinspectie) leren kinderen beter Nederlands dan wanneer je je beperkt tot thuis Nederlands spreken;
  • een goede beheersing van de moedertaal maakt het aanleren van een nieuwe taal gemakkelijker.

Verschillende mogelijkheden

Er bestaan verschillende vormen van Nederlands onderwijs in het buitenland. Veruit de meeste Nederlandse scholen in het buitenland zijn zogenaamde NTC-scholen (Nederlandse Taal en Cultuur scholen). Kinderen krijgen daar gemiddeld drie uur per week les in de Nederlandse taal en cultuur. Zij volgen deze lessen naast het lokale of internationale onderwijs.

Een andere optie is afstandsonderwijs. Daarmee kunnen kinderen thuis hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur op peil houden, hetzij onder uw eigen begeleiding, hetzij met begeleiding vanuit Nederland. Organisaties die dit afstandsonderwijs aanbieden zijn onder andere De Wereldschool en Edufax.

Daarnaast is er in een (gering) aantal landen ook volledig Nederlandstalig onderwijs beschikbaar.

Een compleet overzicht van scholen en mogelijkheden biedt de

scholengids van de stichting NOB. In deze gids kunt u het actuele aanbod en de contactgegevens van het Nederlands onderwijs op uw plaats van bestemming bekijken.

Wat kan de Stichting NOB voor u doen?

Op www.stichtingnob.nl is een speciaal gedeelte ingericht voor ouders. Hier vindt u allerlei nuttige informatie over uw vertrek naar het buitenland en de verschillende vormen van Nederlandse onderwijs.