Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

23 februari 2014

Nieuwe Jeugdwet aangenomen

Op 18 februari heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen (45 stemmen voor, 22 tegen). Daardoor komt alle jeugdhulpverlening vanaf volgend jaar (2015) bij de gemeenten, en valt psychiatrische hulp voor kinderen - zoals de behandeling van adhd, autisme, anorexia, snijden en verslaving - niet meer onder de basisverzekering. Maar ook uw privacy wordt een probleem.

De essentie van de nieuwe Jeugdwet is dat de jeugdzorg wordt overgeheveld naar de gemeenten. Dit wordt de 'transitie jeugdzorg' genoemd. De gedachte daarachter is dat gemeenten beter kunnen inspelen op de behoeften, omdat ze 'dichter bij de mensen' staan. Tegelijkertijd is het ook een bezuinigingsoperatie. De gemeenten krijgen (minstens) 15% minder geld dan wat er tot nu toe aan jeugdzorg werd uitgegeven.

Nieuwe rol Bureau Jeugdzorg

Het inmiddels gehate Bureau Jeugdzorg ("die club die je je kinderen afpakt", zoals het in de volksmond wel genoemd wordt) gaat een nieuwe rol krijgen. Of helemaal geen rol, dat hangt ervan af.

Op dit moment is Bureau Jeugdzorg een provinciale voorziening. De gemeenten gaan die rol overnemen. Als gemeenten dat willen, kunnen ze Bureau Jeugdzorg inhuren. Of niet. Ze kunnen ook voor andere aanbieders kiezen. Dat kunnen ze zelf bepalen.

Nieuwe rol van de huisarts

Degene die écht weet wat er speelt in gezinnen, is de huisarts. Niet een gemeente-ambtenaar achter een loket.

Aanvankelijk zou de huisarts geen enkele rol meer spelen bij psychische problemen van kinderen, omdat de gemeente de totale regie in handen zou krijgen. Dat is later bijgesteld.

De huisarts mag nu wel doorverwijzen maar eigenlijk is dat een wassen neus. Want uiteindelijk bepaalt de gemeente of die zorg betaald wordt of niet. Als daar het geld op is, of als er andere prioriteiten worden gesteld, kun je geen gebruik maken van de persoon of instantie waar de huisarts naar verwezen heeft.

Petitie jeugd-ggz heeft het niet gehaald

Diverse kinder- en jeugdpsychiaters, gesteund door talloze personen en organisaties (waaronder ook Ouders Online) hebben geprotesteerd tegen de maatregel om de jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren) uit het basispakket van de zorgverzekering te halen, en over te dragen aan de gemeenten. De petitie werd meer dan 90.000 maal getekend.

Helaas heeft dit geen effect gehad. De jeugd-ggz wordt definitief uit het gezondheidszorgpakket gehaald, en in handen gegeven van de gemeenten. Daardoor bestaat er geen recht op zorg meer. De ene gemeente zal wel betalen en de andere niet. Voor gewone kindergeneeskunde - van leukemie tot een open ruggetje - zou dit ondenkbaar zijn, maar voor adhd, autisme, anorexia, snijden en verslaving geldt het binnenkort - vanaf 1 januari 2015 - wel.

Privacy-problemen

Van heel andere orde zijn de privacy-problemen waarmee we te maken gaan krijgen. Door de decentralisatie komen er zeer veel persoonsgegevens in handen van gemeente-ambtenaren. Zoals medische gegevens en andere gevoelige persoonsgegevens van zorgverzekeraars en zorgverleners. Maar ook worden gegevens verzameld van de belastingdienst, schuldhulpverlening, reclassering en het UWV.

Binnenkort gaan we hier dieper op in. Op dit moment volstaan we met een verwijzing naar de Privacy Barometer.