6 december 2009 door Henk Boeke

Nieuwe regels voor gastouders per 1 januari 2010

Met ingang van 2010 gelden er nieuwe regels voor gastouders. Dat kan akelige consequenties hebben voor de gastouders zelf, maar ook voor de vraagouders.

Vanaf 1 januari 2010 gelden er nieuwe regels voor gastouders:

  • voor het einde van 2010 moet elke gastouder in het bezit zijn van een MBO-diploma 'Helpende Zorg en Welzijn' of een certificaat goed gastouderschap;
  • gastouders mogen nog maar op één locatie actief zijn, dus niet meer oppassen op verschillende adressen.

Dit heeft geen enkele consequentie voor 'informele opvang', bijvoorbeeld voor opa's, oma's en buren die met gesloten beurs uw kinderen opvangen, maar wel voor gastouders die u betaalt voor de opvang, en waarvoor u de kosten (grotendeels) terugkrijgt van de Belastingdienst.

Dus: als gastouders niet aan de nieuwe regels voldoen, dan komen de vraagouders niet meer in aanmerking voor de (gedeeltelijke) teruggave van de opvangkosten. Kosten die in 2010 gemaakt zijn, en (grotendeels) vergoed zijn, moeten terugbetaald worden. Tros Radar van 30 november rekende voor dat dat om duizenden euro's kan gaan.

Verzet

Tegen deze gang van zaken is veel verzet gerezen. Bezwaren zijn onder andere:

  • het is nog onduidelijk hoe gastouders die geen diploma hebben, aan een certificaat voor goed gastouderschap kunnen komen (de bijbehorende EVC-procedure is nog niet bekend);
  • door de nieuwe regels zullen veel gastouders gaan stoppen. Daarmee komen ca. 100.000 kinderen in de kou te staan. Niemand weet waar ze zo snel heen moeten, mede vanwege de wachtlijsten die er voor veel crèches bestaan;
  • vanaf 1 januari 2010 mogen gastouders geen kinderen meer opvangen op meerdere locaties. Opvang in uw eigen huis is dus geen optie meer, als uw gastouder meerdere oppas-adressen heeft.

Voor alle feiten op een rijtje, zie Tros Radar van 30 november 2009. Het item over de gastouders start op 8:50.

Online petitie

Wilt u protesteren tegen deze gang van zaken, teken dan de petitie op www.behoudgastouders.nl. Deze site is opgezet door het VVD-Kamerlid Dezentjé Hamming, die op z'n minst uitstel van de regeling wil bereiken, zodat er meer tijd komt om een en ander beter te regelen.