Home » Artikelen » Onderhoudsplicht voor jongmeerderjarigen 18 21 jr

Onderhoudsplicht voor 'jongmeerderjarigen' (18-21 jr)

Door:

Esther Schoneveld

Ouders zijn verplicht hun kinderen financieel te steunen tot hun 21e verjaardag. Maar hoe ver gaat die verplichting? Wat te doen als je kind geen studiepunten haalt? Of als de relatie heel slecht is? Esther Schoneveld vertelt hoe het zit.

Esther Schoneveld - advocaat

Zodra jongeren de leeftijd van 18 jaar bereiken, zijn ze officieel meerderjarig. Dat betekent echter niet dat ze het dan helemaal alleen moeten rooien. Tot hun 21e verjaardag gelden ze namelijk als 'jongmeerderjarigen', wat inhoudt dat hun ouders in die periode wettelijk verplicht zijn om nog te voorzien in de kosten van hun levensonderhoud en hun studie.

De verplichting op zich is duidelijk, maar kan toch veel vragen oproepen. Bijvoorbeeld: wat zijn nu eigenlijk 'de kosten'? Bestaan daar normbedragen voor? Of: moeten we de studiekosten van onze dochter blijven doorbetalen als ze wéér geen enkel studiepunt heeft gehaald? Of: moet ik het levensonderhoud van mijn zoon blijven betalen als hij mij het leven op alle mogelijke manieren zuur maakt?

Vanzelfsprekend kan ik niet álle vragen behandelen die je over dit onderwerp kunt bedenken. Maar wel de belangrijkste en meest voorkomende.

Wie moet er betalen?

Om te beginnen is het belangrijk om te weten dat de verplichting om jongmeerderjarigen financieel te ondersteunen, niet alleen geldt voor 'gewone' ouders, maar ook voor: gescheiden ouders, stiefouders, voogden, adoptie-ouders, de verwekker, of de levensgezel van de moeder.

Met 'verwekker' wordt 'de biologische vader' bedoeld, maar niet een eventuele zaaddonor. Als de man betwist dat hij de verwekker is, zal het vaderschap meestal eerst gerechtelijk worden vastgesteld.

De levensgezel van de moeder is alleen onderhoudsplichtig als hij heeft ingestemd met de daad die verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad. Hierbij kun je denken aan de man die heeft ingestemd met bevruchting door middel van kunstmatige inseminatie.

Voor het gemak zal ik vanaf nu gewoon het woord 'ouders' blijven gebruiken. Daar moet u dan zelf de bovenstaande personen bij bedenken.

Welke kinderen komen in aanmerking?

In principe moeten alle jongmeerderjarigen financieel gesteund worden door hun ouders. Dus:

  • studerend of niet studerend;
  • werkend of niet werkend;
  • uitwonend of thuiswonend.

Om welke bedragen gaat het?

U moet voorzien in 'de kosten voor levensonderhoud en studie'. Afgezien van een paar technische details is dat gewoon hetzelfde als 'de kosten van verzorging en opvoeding' die u al betaalde toen uw kind nog minderjarig was. Vandaar dat het er niet toe doet of het kind nu studeert of niet.

In het normale geval stelt u het bedrag gewoon onderling vast, net zoals u dat voorheen al deed met zakgeld en kleedgeld. Je kijkt wat het kind nodig heeft en wat je kunt betalen, en samen maak je daar afspraken over. Juridisch gezien is daar verder niets spannends aan.

Er zijn echter gevallen waarin het bedrag al door een rechter is vastgesteld, namelijk bij gescheiden ouders die (kinder-)alimentatie moeten betalen. Aangezien 'de kosten voor levensonderhoud en studie' op hetzelfde neerkomt als 'de kosten van verzorging en opvoeding', loopt de (kinder-)alimentatie dus gewoon door tot het kind 21 wordt. Het enige verschil is dat de alimentatie vanaf de 18e verjaardag rechtstreeks aan het kind betaald moet worden. Daar is geen nieuwe uitspraak van de rechter voor nodig.

Mocht de alimentatieplichtige ouder zijn of haar verplichtingen niet nakomen, dan kan het kind zich wenden tot het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). Dat is dezelfde instantie die zich ook ontfermt over moeders die problemen hebben met vaders die hun alimentatieverplichtingen niet nakomen, maar dit terzijde.

Naar de rechter

Als je er samen niet uitkomt, kan het kind naar de rechter stappen. Het kan dan gaan om ouders die niet genoeg willen betalen, of ouders die helemaal niet willen betalen. Zelfs wanneer er voorheen al een bedrag is vastgesteld door de rechter (in de vorm van kinder-alimentatie), kan het kind bij de rechter om verhoging vragen. Bijvoorbeeld omdat zijn of haar behoefte is gestegen vanwege hoge studiekosten.

De rechter is niet gebonden aan wat voor norm dan ook. Nibud-normen of normen uit de Wet Studiefinanciering spelen dus geen rol. De rechter zal alleen kijken naar de behoefte van de jongmeerderjarige en de draagkracht van de ouders.

Het inkomen van de jongmeerderjarige of het inkomen dat hij of zij redelijkerwijs kan verdienen, is daarbij van invloed op 'de behoefte'. Vervolgens zal de rechter, rekening houdend met alle omstandigheden, de hoogte van het bedrag bepalen.

Matigingsrecht

Misschien heeft u ondertussen de indruk gekregen dat 'het recht' vooral bedoeld is ter bescherming van de jongmeerderjarigen. Inderdaad genieten zij bescherming, maar de ouders ook! De rechter kan uw onderhoudsplicht namelijk ook matigen, of zelfs op nul te stellen, als u daarom vraagt.

Redenen voor een rechter om de onderhoudsplicht te matigen (of op nul te stellen) kunnen zijn:

  • als het kind zijn of haar studie niet serieus neemt;
  • als de studiekeuze niet realistisch is;
  • of als het kind zich zo misdraagt dat een bijdrage in het levensonderhoud moreel niet van de ouders kan worden gevergd.

Houd er wel rekening mee dat kinderen het wel érg bont moeten maken, wil de rechter gebruik maken van zijn bevoegdheid om de onderhoudsplicht te matigen of te staken. Dat gebeurt echt alleen in heel uitzonderlijke gevallen. Zo was er bijvoorbeeld een meisje dat haar vader al jaren niet meer wilde zien. Voor de rechter was dat echter geen reden om de bijdrage van de vader te matigen.

Financiële steun ná de 21e verjaardag

Na het bereiken van het 21e levensjaar vervalt de verplichting van ouders om bij te dragen in het levensonderhoud van hun kinderen. Daarop zijn twee uitzonderingen.

Ten eerste moeten ouders die daartoe financieel in staat zijn, hun meerderjarige kinderen ook na hun 21e gedurende een redelijke tijd financieel in staat stellen om hun studie af te maken. Wanneer de ouders nadrukkelijk hebben toegezegd om bij te dragen in de studiekosten, kan hun meerderjarige kind zelfs eisen om die verplichting na te komen.

Ten tweede zijn ouders verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van hun meerderjarige kinderen als die 'behoeftig' zijn. Bijvoorbeeld als ze een ernstige handicap hebben. (Het omgekeerde geldt trouwens ook. Kinderen zijn verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van ouders of schoonouders als die zelf behoeftig zijn). Vanwege de huidige sociale wetgeving zal er van 'behoeftigheid' echter bijna nooit sprake zijn.

Esther Schoneveld

is advocaat, gespecialiseerd in familierecht en strafrecht. Meer informatie: www.svk-advocaten.nl

Meer over

Leeftijden: 

Onderwerpen: 

Reacties

Heb binnen 2 dagen reactie

Heb binnen 2 dagen reactie gekregen van mevrouw Schooneveld over een specifieke vraag die we hadden nu mijn zoon 18 geworden is.
Bijzonder lezenswaard artikel waar wij zeer mee geholpen zijn.
:-)

Mijn zoon van 18 woont nog

Mijn zoon van 18 woont nog bij zijn moeder, hij studeert 1 dag in de week , met matige resultaten. Daarnaast is hij sinds kort gaan werken en daar verdient hij € 800,- bruto pm mee. Ik betaald tot zijn 18e € 580,- netto pm aan zijn moeder. Vanaf zijn 18e wilde ik dit rechtstreek sdoen en verminderen naar € 150,- pm, gezien zijn inkomen meer dan genoeg om van te leven leek mij. Nu gaat hij niet akkoord en wil hij nog steeds die € 580,- ontvangen. Het LBIO kan in deze geen advies geven, ik wil niet naar de rechter! Is er een instantie die ons beide kan informeren wat redelijk en billig is? Kan hier nergens iet sover vinden.

bvd

Ron

Mijn dochter van 19 zou helft

Mijn dochter van 19 zou helft bij mij en helft bij vader. Ik ontvang haar kinderalimentatie en betaal haar kosten. Nu woont ze al tijd merendeels bij vader. Ze wil haar KA zelf hebben. KA is berekend op feit dat inkomen vader VEEL hoger is dan van mij. Ik moest toch een groter huis huren vanwege de 3 kinderen. Er zit toch ook stuk algemene kosten in de KA verrekend? Moet vader dan hele bedrag aan haar betalen? Dat is dan een flinke achteruitgang voor mij....
Wie weet hier iets meer over?

Ja, vanaf 18 jaar is het kind

Ja, vanaf 18 jaar is het kind gewoon volwassen en is het de bedoeling dat het aan de jongvolwassene zelf overgemaakt wordt. Ik dacht dat het algemeen bekend was maar zo niet, dan had ik me er wel eerder in verdiept als ik jou was! Het is toch ook logisch, ze is zelf voor alles verantwoordelijk! Ziektekosten, eventueel huisvesting enzovoort. Als ze niet op kamers woont kan haar natuurlijk om wat kostgeld worden gevraagd (afhankelijk van wat ze dagelijks doet). Succes.

En sowieso, ze had natuurlijk

En sowieso, ze had natuurlijk ook helemaal uit huis kunnen gaan (doet ze nu in feite ook een beetje, alleen ze woont nu grotendeels bij de anderen ouder). En het kan ook goed zijn dat vader op wil houden als kind 21 is.
En het gaat natuurlijk ook bij de andere kinderen gebeuren, dus misschien moet je nu verhuizen. Vind ik rot maar goed, er is tegen die tijd dus ook minder ruimte nodig.

Wanneer had je dan gedacht

Wanneer had je dan gedacht dat het op zou houden? Ze is toch geen kind meer? Het hoeft toch niet via je ouders als je meerderjarig bent? Ik ben eigenlijk echt verbaasd over de vraag.

Hoi, Ik was altijd

Hoi, Ik was altijd alleenstaande moeder,maar nu woont mijn 19 jarige studerende 8vooltijd studie aan de hogeschool) zoon in de woning van zijn vader. Hij heeft een kamer gratis bij zijn vader. verder krijgt hij geen geld van hem. Ik stuur naar mijn zoon iedere maand 700 Euro voor zijn onderhoud.
Is zijn vader verder verplicht om financieel bij te dragen bij het onderhoud van zijn zoon?
Vroeger betaalde hij aan mij 300 Euro alimentatie per maand.
Mijn zoon werkt verder niet een heeft geen zommer baan gehad.
Ik woon en werk in Norwegen en word in de hooge belastingschaal ingedeeld, (betaal 35 % belasting) er word geen rekening gehouden met de feit dat ik financieel bijdraag bij de onderhoud van mijn zoon. In Norwegen zijn de ouders niet verplicht om voor de kinderen te zorgen naar 18 jaar.
Heft u een idee wat ik kan doen?

Woont de zoon dus in

Woont de zoon dus in Nederland? Ja dan moet vader ook bijdragen aan zoon tot zijn 21ste.

Is 35% hoog? Zo laag zitten we hier niet eens in Nederland ;) en ik dacht dat de inkomens zo hoog waren in Noorwegen?

hallo , ik word binnenkort 18

hallo , ik word binnenkort 18 jaar en wil verder gaan met mijn studie , mijn moeder heeft niet genoeg inkomen om mij financieel bij te staan en mijn vader weigert om iets bij te dragen , kan ik dan naaar de rechter stappen?

Amy, met welke vraag wil je

Amy, met welke vraag wil je precies naar de rechter en wat wil je bereiken? Je moeder heeft het niet, je vader wil het niet.
Is er nog wel contact met je vader en betaalt hij wel alimentatie? Daar hangt ook veel van af.

Hoe zit dat nu precies? Mijn

Hoe zit dat nu precies? Mijn kind is 19 jaar maar mag ik hem ook geld laten betalen voor bijvoorbeeld stroom verbruik als hij een hele dag zijn PC aan laat staan?

Mijn zoon wordt 18 dus zou ik

Mijn zoon wordt 18 dus zou ik alimentatie direct aan hem moeten betalen maar ik heb geen rekeningnummer van hem.
Op Wikipedia lees ik: "Als het kind 18 jaar wordt, moet het zelf een afspraak maken met de betalende ouder, of een verzoekschrift indienen als dit niet lukt." (https://nl.wikipedia.org/wiki/Alimentatie#Kinderalimentatie)
Tot dusver heb ik niks van hem vernomen en verwacht ook geen bericht van hem. Kan ik dus gewoon stoppen met het overmaken naar moeder? Waarschijnlijk wordt het dan afwachten tot het LBIO mij gaat sommeren te betalen??

Heb je nog een mailadres of

Heb je nog een mailadres of huisadres van je zoon? Dan zou ik een briefje met (naast felicitatie) verzoek om eigen rekeningnummer door te geven.
Gezien je vraag en je nicknaam verwacht ik dat je erg slecht of geheel geen contact hebt met ex en je zoon. Als dat zo is zou ik inderdaad stoppen met betalen vanaf dat zoon 18 is, maar wel alles op je spaarrekening zetten en prompt betalen als er alsnog een rekeningnummer door wordt gegeven.
Je bent niets meer aan je ex verschuldigd als jullie zoon 18 is. Dus zij is geen partij meer.
Natuurlijk, wel ben je het aan je zoon verschuldigd, maar niemand kan het je kwalijk nemen als je nog niet betaalt als je niet eens weet waar naartoe.
Ik zou me dan niet te druk maken om LBIO. Je kunt ze gewoon vertellen dat je geen idee hebt waar het geld naartoe moet, dus het staat zolang op je spaarrekening.

ik word binnenkort 18 jaar,

ik word binnenkort 18 jaar, ik woon niet meer thuis en mijn ouders hebben beide geen ouderlijke macht over mij. mijn moeder houd zich aan haar onderhoudsplicht en helpt mij voor zover ze kan met haar inkomen, maar mijn vader weigert mij bij te staan. ik woon in een eigen appartement en verdien maar rond de 500 per maand, ik werk en zit niet op school. dit is dus veel te weinig. weet iemand wat ik kan doen?

Mijn kind van 19 wil gaan

Mijn kind van 19 wil gaan studeren in ierland. Hij denkt dat dit goedkoper is dan in nl. Zijn vader betaalde 340,- pm aan mij, en heeft dit ingehouden sinds begin dit jaar (zonder enig overleg met mij) en nu het kind naar ierland vertrekt in 1x overgemaakt aan hem met het aanbod voortaan iets minder dan 300,- pm te betalen. Kind heeft van div grootouders in totaal bijna 20.000 aan spaargelden gekregen voor zijn studie. Kind heeft nog geen idee of en hoeveel hij van de ierse regering krijgt voor onderhoud en wat zijn studie gaat kosten. Ben ik verplicht nog 2 jaar voor hem te betalen en hoeveel dan? Kind heeft zelf nauwelijks iets gespaard voor zijn plannen...

Dag Mir, er was geen reden

Dag Mir, er was geen reden voor de vader om geld aan jou over te maken vanaf dat jullie zoon 18 werd, want jij bent dan geen partij meer. Ik zou dat ook nooit doen als ik hem was, want het moet dan naar de zoon zelf. Maar dan moet hij dat natuurlijk wel doen. Zoon moet op zo'n moment zijn rekeningnummer aan zijn vader laten weten. Het is logisch dat het hetzelfde bedrag blijft.
Als het vroeger kinderalimentatie was die vastgesteld was, dan loopt dat over het algemeen door tot het kind 21 jaar is, voor zover ik weet. Dus dan hoort het niet verlaagd te worden. Ik weet alleen niet of het echt officieel was vastgesteld (door de rechter bekrachtigd) of op een andere manier afgesproken.
En ja, uiteraard moet jij ook bijdragen aan zijn levensonderhoud en/of studiekosten, want hij is nog geen 21! Hoeveel dat moet zijn, dat zou ik niet weten. Daar lopen wel wat draadjes over op de forumafdeling. Misschien daar een apart draadje openen? Succes!

Mijn oudste dochter wordt

Mijn oudste dochter wordt volgende maand 18. Zoals gebruikelijk heb ik vooraf met haar besproken dat de kinderalimentatie vanaf dat moment op haar eigen bankrekening wordt gestort ipv. van op die van haar moeder.
Bij scheiding is door voormalig schoonvader (opa) afgedwongen dat ik afstand deed van een extra bedrag ter compensatie van in zijn ogen laag uitgevallen alimentatieberekening.
Dit bedrag wordt per maand op een rekening op naam van mijn dochters gestort. Hoe zorgt mijn dochter ervoor dat zij als enige bij dit geld kan? Heb ik recht om dit in het belang van onze dochter te beschermen tegen de graaidrang van moeder? Moeder kaapte eerder de spaarrekening van de kinderen bedoeld voor studie.

@StevenvdL: voor zover ik

@StevenvdL: voor zover ik weet is het bij alle banken zo geregeld dat wanneer een kind 18 wordt, de ouders automatisch geen toegang meer hebben tot de rekeningen van het kind. Deze rekeningen verdwijnen bijvoorbeeld uit het (ouderlijk) overzicht van internet-bankieren. Pas wanneer het kind zelf - met een handtekening - toestemming geeft, kunnen de ouders weer toegang krijgen.

Spreek dus met je dochter af dat zij geen toestemming geeft (aan de bank) om haar moeder weer toegang te geven.

Ik zit in een wsnp traject en

Ik zit in een wsnp traject en ik heb een studerend thuiswonend kind. Ten tijde van mijn toelating tot de wsnp is mijn zoon 3 dagen na deze toelating 18 geworden en buiten beschouwing gelaten. Kan dit zomaar. Ik had hierdoor een vtlb voor een alleenstaande en moest het met 45 euro in de week doen.

Mijn zoon is 18 geworden,

Mijn zoon is 18 geworden, woont bij zijn moeder en haar man, hij werkt en gaat nu studeren. Hoe hoog is dan de onderhouds bijdrage?
Weet iemand waar ik kosteloos een antwoord hierop kan krijgen?

De regel in de WSNP is dat

De regel in de WSNP is dat een kind na zijn 18 geacht wordt zichzelf te onderhouden dmv loon, uitkering of studiefinanciering. Er wordt dus geen rekening meer gehouden met dat kind in het vrij te laten bedrag. Na zijn 21e wordt dat kind zelfs geacht een evenredig deel in de huur mee te betalen wat dus betekent dat er meer afgedragen moet worden aan de boedel. Uitzondering is als het kind nog studeert, dan geldt de bijdrage pas als het kind stopt met studeren. Met vragen kun je altijd terecht bij het Juridisch Loket. Pas op, dat is een betaald nummer. Voor echte WSNP vragen krijg je prima advies op http://www.hotforum.nl/forum/schulden/

Onze zoon wordt volgende

Onze zoon wordt volgende maand 18. Hij heeft geen vmbo diploma. Is aangenomen op een bbl opleiding niveau 3 waar hij nu niet meer welkom is Door teveel verzuim. Hij luistert nergens naar en is niet voor rede vatbaar. Nu wil hij met een vriendin op zichzelf gaan wonen (geen relatie) en eist dat wij zijn kosten blijven betalen. Huur, reiskosten, kleding. In hoeverre zijn wij voor hem verantwoordelijk?

dan zou ik niet weten wat er

dan zou ik niet weten wat er bij onze dochter fout is gegaan, 2 jaar terug rechtzaak dochter toen net 19 met een verstandelijke beperking, uit huis wonend met een kleine wajong van 630 euro... dit vond de rechter genoeg en er was draagkracht van de vader deze werd nihil gesteld , waarbij mijn dochter zich zelf absoluut niet van kon redden, erger nog ook nog eens alimentatie aan haar vader kon terug betalen en het kind hierdoor in de bijzondere bijstand is gekomen, is dit het recht? we zijn nog steeds enorm boos omdat ik nu vor mijn kind mag zorgen en een draagkracht heb van 25 euro.. de kinderbijslag van mijn thuis wonende zoon word nu verdeeld net zoals veel andere dingen .. het kind heeft waarschijnlijk geen recht om zich verder te mogen ontwikkelen...het was en is een vreselijke rot uitspraak geweest van de rechter.... we zijn het vertrouwen helemaal kwijt ...

Ik zit met de volgende case.

Ik zit met de volgende case. Ik ben gescheiden en heb een dochter van bijna 18 die studeert. Op dit moment woont ze bij haar moeder, maar binnenkort (als ze 18 is) gaat ze op kamers. Ik betaal nu een fors bedrag aan kinderalimentatie aan mijn ex (geen partneralimentatie!). Natuurlijk wil ik een bijdrage doen in de kosten voor mijn dochter. Ik verwacht echter van mijn ex dat zij ook een bijdrage doet, dat lijkt me niet meer dan normaal. Mijn ex verwacht nu dat ik hele bedrag aan kinderalimentatie blijf betalen (bijna € 500 per maand) en dat zij niets hoeft bij te dragen in de kosten voor mijn dochter (ze heeft zelf overigens, samen met haar nieuwe partner een prima inkomen). Ik kan nergens terug vinden wat de wetgever hiervoor bedacht heeft. Kan iemand mij raad geven?

Hallo SKampen, volgens mij

Hallo SKampen, volgens mij hoef je je in het geheel niet bezig te houden met wat je ex wel en niet betaalt aan je dochter. Dat is tussen haar en haar moeder. Als de kinderalimentatie is opgelegd door de rechter, dan dien je dit inderdaad door te betalen tot (in ieder geval) de 21e verjaardag. Aan dochter.
Ik zou over al dit soort zaken volstrekt niet in discussie gaan met de moeder van je dochter (tenzij er iets aan de hand is met haar waardoor zij niet als een gemiddelde 'net-volwassene' kan worden gezien). Je ex is hierin geen partij meer. Dochter moet dus voor zichzelf opkomen. Als de alimentatie destijds op een nette manier is berekend, is het bedrag van 500 euro kennelijk normaal. Als de situatie is veranderd, kun je uiteraard om een herberekening vragen, ofwel dit doen in overleg met je dochter.
Wat de partner van je ex verdient doet niet ter zake (afgezien dat de partner waarschijnlijk meebetaalt aan hun huisvesting, daar wordt wel naar gekeken in de berekeningen). Het is vreemd als de moeder niets meer wil bijdragen aan het levensonderhoud van haar dochter, maar nogmaals: dat zijn jouw zaken dan niet meer.
Hopelijk kan je dochter gewoon verder studeren zonder zorgen.

Hallo SKampen, mijn dochter

Hallo SKampen, mijn dochter en ik zitten met hetzelfde probleem. De vraag is natuurlijk of je dochter ook een bijdrage van haar moeder mag verwachten, hoe hoog dit bedrag van haar moeder dan mag zijn en met welke argumenten zij haar moeder kan motiveren om ook bij te dragen zonder direct naar de rechter te stappen. Zijn hier normen, regels of richtlijnen voor? Geloof niet dat dit echt beantwoord wordt.

@B0rken: er zijn geen normen,

@B0rken: er zijn geen normen, regels of richtlijnen. Je zult dit in alle redelijkheid met je kind moeten bespreken (of uitonderhandelen). Daarbij moet je een evenwicht zien te vinden tussen de behoefte van het kind enerzijds en je eigen draagkracht anderzijds.

Hoi, ik zit een beetje in een

Hoi, ik zit een beetje in een bizarre situatie. Ik ben lang geleden gescheiden en heb mijn kinderen inmiddels 15 jaar niet gezien en de nodige partner- en kinderalimentatie betaald. Ondanks vele pogingen van mij en mijn huidige gezin is het niet gelukt om contact te krijgen met mijn 2 kinderen uit het vorige huwelijk. Mijn ex heeft vanaf de scheiding er alles aan gedaan om mij als vader weg te houden bij de kinderen en doet dit nog steeds.

Nu zijn de kinderen sinds november 18 en vindt ik dat ik geen kinderalimentatie meer hoef te betalen aan de moeder, maar aan de kinderen rechtstreeks. Partneralimentatie betaal ik niet meer sinds enige jaren als gevolg van een vonnis. De kinderen weten echter niet wie ik ben, hoe ik heet en zijn waarschijnlijk zwaar gebrainwashed door hun moeder. Vooralsnog ga ik ervan uit dat de kinderen van mij zijn maar weet dit niet 100 % zeker, brieven van mij worden teruggestuurd door de moeder op de vraag of zij mij wil verklaren dat ik de biologische vader ben. 1 van de kinderen is gehandicapt, dit maakt de situatie niet makkelijker zeg maar.

De wet zegt dat de kinderalimentatie ‘in goed overleg tussen de ouders en kinderen tussen de 18-21 jaar onderling moet worden geregeld’. Nu heb ik onlangs een brief van het LBIO ontvangen waar ik binnen 2 weken op moet reageren c.q. betalen. De moeder vindt dat ik na het 18e levensjaar (vanaf november 2015) de kinderen alimentatie had moeten betalen en of ik dat maar even aan haarzelf rechtstreeks moet betalen en anders neemt het LBIO de inning over, ja dus met een deurwaarder indien nodig. Het gaat om 3 maanden alimentatie vanaf november 2015, ja 3x 700 euro is 2.100 euro.

Indien het mijn kinderen zijn dan vind ik het geen probleem om alimentatie te (blijven) betalen, dat vooropgesteld. Maar het kan toch niet zomaar dat ik mijn kinderen vanaf hun 18 jaar financieel blijf onderhouden via de bankrekening van een asociale moeder terwijl zij niet weten wie ik ben of hoe ik heet. Ik heb hun rekening nummer zelfs niet. De moeder stapt maar weer snel naar het LBIO en maakt misbruik van de wetgeving en ‘onderling overleg’ heeft zij nog nooit van gehoord.

De moeder is helemaal geen partij in deze, de kinderen moeten zelf kenbaar maken wat zij wensen aan financiele ondersteuning, dat is prima, maar dat kan dus niet omdat zij niet weten wie ik ben, hoe ik heet enz. Weet iemand welk (juridisch) standpunt ik jegens het LBIO en de LBIO brief en de moeder kan innemen, waarbij ik een kostbare en langdurige juridische procedure kan vermijden ?

Verder is de nieuwe kinderalimentatie wet uit 2015 (Recourt, van der Steur) aangenomen door de Tweede kamer en ik kan nergens vinden wanneer deze nu echt ingaat. Weet iemand hier meer over ?

Bedankt voor je meedenken en advies.

Freddy, ik weet hier niet

Freddy, ik weet hier niet genoeg van, maar in ieder geval zou ik als ik jou was deze vraag even copy-paste doen naar het gewone forum van deze site. Dan krijg je misschien meer reactie (en betere).

Hoewel ik dus van de juridische kant niets weet, zou ik me kunnen voorstellen dat je het LBIO belt. En dat je uitlegt dat je de kinderen nog best alimentatie wil betalen maar dat je van de kinderen niet hebt gehoord wat hun rekeningnummer is dus dat je niet weet waar je het naartoe over moet maken. Dus dat het zolang op je spaarrekening staat.

Misschien wil je het in werkelijkheid niet graag meer overmaken (dat zou ik me levendig voor kunnen stellen na zoveel jaar geen contact en zelfs met enige twijfel of het wel echt jouw kinderen zijn) maar dat is denk ik nu niet meer een punt waar je moeilijk over kunt doen. Dan had je denk ik eerder bij de rechtbank een vaderschapstest aan moeten vragen.
Een van je kinderen is gehandicapt schrijf je: bedoel je dan ook geestelijk gehandicapt? In dat geval zou het kunnen dat de moeder wettelijk vertegenwoordiger is van het kind. Maar daar moet je dan wel bewijs van zien.
Ik blijf erbij (net als ik een paar posts hierboven schreef): de kinderen zijn nu voor de wet volwassen, en de moeder, opa, buurman of welke volwassene dan ook kan niet zomaar het geld krijgen dat voor die (jong)volwassenen is. Stel je voor zeg, ze gaan zelf over hun geld! Daar heeft een andere volwassene (al is het hun moeder, al wonen ze wellicht nog bij die volwassene in huis) niets mee te maken.
De moeder is geen partij meer.

Wel zou ik dat geld goed bewaren en ik zou ook LBIO om advies vragen, of een advocaat / jurofoon, wat dan ook. Want je wil geen gedoe.
Nog 3 jaar volhouden, sterkte!

Hoi Egel,

Hoi Egel,

Bedankt voor je reactie. Ik heb de vraag inderdaad net op jullie forum geplaatst, bedankt. 1 kind is inderdaad geestelijk gehandicapt maar functioneert gewoon en weet wat een vader en moeder is zeg maar.

Als de moeder dan wettelijk vertegenwoordiger zou zijn, wat je zegt, dat betekent toch niet dat hij geen eigen bankrekening hiervoor mag hebben en dat ik haar rekening perse moet gebruiken ?

Het zal niet de eerste keer zijn dat mijn ex de handicap van de jongen misbruikt om mij het leven zuur te maken namelijk.

Ik wil eigenlijk een brief van de kinderen zelf ontvangen dat ze weten dat ik hun vader ben, dat ze weten dat ik besta en dat ze weten dat ze vanaf hun 18e kinderalimentatie van mij, de vader (gaan) ontvangen.

Klinkt allemaal hard en vervelend, maar dit is de realiteit. Hoop dat iemand mij inderdaad juridisch kan helpen want dit lijkt mij geen standaard situatie zeg maar.

Ik heb een zoon van bijna 20

Ik heb een zoon van bijna 20 jaar. Verleden jaar juni heb ik hem uit huis gezet en sinds januari dit jaar (2016) woont hij officieel niet meer op mijn adres. Ik heb totaal geen idee waar hij verblijft op dit moment. Ik krijg regelmatig brieven van deurwaarders omdat hij zijn ziekenfonds niet betaald. Ik stuur hem een sms over die brief en vervolgens hoor ik (gelukkig) niets meer daarover. Voor zover ik weet, heeft hij een baan. Nu sms't hij mij, dat ik zijn schuld moet betalen aan de deurwaarder en ook zijn toekomstige ziekenfonds. Volgens hem ben ik financieel verantwoordelijk daarvoor; volgens mijzelf totaal niet. Het zijn zíjn schulden en hij heeft een baan. Hij heeft ook een meldingsplicht bij de reclassering omdat wij (ik en mijn vriend) aangifte tegen hem hebben gedaan. Daar hebben wij beide ook een procesverbaal van. Ik ben eigenlijk heel erg boos omdat ik, na alle verwensingen en bedreigingen, nu te horen krijg (van mijn zoon) dat ik dus ook maar even zijn schulden moet gaan betalen. Eigenlijk wil ik gewoon weten of ik daar verantwoordelijk voor ben.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Volgens mij is er verschil

Volgens mij is er verschil tussen onderhoudsplicht van je kind en verantwoordelijk voor de schulden van je kind. Dat laatste houdt op als hij 18 is geworden.

Precies, dat dacht ik dus ook

Precies, dat dacht ik dus ook. Maar af en toe lees ik zoveel dat ik het niet meer zeker weet. Bedankt voor je reactie :-)

Heel hartelijk bedankt voor

Heel hartelijk bedankt voor de reactie en informatie. Er is een last van mijn schouders gevallen. Dank je wel!!

Simpele vraag (alleen ik weet

Simpele vraag (alleen ik weet het antwoord niet): mijn zoon van 19 heeft besloten full-time te gaan werken en te stoppen met zijn studie. Moet ik door blijven betalen of stopt daarmee de verplichting? Beetje vreemd als hij zelf in zijn onderhoud voorziet en van mij een bijdrage krijgt om in zijn onderhoud te voorzien (hij is nog thuiswonend bij mij resp. moeder). Dank voor de moeite!

Zie onder het kopje "Welke

Zie onder het kopje "Welke kinderen komen in aanmerking?" hierboven. Daar staat dat de onderhoudsplicht ook geldt voor werkende kinderen.

Wat je natuurlijk wel kunt doen is een bedrag vragen (of eventueel terugvragen) voor 'kost en inwoning' omdat je zoon nog thuis woont (en thuis eet, etc.)

Ik heb een kleindochter van

Ik heb een kleindochter van 17 die officieel als pleegkind bij mij woont. Straks is zij 18 en ouders willen niets meebetalen aan school en andere zaken. Dit betekent dus dat ik het onderhoud en school van mijn kleinkind moet betalen. Ik ben dat moreel maar niet wettelijk verplicht. Kan ik dit op ouders verhalen?

Pleegzorg overweegt een

Pleegzorg overweegt een verlengde pleegzorg maar ze vinden dat er een duidelijke hulpvraag moet zijn en niet alleen een financiële. Ik moet afwachten of zij de hulpvraag zwaar genoeg vinden voor een verlenging boven de 18 jaar. Ik vroeg mij af of mijn kleinkind een rechtszaak kon starten om de onderhoudsplicht af te dwingen

hallo, ik word over 2 maanden

hallo, ik word over 2 maanden 18, en woon in een pleeggezin. Mijn ouders zijn uit de ouderlijke macht ontzet. Ik las dat de voogd onderhoudsplichtig zou moeten zijn, maar mijn voogd valt onder pleegzorg, en op het moment dat ik 18 word, is hij ook uit het beeld. betekent dit dat er niemand onderhoudsplichtig is voor mij als ik 18 word?

Onze zoon is net 18 geworden

Onze zoon is net 18 geworden en nog scholier. Mijn ex en ik hebben co-ouderschap en dragen beiden bij aan een en/of rekening waarvan we alle kosten voor onze zoon betalen. Ik 150 euro en hij 300, gebaseerd op ons inkomen destijds(en nu). Er is geen alimentatieregeling verder. Ik lees dat kinderalimentatie vanaf de leeftijd van 18 rechtstreeks naar het kind moet, maar kan dat niet goed vertalen naar onze situatie. Iemand advies? Wat ook meespeelt is het wegvallen van het kindgebonden budget. Dit kreeg ik omdat zoonlief bij mij ingeschreven staat, en omdat mijn ex de (belasting- en andere) voordelen hield van de eigen woning. Ik heb een laag inkomen en huurtoeslag, en ga er fors op achteruit nu. Ik ben de enige die er op achteruit gaat dus. Wat is redelijk, hoe kunnen we onze regeling aanpassen aan de veranderde situatie?

CeeBee, wat jullie zouden

CeeBee, wat jullie zouden kunnen doen is die en/of rekening nu op naam van jullie zoon zetten en beide gewoon hetzelfde blijven betalen. Vervolgens maak je dan afspraken met je zoon wat hij van dat geld voortaan allemaal zelf betaald, en wat hij bijvoorbeeld bijdraagt bij wijze van 'kostgeld'.

Het bovnstaand artikel

Het bovnstaand artikel vermeld dat er óók na het 21 e jaar door ouders aan studie mee betaald moet worden, máár geldt dat óók als het betreffende kind zelfstandig samenwoont en beide een normaal inkomen hebben ? Zoonlief woont samen en hij en partner hebben beide normaal inkomen, zoonlief besluit te gaan studeren en ik wordt door ex gesommeerd voor zijn studie kosten op te gaan draaien' Ben ik dat verplicht of moet zoonlief dat zelf doen aangezien hij én z'n partner een normaal inkomen hebben (en er overigens verder ook riant van leven)

Nee, zodra ze bewezen hebben

Nee, zodra ze bewezen hebben in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien vervalt de plicht en het recht op deze ondersteuning.
Vrijwillig mag altijd, maar valt dan onder het schenkingsrecht.

Wij hebben twee uitwonende

Wij hebben twee uitwonende studerende kinderen. Eén van 22 jaar en één van 20 jaar. Voor hun studie en levensonderhoud dragen wij als ouders bij in de kosten. In hoeverre telt deze bijdrage mee als 'schenking' en moet daar schenkingsbelasting over betaald worden als dit drempel overschrijdt?

Goeie vraag! Die moesten we

@giessenf - Goeie vraag! Die moesten we even opzoeken...
Voor uw kind van 20 jaar is er sowieso geen probleem, omdat hij/zij nog geen 21 is, waardoor u verplicht bent om bij te dragen in zijn of haar levensonderhoud. Omdat er sprake is van een verplichting, is het geen schenking, en hoeft er dus geen schenkingsrecht over betaald te worden. Mits het bedraq dat hij/zij ontvangt wel realistisch is voor de studie en het levensonderhoud. U kunt dus niet zomaar een ton geven, omdat dat geen realistisch bedrag is.

Bij uw kind van 22 is de 'standaard-onderhoudsverplichting' weliswaar vervallen, omdat het ouder dan 21 is, maar daarvoor gelden dan de uitzonderingsclausules die aan het eind van het artikel beschreven zijn. Namelijk dat dit kind zijn of haar studie moet kunnen afmaken, en dat het 'behoeftig' is (dus niet in zijn of haar eigen onderhoud kan voorzien). Mits het een voltijdse studie betreft, waar het kind niet bij kan werken.

Kortom: uw kinderen kunnen gewoon hun studie afmaken, op uw kosten, zonder dat dat geïnterpreteerd hoeft te worden als een schenking.

Is onderhoudsplicht ook

Is onderhoudsplicht ook verplicht als je kind (18 jaar) beslist om enkel maanden in het buitenland te reizen. Hij heeft geen eigen inkomen, maar heeft wat gespaard door vakantiejobs. Mij lijkt dat logisch dat je, als ouder, in die periode ook voorziet in levensonderhoudskosten, mijn ex daarentegen niet.

Nee. Je kind heeft geen

Nee. Je kind heeft geen inkomen, zeg je, maar zou dat natuurlijk best kunnen genereren. In plaats daarvan kiest het ervoor om vakantie te gaan houden. Allemaal prima, maar waarom zou je dat als ouder moeten bekostigen?
Het màg natuurlijk wel, dus als je graag wat bij wilt dragen ga je gang, maar het hoeft niet.

Ja die is wel verplicht. Zie

Ja die is wel verplicht. Zie rechtelijke uitspraak ECLI:NL:RBHAA:2009:BJ6139 Rechtbank Haarlem, 04-08-2009, 153743-09-217
"De man heeft er op gewezen dat het gebrek aan inkomen aan de jong-meerderjarige zelf kan worden verweten en dat de man ook daarom niet meer onderhoudsplichtig is. Dit standpunt miskent evenwel het in artikel 1:392, lid 2 BW neergelegde uitgangspunt, dat de onderhoudsplicht bestaat ongeacht de behoeftigheid. Dit impliceert immers dat de jong-meerderjarige geen verplichting jegens de onderhoudsgerechtigde heeft om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Of het gebrek aan inkomen aan de jong-meerderjarige zelf is te wijten, doet dan ook niet ter zake."

Die uitspraak gaat over

Die uitspraak gaat over voortzetting van vastgestelde alimentatieplicht. Maar stel dat je de onderhoudsplicht in natura voldoet: huis, eten en drinken etc. en kind besluit om te gaan reizen, ben je dan verplicht om je zorg in geld om te zetten? Is 'reizen' levensonderhoud?

Tsjor

Ik denk vooral dat het niet

Ik denk vooral dat het niet de bedoeling is dat door ouders met die plicht gemanipuleerd kan worden om kinderen te laten doen wat zij willen. Voor ex in het geval van Frieda maakt het niet uit waar zoon is. Het feit dat hij reist benadeelt hem niet, maar ontslaat hem logischerwijs ook niet van een bijdrage.

Komend jaar wordt mijn

Komend jaar wordt mijn dochter 18. Op dat moment valt de kinderbijslag weg (omgerekend 90 € per maand) en het kindgebonden budget (bijna 400 € per maand). De alimentatie (250€ per maand) zal dan rechtstreeks naar haar gaan. Ze doet nog middelbaar onderwijs en ik heb gezien dat ze dan met een gewone en een aanvullende beurs rond de 200 € gaat krijgen.
Ikzelf zit in de WAO en kom op dit moment net rond met alle bedragen erbij. Als mijn dochter 18 wordt, ga ik dus 740 € per maand erop achteruit en zij er 450 € op vooruit. Per saldo is dat dus bijna 300 € minder gezamenlijk, terwijl de kosten niet zullen dalen.
Mis ik iets of zijn er nog potjes waar ik aanspraak op kan maken?

Goede middag, Ik heb een

Goede middag, Ik heb een vraag.de alimentatie wordt voldaan via het LBIO, door een loonbeslag. Bij het LBIO staat nog een kleine restschuld van een derde beslag tevens wordt er alimentatie in gehouden mijn zoon is bijna 19 jaar. als ik klaar ben met de restschuld mag ik dan stoppen met het LBIO. ik weet echter niet waar mijn zoon verblijft alimentatie wordt al vanaf zijn 17 jaar op zijn rekening gestort.

Dank je wel voor je reactie,

Dank je wel voor je reactie, van het LBIO wordt je niet echt veel wijzer. ik denk eerder aan advocaat. ik weet dat mijn zoon heeft gekozen om bij zijn vader weg te gaan en hulp in te roepen van PRISMA en daar ook heeft verbleven. maar ook daar geen medewerking om info te achterhalen gezien zijn leeftijd.

Hallo allemaal,

Hallo allemaal,
Ik ben recent 18 geworden en ben mij pas sinds kort bewust van de doorlopende onderhoudsplicht. Ik krijg namelijk helemaal niets van mijn ouders (zij zijn uit elkaar) behalve onderdak. Kleding moet ik zelf betalen, luxe eten (thuis mag ik water, melk, brood en fruit pakken maar bijvoorbeeld niet de "dure" koekjes van mijn moeder of cola) ook. Ik woon bij mijn moeder maar ik heb een slechte relatie met haar. Nu wil zij eigenlijk dat ik uit huis ga maar dan moet ik het zelf maar zien te betalen. Als ik thuis wil blijven wonen moet ik mij aan alle regeltjes blijven houden (mijn kamer elke zondag helemaal spik en span en alleen in het weekend bij mijn vriend slapen bijvoorbeeld).
Nu kaartte ik het aan maar zij wil geen cent aan mij betalen en een regeling dat zij mij betaalt en dat ik woonkost terug betaal zit er ook niet in.
Wat kan ik doen? Heb ik recht op een bedrag? Haar inkomen is bovengemiddeld. Naar wie kan ik dan gaan? En heb ik dan ook recht op een bedrag over de afgelopen maanden? Bijkomend punt; mijn vader betaalt mijn moeder geen alimentatie (haar inkomen is hoog genoeg en zij vonden het niet nodig). Moet hij die nu wel aan mij betalen?
Ik zie heel graag een spoedig antwoord tegemoet.
Groetjes,
Adriana

Als je er met je moeder echt

Als je er met je moeder echt niet uitkomt, dan heb je in principe de mogelijkheid om het aan te vechten. je kunt waarschijnlijk prodeo gebruik maken van een advocaat.

En waar heb ik dan eigenlijk

En waar heb ik dan eigenlijk recht op? Op alimentatie en een extra bedrag van mijn moeder? Een advocaat is neem ik aan ook weer zo duur. Ik heb gelezen over het lbio maar van hun site wordt ik niet veel wijzer. Kunnen zij er iets aan doen?

https://www.nibud.nl

https://www.nibud.nl/consumenten/uw-kind-wordt-18-jaar/

"Als ouder blijft u onderhoudsplichtig totdat uw kind 21 jaar wordt. Dat betekent dat u er nog steeds verantwoordelijk voor bent dat uw kind onderdak, kleding, voeding, scholing en medische hulp krijgt."

Als er via de rechter alimentatie is vastgesteld dan kun je dat opeisen, met de uitspraak, via het LBIO. Verder zijn er geen contanten waar je recht op zou hebben.

Probleem is alleen dat aan

Probleem is alleen dat aan mijn moeder nooit alimentatie is betaald. Dus ook niks door de rechter vastgesteld. Heb ik daar dan nu wel recht op? En tot in hoeverre kan ik van mijn moeder eisen dat ze kleding en voedsel voor me koopt? Laatste keer dat ik kleding op haar kosten kreeg is meer dan een jaar geleden. En het "luxe voedsel" dat ik beschreef mag ik ook sinds jaar en dag zelf betalen. Moet ik haar dan telkens als ik iets wil vragen om geld? Daar kan je namelijk donder op zeggen dat ik het niet krijg. En in hoeverre is dat dan terecht, want ik snap dat je de prada's van je kind niet financieert maar af en toe een nieuwe broek van de h&m? Waar ligt de grens wat kosten betreft? Wat mag ik dan van haar eisen?

Helaas zegt de wet niets over

Helaas zegt de wet niets over dit soort 'redelijkheid'. Tenzij je in je onderbroek over straat moet gaat het verder niemand aan wat de kwaliteit is van de kleding die je moeder je laat dragen.
Alimentatie kun je niet vanaf je 18e alsnog gaan regelen. Zou me verbazen.

Als je naar mogelijkheden zoekt om je leven te financieren kun je helaas blijkbaar niet verder op je ouders rekenen. Ze doen een minimum. Dat is erg jammer, maar blijkbaar de realiteit.
Handiger is om je te orienteren op je eigen mogelijkheden om inkomen te verwerven. Als je gaat studeren krijg je een lening van de overheid. Je kunt gaan werken en dan heb je een inkomen.
Het valt niet mee, maar dat is wel de manier om uit deze situatie te komen.

daar zegt de wet wel iets

daar zegt de wet wel iets over als je dat vraagt. Als je via de rechter, via een advocaat een onderhoudsplicht gaat opeisen dan wordt er gekeken naar het inkomen van je ouders en wat daarvan redelijk is om op te eisen voor jou. Maar realiseer je goed wat je je daarmee op je hals haalt ten opzichte van de relatie met je moeder. je zult trouwens eerst ook zelf je vader moeten aanspreken.

Adriana, wat AnneJ zegt klopt

Adriana, wat AnneJ zegt klopt niet: je kunt wel alimentatie aan je vader vragen. Beter is natuurlijk om vriendelijk om een bijdrage te vragen. Als dat niet lukt kan een advocaat ook (advocaten hoeven jou niet veel te kosten, informeer je even). Wat is de reden dat je moeder onredelijk doet? Het klinkt allemaal erg onredelijk -op het gemene af- zoals jij het vertelt. Het kan ook zijn dat er iets achter dat gedrag zit. Een erg eisende dochter? Jarenlang brutaal? Of ze sloofde zich jarenlang uit en kreeg stank voor dank en was daar op een gegeven moment klaar mee? -ik heb geen idee natuurlijk, maar je bereikt altijd meer met zelf redelijk doen, tenzij er werkelijk wat grondig mis is met je moeder (laagebegaafd? persoonlijkheidsstoornis? zwaar overspannen?).
Ken je die uitdrukking ook: je vangt meer vliegen met stroop dan met azijn?
Ik zou je vooral aanraden het in de redelijkheid te zoeken, zelfs als zij niet redelijk is. Daar hou je ook een beter gevoel aan over.

Oké dus op een rijtje;

Oké dus op een rijtje;
Van mijn vader kan ik een bedrag vragen als alimentatie, als hij dit weigert mag ik hem dwingen (maar ik hoop dat het niet zo ver komt).
Van mijn moeder kan ik nu nog geen bedrag eisen, en moet ik alles dus de komende maanden nog zelf betalen.
Als ik uit huis ga, mag ik wel een bedrag eisen (van beide?) om mij te ondersteunen in mijn levensonderhoud.

Nu werk ik trouwens part-time en mijn vriend ook (hij neemt een tussenjaar). Het plan voor volgend jaar is dat hij gaat studeren in Utrecht en ik ga werken. Maar met de huidige huizenmarkt is huren alleen al ongelooflijk duur en ik kan die bijdrage dus zeker gebruiken. (Makelaars accepteren geen lening van duo bij de inkomenseis en die kan wel 4x het maandinkomen zijn).

Egel: natuurlijk is en vind ik mijn moeder niet de gemeenste heks die er is. Ze is alleen wel echt wel vrij gierig tegenover mij. En natuurlijk ben ik niet de perfecte dochter, mijn kamer is bijvoorbeeld echt niet elke week opgeruimd, maar ik ben ook zeker de slechtste niet. Ik heb nooit veel gevraagd en heb mijn ouders altijd met respect behandeld (bijna altijd). Ik hoop niet dat ik de indruk wek dat ik een hekel heb aan mijn moeder, maar op financieel vlak is er dus wel wat onenigheid, want zij gunt me nu niet veel en heeft ook al aangegeven dat ze mij als ik uit huis ga op geen enkele manier financieel gaat ondersteunen. Vandaar dat ik een reactie op deze topic zette.

Goedemorgen allemaal, mijn

Goedemorgen allemaal, mijn dochters en ik vragen ons zichzelf iets af. Mijn oudste dochter is 20 jaar en mijn jongste 16. De oudste gaat HBO doen dagopleiding 4 jaar en de jongste MBO 4 jaar. Ik ben gescheiden sinds 2011 en mijn allimentatie is tot nu toe steeds hetzelfde bedrag gebleven terwijl de kosten in het onderhoud hoger worden gedurende de jaren. Indexering wil hij niet aan denken want volgens zijn zeggen zijn daar afspraken over gemaakt (mondeling) Mijn kinderen verblijven de ene week van di na school tot woe avond na eten bij hem en vrijdagavond tot zondagavond na eten bij hem. de andere week enkel de woe na school tot do na avondeten. Omdat ik graag meer allimentatie wil aangezien ik het niet redt met mijn wao en aanvullende toeslag, en ik met hem tot nieuwe allimentatie wil komen zonder rechter weet ik niet hoe we dit moeten berekenen. De dagen dat de kinderen bij hem zijn verschilt per week, de ene week 2 dagen de andere week 4 dagen zeg maar (ivm na school en na avondeten ) dus dat is moeilijk om daar een schatting van te geven. Tijdens de schoolvakantie in de zomer 3 weken bij hem en 3 weken bij mij waar hij dus van zegt; ik betaal de 3 weken bij mij geen allimentatie. Volgens mij klopt dat niet en moet hij gewoon ondanks dat de dames bij hem zijn allimentatie betalen toch? Wassen en strijken gebeurt bij mij dus ook die kosten zijn extra voor mij.
Nu is het zo ik wil een normale band met hem hebben aangezien dat het beste is voor de kinderen, hun belang staat bovenaan maar ik weet niet hoe en wat ik kan vragen aan hem wbt allimentatie en van de voorgaande jaren? Hij blijft maar zeggen ; nog een jaar dan ben ik er vanaf....
Dat is dus het tweede ding waar ik mee in mijn maag zit; mijn oudste is nu 20 en wordt 21 in maart, dan stopt de allimentatie dus maar zij zit dan op dagopleiding HBO en kan niet werken hierbij. Moet ik dus alle kosten van levensonderhoud op me nemen dan vanaf haar 21e ? Ziektekostenverzekering betalen en telefoon en kleedgeld? Dat moet ik dus allemaal betalen dan? Ze heeft een rekening voor haar studiekosten dus ze behoeft geen lening voor haar HBO maar hoe en wat als ze 21 wordt? Het is niet de bedoeling dat zij moet werken omdat haar vader weigert bij te dragen in levensonderhoud. Daarbij zijn de kinderen het meest bij mij
Ik wordt hier nu al angstig van want ik weet niet hoe, en de manier van vragen hiervoor aan vader speelt ook mee, die kan nogal agressief reageren
Dan wordt de jongste over 2 jaar 18 en vervalt kindgebonden budget en kinderbijslag, kortom dan leef ik met minima uitkering zeg maar en moeders mag alle kosten dekken ...
Studierekening jongste is ook geregeld dus ook daar kan geen oorlog over ontstaan en volgens mij krijgt ze basisbeurs met toelage ivm mijn minimale inkomen. Maar ook zij gaat 21 worden. Ik weet het niet meer hoe dit moet gaan verlopen? Het kan toch niet zo zijn dat vader zegt ; 21 jaar ik ben klaar daaaag......
iemand enig idee of advies ?

https://duo.nl/particulier

https://duo.nl/particulier/aanvullende-beurs/index.jsp

Misschien is het wel mogelijk een aanvullende beurs te krijgen?

En als je zelf niet voldoende inkomen hebt zul je toch aan je kinderen een bijdrage moeten vragen.
Langer alimentatie kun je vragen maar er zijn geen rechten meer.

Misschien kan vader af en toe winkelen met de kinderen?

Mogelijk zijn er bij je gemeente nog potjes?

Het is natuurlijk ook wel de

Het is natuurlijk ook wel de bedoeling dat je kinderen langzamerhand financieel zelfstandig worden. Het is heel gebruikelijk om naast een HBO of universitaire studie te werken. Dat kan prima in weekenden en vakanties. Is er dan (met aanvullende beurs etc.) nog niet voldoende inkomen, dan kunnen je kinderen ook geld lenen bij duo.

Aanvullende beurs valt tegen

Aanvullende beurs valt tegen als de vader wel een goed inkomen heeft, daarvoor kijken ze terecht naar het inkomen van beide ouders.

Goedenavond allemaal,

Goedenavond allemaal,
Dank je wel voor jullie reacties
Ik begrijp wat jullie aangeven wat betreft bijdrage/kostgeld van de kinderen door bijv bijbaantje etc maar beide kinderen hebben adhd en werken langs een hbo studie en mbo studie vind ik in hun situatie niet slim.
Ik vind het gewoon vreemd dat de vader dan ineens vanaf 21 jaar van zijn dochter geen bijdrage hoeft te leveren aan de zorgkosten van zijn dochter/kinderen, en zeker gezien het feit dat ze 70 % van de tijd bij mij wonen. Vader heeft een goed inkomen dus dan begrijp ik dat aanvullende beurs tegenvalt , maar is een aanvullende beurs een lening van het duo begrijp ik dat goed?
Bizar vind ik het maar dat geld net zo goed als de vader in zon situatie zou zitten hoor, niet dat jullie mij verkeerd begrijpen

Vanaf 18 jaar zou vader de

Vanaf 18 jaar zou vader de alimentatie aan het kind moeten betalen en als het kind nog studeert de ouderlijke bijdrage die door DUO is vastgesteld.
Daarnaast kan het kind geld lenen (studiebeurs) en zorgtoeslag aanvragen.
Dan kan het kind zelf bepalen hoe hoog het telefoonabonnement wordt (je hebt ze al voor 7,50), hoeveel geld ze uit wil geven aan kleding etc.
Als je kind nog bij jou woont is onderdak en eten en drinken jouw bijdrage. Mocht het zo zijn dat je daaraan tekort komt, dan kun je overwegen om kostgeld te vragen aan je kinderen. Alleen zal dat dan wel van de lening moeten komen, tenzij vader een ruime eigen bijdrage moet betalen.
De regelingen voor jongeren zijn bizar. Ik denk dat je er niet van moet uitgaan dat jij alles voor hen moet gaan betalen, maar dat je ervan uit moet gaan dat zij zelf alles gaan betalen en dat je moet kijken welke keuzes ze daarin maken. Het wordt nu hun probleem, niet meer jouw probleem.
Hier kun je zien wat de aanvullende beurs zou zijn: https://duo.nl/particulier/aanvullende-beurs/hoeveel-is-het.jsp. Is het realistisch dat vader zulke bedragen per maand zal betalen?

Tsjor

Tsjor

Een van mijn kinderen woont

Een van mijn kinderen woont na de scheiding in Duitsland. Dat is inmiddels 20 jaar geleden. Nu heeft mijn dochter vorig jaar besloten om op 26 jarige leeftijd te beginnen met een studie.
Nu krijg ik een brief in het Duits waar een berekening staat dat ik mee moet gaan betalen a 720,- per maand.
Er is nooit een afspraak gemaakt om een studie mee te financieren.
Tot welke leeftijd ben je wettelijk verplicht in NL om hier in te voldoen??

Iets nauwkeuriger: *in

Iets nauwkeuriger: *in principe* tot hun 21e, maar als ze rond die tijd nog studeren moeten ze hun studie wel af kunnen maken (met financiële steun van de ouders).

Maar voor een kind dat op zijn of haar 26e pas begint met studeren geldt dat dus niet.

Hallo,

Hallo,

Twee van mijn drie kinderen wonen uit huis bij een instelling bij jeugdzorg. Mijn zoon mag van de instelling maximaal 50 nachten binnen zijn netwerk overnachten en mijn dochter heeft al ruim 2 jaar totaal niet ergens overnacht binnen haar netwerk. Ik betaal echter wel gewoon alimentatie voor alledrie mijn kinderen aan hun moeder. Is het raadzaam om dit voor de rechter te laten komen? Verder wordt mijn dochter die 2 jaar niet binnen haar netwerk heeft overnacht over 5 maanden 18. Ze gaat dan een WMO-uitkering aanvragen. Natuurlijk wil ik haar financieel ondersteunen als ik heet kan, maar vanaf welk bedrag vervalt de verplichting via de alimentatieplicht?

mijn zoon is net 18, woont

mijn zoon is net 18, woont bij zijn moeder en haar partner, hij heeft de studiefinanciering stopgezet. Dus waarschijnlijk heeft hij werk. Moet ik dan toch uitgaan van de algemene bijstandsnorm 18jarigen of is er een andere bijstandsnorm voor thuiswonende kinderen? Want dat vraag ik mij af of ik (met een IVA/WIA uitkering) nog kinderalimentatie moet blijven betalen..

Onze nieuwe schoondochter van

Onze nieuwe schoondochter van net 18 jaar is 't huis uit gezet door haar ouders ivm geloofsovertuiging. Nu heeft zij een uitwonende studie en recht op een aanvullende beurs die door haar ouders betaald moet worden volgens duo. Deze hebben nu gezegd dat ze wel een bijdrage willen doen van 150 ipv 269 en ze willen dit maar doen totdat ze klaar is met 't mbo dit is over 4 maanden. Mag dit wat zijn haar rechten???
Een boze maar vooral verdrietige schoonmoeder

Hallo

Hallo

Wat nou als het andersom is. mijn ouders
Zijn gescheiden en ik woon bij mijn moeder in.
Mijn vader betaald geen alimentatie. Mijn moeder krijgt kinderbijslag wat neem ik aan voor je kind is. maar ik moet alles zelf betalen van mijn moeder. Kleding, bril (die ik echt nodig heb) en ik ben helemaal niet veel vraagd als ik mij vergelijk met mijn zusje. aankomend jaar ga ik studeren wat ik zelf moet betalen ik ben nu 17 en betaal alles zelf en ik snap ook wel dat het goed is dat kinderen zelf dingen leren te gaan betalen. En als ik het zo hier boven lees heb ik er zeker wel recht op. wat moet ik hier mee doen. Als ik het er met mijn moeder over heb is get meteen ruzie. Ik heb zo iets ik heb er zelf niet voor gekozen om op de wereld gezet te worden. En als ik kon kiezen was ik het nooit aan gegaan. Maar Ja dat kan nu eenmaal niet dus moet je naar oplossingen vinden wat ik nu aan het doen ben.

Ik ben nu drie maanden

Ik ben nu drie maanden gescheiden. Mijn kinderen (17 en 20 jaar oud) hebben geen contact met hun vader, maar hij betaald wel alimentatie. Mijn dochter zit sinds vorige week op kamers en ik vraag mij nu voor het eerst af: hoe veel zal ik haar maandelijks geven van haar alimentatie? Ook omdat zij geen contact heeft met haar vader en alle financiële verantwoordelijkheid verder op mij neerkomt, ben ik huiverig om alles af te staan/bang om het niet financieel te redden.

Mijn zoon is dit jaar april

Mijn zoon is dit jaar april 21 geworden.

Hij start september met een voltijd HBO opleiding.

Nu krijgt hij bericht dat hij geen studiefinanciering krijgt, omdat ik zou moeten bijdragen aan deze kosten. Tevens ook zijn biologische vader waar hij al 6 jaar geen contact mee heeft en welke ook nooit financieel enige ondersteuning heeft geboden.

Jongmeerderjarig betekent toch tot 21 jaar?

Is er een mogelijkheid dat hij toch in aanmerking komt voor de studiefinanciering zonder mijn bijdrage?

Lees verder