Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

8 december 1999 door Justine Pardoen

Op zoek naar hulp in een virtuele kliniek

Van januari 1999 tot april 2001 verzorgde Ouders Online elke woensdag een halve pagina over 'opvoeding' in het dagblad Trouw, geïnspireerd op datgene wat er die week bij Ouders Online was voorgevallen. Het onderstaande artikel maakt deel uit van die serie.

Als je Internet-verslaafd bent en je wilt ervan af, dan kun je -- wrang genoeg -- misschien ook een oplossing vinden op Internet zelf: op de site van 'the Center for On-Line Addiction'. Dit is een organisatie die zonder winstoogmerk hulp biedt aan 'net addicts'. Iemand die twijfelt of hij of zij die hulp wel nodig heeft, kan zichzelf ter plekke testen op http://www.netaddiction.com: slachtoffers zijn dan één klik verwijderd van een virtuele kliniek, waar ze onmiddellijk via email steun en behandeling kunnen krijgen.

Het centrum is opgericht door Kimberly Young van de Universiteit van Pittsburgh, die inmiddels naam gemaakt heeft als 's werelds belangrijkste 'cyber-psycholoog'. Met haar boek 'Caught in the Net' (1999) helpt ze slachtoffers op weg zichzelf te bevrijden. Haar publicaties zijn te vinden op http://www.netaddiction.com.

Uit Young's onderzoek, maar ook uit recent Brits onderzoek blijkt dat het vooral vrouwen zijn die ten prooi vallen aan een Internet-verslaving. De verslaafde mannen zijn jong, tegen de dertig en zijn vaak op zoek naar de spanning van macht en sex. De vrouwen zijn een stuk ouder, ruim veertig, en zijn op zoek naar contact en steun, naar geestverwanten en lotgenoten. De meeste verslaafden werken nog niet (studenten) of niet meer. Onder de vrouwen zijn het vooral moeders die minder zijn gaan werken om zelf kinderen te kunnen opvoeden, maar ook voldoende geld, opleiding en maatschappelijke belangstelling hebben om zich toegang te verschaffen tot het Internet.

Een bezoek aan het Forum van Ouders Online maakt dan ook een tendens zichtbaar die in de Verenigde Staten al eerder gesignaleerd is. Het beeld van de echte Internet-verslaafde van de toekomst zal afwijken van het huidige: niet meer de in zichzelf gekeerde, mannelijke, jonge, technisch georiënteerde 'nerd', maar een al niet meer zo jonge, maatschappelijk georiënteerde, sociaal behoeftige moeder.

Iemand die hulp zoekt, zou zich ook kunnen wenden tot centrum voor verslavingszorg (een consultatiebureau voor alcohol en drugs, CAD). Maar tot nu toe is daar nog nauwelijks ervaring met Internet-verslaving, met als enige uitzondering de regio West- en Midden-Brabant (Kentron). Daar hebben Hans van de Leur en Martin Reddemann zich opgeworpen als begeleider van Internetverslaafden. Ze zijn echter alleen telefonisch te bereiken (013 - 58 75 00) en voorlopig niet via e-mail.