Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

21 maart 2007 door Redacite Ouders Online

Ouders en school - Herken de ouder

Bent u een carriere-maker, een kwelgeest of een super-ouder? In veel docentenkamers hangt een poster waarop de leerkrachten kunnen zien wie u bent.

In 'OCW Onderwijsmagazine' (nr.1/2006) stond een opmerkelijk overzicht van soorten ouders, bedoeld voor scholen. Zodat ze kunnen zien wat voor vlees ze in de kuip hebben. Er is ook een poster van beschikbaar.

De supporter

Opleiding

 • laag/midden.

Kenmerken

 • tevreden en betrokken;
 • graag bereid te helpen bij praktische zaken;
 • wil de mouwen opstropen;
 • goed in hand- en spandiensten;
 • uitvoerend;
 • prettige partner;
 • op afroep inzetbaar;
 • heeft tijd genoeg.

Trefwoorden

 • behulpzaam;
 • aardig;
 • solidair;
 • vriendschappelijk;
 • creatief;
 • meevoelend;
 • meedenkend;
 • harmonieus;
 • ondersteunend;
 • verlichtend;
 • dienend;
 • naïef;
 • aangepast.

Geschikt voor

 • hand- en spandiensten;
 • ouderraad.

Ongeschikt voor

 • medezeggenschapsraad en schoolbestuur zonder eerst één of meer cursussen te volgen.

Benaderwijze

 • doe een appèl op het gevoel van saamhorigheid;
 • het bestaan van een bondgenootschap;
 • partnerschap;
 • met gemeenschappelijke doelen.

De afwezige

Opleiding

 • laag/midden.

Kenmerken

 • acht zich niet in staat een bijdrage te leveren;
 • doet alleen mee als iets (nadrukkelijk) wordt gevraagd;
 • redelijk ontevreden;
 • niet-betrokken;
 • school heeft geen prioriteit (meer);
 • laat schoolkeuze aan het toeval over;
 • geen contact mee te krijgen;
 • introvert;
 • onbereikbaar.

Trefwoorden

 • solitair;
 • 'opgever';
 • heeft (bijna) geen contacten met andere ouders;
 • geen vriendschapsrelatie met de school;
 • non-communicabel;
 • worstelt met cultuurkloof door andere culturele

  achtergrond.

Geschikt voor

 • ondersteuningsnetwerk van de school;
 • functie van 'bruggenhoofd' naar andere (groepen) afwezige ouders.

Ongeschikt voor

 • medezeggenschapsraad;
 • bestuur;
 • ouderraad en schoolbestuur zonder eerst één of meer cursussen te volgen.

Benaderwijze

 • zoek contact;
 • toon interesse;
 • ga in gesprek over de culturele achtergrond en de kinderen;
 • leef je in;
 • kijk waar je mee kunt helpen en win vertrouwen.

De politicus

Opleiding

 • midden/hoog.

Kenmerken

 • wil meebeslissen;
 • invloed uitoefenen;
 • is tevreden en betrokken als hij in de vergaderkamer kan participeren;
 • kritische consument;
 • extravert;
 • let bij de schoolkeuze op 'democratisch' gehalte van de instelling.

Trefwoorden

 • kritisch;
 • precies;
 • optimistisch;
 • 'doorzetter';
 • wil inspireren;
 • overtuigen;
 • verhelderen.

Geschikt voor

 • medezeggenschapsraad;
 • schoolbestuur.

Ongeschikt voor

 • verrichten van uitvoerende hand- en spandiensten.

Benaderwijze

 • speel in op de behoefte om invloed uit te oefenen op het beleid van de school;
 • de wens om gehoord te worden;
 • zich te manifesteren in groepen;
 • zichzelf te horen praten. Vraag of de politicus namens de ouders zitting wil nemen in de medezeggenschapsraad of het schoolbestuur om van zijn kwaliteiten gebruik te kunnen maken.

De carrière-maker

Opleiding

 • midden/hoog.

Kenmerken

 • legt verantwoordelijkheid voor opvoeding;
 • opvang en onderwijs bij de school;
 • 'one-stop-shopping'-benadering;
 • tevreden als de school alle taken overneemt;
 • kritisch bij de schoolkeuze;
 • houding van: school is er voor de ouders en de leerkrachten zijn een verlengstuk van de ouders.

Trefwoorden

 • afzijdig;
 • 'geen bericht goed bericht';
 • zakelijk;
 • niets geven, wel nemen.

Geschikt voor

 • medezeggenschapsraad en schoolbestuur als het past in het carrière-perspectief.

Ongeschikt voor

 • tijdrovende hand- en spandiensten.

Benaderwijze

 • knoop een gesprek aan over werk;
 • loopbaan;
 • opleiding;
 • wijs op het functioneren van de medezeggenschapsraad en het schoolbestuur, welke interessante personen daarin participeren en wat dat voor een carrière kan betekenen.

De kwelgeest

Opleiding

 • hoog.

Kenmerken

 • voelt zich gekwetst en miskend door de houding van school en eigen ervaringen met onderwijs;
 • stelt als kritische consument het feilen van de school aan de kaak;
 • is voor het schoolteam een ongeleid projectiel;
 • is tevreden als de school door het stof moet, of zich moet verantwoorden voor niet-optimaal functioneren.

Trefwoorden

 • ongevoelig;
 • betweter;
 • koud;
 • agressief;
 • conflicterend;
 • 'vechter';
 • theatraal;
 • ongeduldig.

Geschikt voor

 • medezeggenschapsraad;
 • schoolbestuur.

Ongeschikt voor

 • hand- en spandiensten;
 • ouderraad.

Benaderwijze

 • toon werkelijke interesse in de motieven van deze ouder;
 • diens (nieuwe) ideeën over opvoeding en onderwijs;
 • blijf zakelijk, maar zorg ervoor dat de ander op zijn gemak is;
 • houd je doel voor ogen;
 • bereid je goed voor;
 • stel goede vragen;
 • stuur na afloop een bedankbriefje;
 • maak een korte notitie van het gesprek en zorg dat je het lijntje openhoudt.

De super-ouder

Opleiding

 • hoog.

Kenmerken

 • voelt zich samen met de school verantwoordelijk voor opvoeding en onderwijs;
 • is bereid om naast drukke baan de school te ondersteunen, te investeren in de relatie, kritisch mee te denken, en de school van goede ideeën te voorzien;
 • is bereid het eigen netwerk in te zetten;
 • is tevreden als de school zich optimaal inzet voor de leerprestaties en het welbevinden van het eigen kind (en ook andere leerlingen).

Trefwoorden

 • loyaal;
 • ambitieus;
 • versterkend;
 • grensverleggend;
 • communicator;
 • inspirerend;
 • vraagbaak;
 • doet groeien.

Geschikt voor

 • meedenken en oplossen van conflicten;
 • de aanpak van crises;
 • het werven van fondsen;
 • schoolbestuur (voorzitter).

Ongeschikt voor

 • ondersteuningsnetwerk van de school.

Benaderwijze

 • toon warme belangstelling voor opvattingen en verwachtingen van deze ouder over opvoeding en onderwijs;
 • peil de behoefte aan (meer) betrokkenheid;
 • zet de deur uitnodigend open voor participatie;
 • sta open voor hun (verfrissende en innovatieve) ideeën;
 • doe er je voordeel mee.