25 november 2013

Ouders iets té optimistisch over sociale media

Volgens ouders zijn serieuze toepassingen kansrijk, maar tieners (10-14 jr) gebruiken sociale media vooral voor hun plezier. Dat blijkt uit een onderzoek dat afgelopen week gepresenteerd werd ter gelegenheid van de jaarlijkse Week van de Mediawijsheid.

Ouders van kinderen van 10-14 jaar zijn overwegend positief over het gebruik van sociale media door hun kinderen. Ze zien positieve effecten, bijvoorbeeld op het gebied van Engelse taalvaardigheid en communicatievaardigheden, en de kansen worden aanzienlijk hoger ingeschat dan de bedreigingen.

Dat blijkt uit een onderzoek van het expertisecentrum Mediawijzer.net dat afgelopen vrijdag gepresenteerd werd, als startschot voor de jaarlijkse Week van de Mediawijsheid.

Maar als je aan kinderen zélf vraagt waar ze hun sociale media (vooral: WhatsApp en Facebook, en in iets mindere mate YouTube) de afgelopen tijd voor gebruikt hebben, dan ziet het beeld er toch wat anders uit. Kinderen blijken hun sociale media toch vooral te gebruiken voor 'vertier', aldus hetzelfde onderzoek.

Kansen

Het optimisme van de ouders blijkt onder andere uit de kansen die ze zien. Sociale media zouden volgens hen bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor:

  • informatie zoeken / delen (71%)
  • samen huiswerk maken, etc. (62%)
  • contact onderhouden met opa/oma, etc. (61%)

De top-3 van feitelijke toepassingen ziet er iets anders uit:

  • spelletjes/games spelen (71%)
  • grappige berichten delen (66%)
  • plezier maken (62%)

Tijdsbesteding

Over de hoeveelheid tijd die het allemaal kost, maken de meeste ouders zich wél zorgen. Maar liefst 2 op de 3 ouders (65%) zegt dat hun kind te veel tijd bezig is met media.

Media-gebruik kost kinderen inderdaad een hoop tijd:

  • 42% besteedt elke dag 2 uur of meer aan televisie kijken én 2 uur of meer aan internet
  • 29% gebruikt de mobiele telefoon dagelijks 2 uur of meer
  • 27% besteedt minimaal 2 uur per dag aan WhatsApp (het populairste sociale medium)

Wat de kinderen daar zelf van vinden, vermeldt het onderzoek niet.

Schoolprestaties

Behalve de ouders lijken ook de onderzoekers wat al te optimistisch, met name wat betreft de interpretatie van hun eigen cijfers. Citaat: "Negatieve effecten zien ouders nauwelijks, alleen de schoolresultaten leiden [sic] er bij een klein gedeelte onder."

Dat ouders 'nauwelijks' negatieve effecten zouden zien, blijkt niet uit de cijfers. Slechts 1 op de 5 ouders (22%) zegt dat het gebruik van sociale media géén negatieve gevolgen heeft.

En het 'kleine gedeelte' dat de schoolresultaten ziet lijden onder het mediagebruik, is in werkelijkheid toch best aanzienlijk. Bijna een kwart van de ouders (24%) maakt daar melding van. Dat vinden wij nogal veel...

Voor meer resultaten, bijvoorbeeld dat 8 op de 10 ouders hun kinderen volgen (en dat driekwart van de kinderen dit ook weet): download het onderzoek.