Vakantie winnen voor het hele gezin? Doe nu mee met onze leuke actie!

1 juli 2008

Problemen met school

Soms gebeuren er dingen op school waar je als ouder niet blij mee bent. Wat dan? Waar moet je met je boosheid naartoe? Alle klachtenregelingen op een rijtje.

Vóór je een officiële klacht indient, is het verstandig om eerst met de leerkracht of de directeur te gaan praten. Helpt dat niet, praat dan met het schoolbestuur. Maar er zijn nog meer mogelijkheden.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon op school, ook wel contactpersoon genoemd, biedt hulp bij praten en klagen. In de schoolgids kun je hem of haar vinden. Heeft u geen schoolgids, dan kunt u hem inzien op de school van uw kind.

Klachtenregeling

Elke school moet een klachtenregeling hebben. In deze regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten gegarandeerd. De regeling geeft ook informatie over de klachtenprocedure. Helpt praten niet, ga dan met uw klacht naar de klachtencommissie van school. Deze klachtencommissie moet uw klacht altijd vertrouwelijk behandelen en moet reageren binnen 4 weken.

Landelijke klachtencommissie

Bij ernstige klachten kun je een klacht indienen bij een onafhankelijke landelijke klachtencommissie. Adressen vind je op www.onderwijsklachten.nl. Controleer, voordat je contact opneemt, of de school wel aangesloten is bij de klachtencommissie die je gekozen hebt. In de schoolgids staat bij welke commissie (met naam en adresgegevens) de klacht ingediend moet worden. Verklaart de landelijke klachtencommissie je klacht niet gegrond, dan kun je naar de rechter stappen.

Klachtbrief

Dien klachten altijd schriftelijk in. Op www.onderwijsklachten.nl lees je hoe een klachtbrief eruit moet zien en wat erin moet staan. Stuur een kopie naar de onderwijsinspectie. Die behandelt zelf geen klachten, maar wil wel weten wat er speelt, om de kwaliteit in de gaten te houden.

Vertrouwensinspecteur

Voor vragen over seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, extremisme, discriminatie en fundamentalisme op school, bel je de vertrouwensinspecteur van de Inspectie voor het Onderwijs. Tijdens kantooruren: 0900 - 11 13 111 (10 cent per minuut).